Thứ bảy, 13/07/2024, 15:40

Công bố Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Sáng 13/1, tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị Công bố Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An đến năm 2040.

 

Dự lễ công bố có đồng chí Trần Hồng Hà, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Các đồng chí: Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý, Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư  Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ.

 Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cùng các đại biểu dự hội nghị. 
 

Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1059 ngày 14/9/2023; đồng thời, tỉnh Nghệ An được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam đến năm 2040 tại Quyết định số 93 ngày 15/2/2023. Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định phát triển 2 khu vực động lực tăng trưởng gồm thành phố Vinh mở rộng và Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An mở rộng. Thực hiện 3 đột phá chiến lược. Hình thành và phát triển 4 hành lang kinh tế, trong đó phát triển hành lang kinh tế ven biển là trọng tâm. Tập trung phát triển 5 ngành, lĩnh vực trụ cột gồm: trọng điểm là công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ; Phát triển thương mại, dịch vụ, nhất là dịch vụ giáo dục và đào tạo, y tế chất lượng cao; Du lịch; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và phát triển kinh tế biển gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh. Tập trung đầu tư 6 trung tâm đô thị gồm: Đô thị Vinh mở rộng, đô thị Hoàng Mai (phát triển gắn với Quỳnh Lưu), đô thị Thái Hòa (phát triển gắn với Nghĩa Đàn), đô thị Diễn Châu, đô thị Đô Lương và đô thị Con Cuông. 

 Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung phát biểu khai mạc hội nghị.
 

Phát biểu chào mừng hội nghị công bố, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung khẳng định: Đây là hai đồ án quy hoạch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo động lực mới, cơ hội mới cho sự phát triển của tỉnh Nghệ An trong thời gian tới với mục tiêu và tầm nhìn dài hạn. Chủ tịch UBND tỉnh cũng nêu rõ: nội dung Quy hoạch tỉnh đã được cập nhật thống nhất, cụ thể hóa các mục tiêu, quan điểm, định hướng phát triển tỉnh Nghệ An theo tinh thần Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị. Thể hiện mục tiêu tổng quát, cốt lõi, xuyên suốt là: Phấn đấu đến năm 2030, Nghệ An là tỉnh phát triển của cả nước, kinh tế phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hoá Việt Nam và xứ Nghệ; là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ trên một số lĩnh vực có thế mạnh. Tầm nhìn đến năm 2050, là tỉnh phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, văn minh và hiện đại. Quan điểm xuyên suốt của quy hoạch tỉnh là kiên định mục tiêu phát triển bền vững; phát triển toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, quyết tâm tạo đột phá ở một số ngành, lĩnh vực, khu vực trọng điểm, trong đó tập trung phát triển nhanh khu vực đồng bằng ven biển để hình thành các động lực tăng trưởng mới, tác động lan tỏa thúc đẩy phát triển bền vững khu vực miền Tây.

Tỉnh Nghệ An tin tưởng rằng, cùng với Nghị quyết số 39 ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và công bố hôm nay; đây là những cơ sở chính trị, pháp lý vững chắc sẽ mở ra nhiều cơ hội mới, triển vọng mới cho sự phát triển đột phá, nhanh và bền vững.

 Các đại biểu tham dự hội nghị. 
 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh: "Để thực hiện được các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, trong thời gian tới, tỉnh Nghệ An sẽ tập trung xây dựng và triển khai kịp thời các kế hoạch, chương trình, đề án nhằm cụ thể hóa Quy hoạch tỉnh. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương để triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch vùng sau khi phê duyệt, gắn với tiếp tục thực hiện tốt các Nghị quyết của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ. Trước mắt trong năm 2024, tỉnh sẽ tập trung hoàn thành công tác xây dựng và phê duyệt quy hoạch vùng huyện; thực hiện 5 chương trình, đề án trọng tâm".

Người đứng đầu UBND tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương trong vùng, các doanh nghiệp và nhà đầu tư để Nghệ An thực hiện thành công các mục tiêu Quy hoạch đã đề ra; phấn đấu phát triển tỉnh xứng tầm với vị thế chiến lược, vai trò quan trọng đối với vùng Bắc Trung Bộ, duyên hải Trung Bộ và cả nước, xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
 

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trao Quyết định phê duyệt phê duyệt Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An đến năm 2040 cho lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh: Nghệ An hội đủ tiềm năng, lợi thế, cơ hội nổi trội khác biệt để phát triển KTXH nhanh, bền vững; đồng thời đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển KTXH, đảm bảo QPAN vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung. Mục tiêu quy hoạch tỉnh Nghệ An hướng đến không chỉ là khát vọng của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh mà còn là mong muốn của Nhân dân cả nước đối với vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Nghệ An.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu: "Tôi cho rằng chúng ta không thể làm và nghĩ theo lối cũ mà phải chuyển hoá khát vọng mãnh liệt, niềm tự hào, tình yêu quê hương cùng tinh thần đổi mới vào những hành động, việc làm để trở thành 1 địa chỉ đáng đến, đáng cống hiến, đáng trải nghiệm và đáng sinh sống".

 Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trao Quyết định 1059 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tặng hoa chúc mừng lãnh đạo tỉnh Nghệ An. 
 

Phó Thủ tướng cũng gợi mở nguồn lực chính để Nghệ An thực hiện thành công Quy hoạch tỉnh đó là nguồn tài nguyên nhân lực chất lượng cao; khơi dậy tiềm năng các hệ sinh thái, không gian để phát triển. Bởi, quy hoạch là khơi thông các tiềm năng. Ưu tiên triển khai các hạ tầng liên vùng, liên tỉnh để tạo ra kết nối liên thông, phát triển hành lang kinh tế phía Đông để thúc đẩy phía Tây. Cùng với đó, cần sử dụng hiệu quả các nguồn lực của TW; đặt phát triển nông nghiệp dưới góc độ phát triển rất riêng biệt. Chú trọng phát triển các cơ sở giáo dục đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh và cho vùng. Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh: Lợi thế sắp tới của Nghệ An là môi trường kinh doanh, sự an toàn trong kinh doanh, là năng lượng xanh. Nghệ An cần chú trọng cải thiện các chỉ số. Đặc biệt, tỉnh cần hợp tác phát triển với các tỉnh trong vùng để nhân lên các cơ hội phát triển, tạo dựng các không gian phát triển mới. Bên cạnh 5 sẵn sàng của tỉnh Nghệ An, PTT Trần Hồng Hà đề nghị bổ sung thêm sẵn sàng cho sự thay đổi của chính mình.

 Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tổng kết hội nghị. 
 

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý khẳng định: tỉnh Nghệ An nhận thức sâu sắc rằng: công bố Quy hoạch mới là bước khởi đầu, chặng đường thực hiện quy hoạch là rất dài, nhiệm vụ rất quan trọng, trong bối cảnh có nhiều yếu tố thuận lợi đan xen không ít thách thức. Nghệ An sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, đoàn kết, năng động, sáng tạo; tích cực, chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương để tổ chức thực hiện các quy hoạch đạt hiệu quả cao nhất. 

 Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng trao Quyết định số 93 phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An đến năm 2040.
 

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý khẳng định: "Toàn tỉnh sẽ tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung cốt lõi của quy hoạch tới các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, khoa học trong thực hiện quy hoạch. Chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ, nhưng linh hoạt, phù hợp với Quy hoạch tổng thể. Chú trọng công tác quản lý quy hoạch, kịp thời rà soát, điều chỉnh các quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành. Đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo đột phá trong cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tập trung nguồn lực để hoàn thiện kết cấu hạ tầng kết nối trọng điểm; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; ưu tiên phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và bảo vệ môi trường, nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và xứ Nghệ"

 Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và tặng hoa chúc mừng 6 nhà đầu tư. 
 

Tại lễ công bố Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An đến năm 2040, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã trao Giấy chứng nhận đầu tư cho 6 dự án với tổng số vốn đăng ký hơn 9.550 tỷ đồng được đầu tư vào Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, đây là những dự án quan trọng đầu tiên để cụ thể hóa các quy hoạch đã được phê duyệt. 

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây