Thứ ba, 23/07/2024, 22:40

Tuyên truyền sâu đậm những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám

Ngày 15/8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An phát hành Công văn số 841-CV/BTGTU về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) , Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022) và 92 năm ngày Xô viết Nghệ - Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2022).

Tại Công văn trên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về bối cảnh, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám; khẳng định tầm vóc thời đại và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).
 

Tuyên truyền sâu đậm những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám ảnh 1

Cuộc mít-tinh phát động khởi nghĩa giành chính quyền do Mặt trận Việt Minh tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội ngày 19/8/1945. Ảnh: tư liệu


Tuyên truyền sự vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm đó trong công cuộc đấu tranh thống nhất đất nước, nhất là trong giai đoạn đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay; những thành quả to lớn mà Đảng và Nhân dân ta đã đạt được trong 77 năm xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả. Tuyên truyền bối cảnh, diễn biến, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm của phong trào Xô viết Nghệ-Tĩnh, phát huy truyền thống cách mạng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước ngày nay.

Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm bằng nhiều hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả, an toàn; lồng ghép với tuyên truyền, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, các sự kiện chính trị của địa phương, đơn vị và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận... của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân.

Cùng đó, kịp thời đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và phong trào cách mạng Xô viết Nghệ -Tĩnh, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh của các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh xây dựng chuyên trang, chuyên mục đưa tin tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm; gương điển hình trong lao động, học tập, công tác, vượt khó vươn lên của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn tỉnh. Từ đó, góp phần cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, doanh nghiệp và nhân dân trong toàn tỉnh vượt qua khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng, quyết tâm khôi phục và duy trì phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống của nhân dân; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo Sỹ Thành/ Baonghean.vn

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây