Thứ tư, 24/04/2024, 06:06

Thể lệ giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2023

Ngày 07/11/2023, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia ký Quyết định số 575/QĐ-UBATGTQG ban hành Thể lệ giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2023. Cụ thể như sau:

 

1. Đối tượng tham gia

Về tác giả: Tất cả các công dân Việt Nam (cá nhân hoặc nhóm tác giả).

Về tác phẩm: Các tác phẩm có nội dung phù hợp theo quy định của Giải thưởng. Tác phẩm dự Giải thưởng phải được đăng hoặc phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, báo nói) của cơ quan báo đài được cấp phép hoạt động báo và đăng tải trong thời gian kể từ ngày 01/11/2022 đến ngày 01/11/2023.

Thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng bình xét và Tổ thư ký không được tham gia Giải thưởng.

2. Nội dung và quy định về tác phẩm tham gia giải thưởng

Về Nội dung: Tác phẩm báo chí tham dự Giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2023” tập trung vào các nội dung sau:

Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (các luật, nghị định, nghị quyết, thông tư, quy chuẩn, tiêu chuẩn... liên quan tới lĩnh vực an toàn giao thông); các nghị quyết, chủ trương, chiến lược, kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XVIII về đột phá kết cấu hạ tầng giao thông góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, kéo giảm tai nạn giao thông; vai trò, trách nhiệm của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; các hoạt động triển khai thực hiện chủ đề “ Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn” của Năm An toàn giao thông 2023.

Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông trong tình hình mới; Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ và các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông: Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm TTATGT đường bộ trong tình hình mới; Đề án Tuyên truyền về An toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2020-2025 (Quyết định số 1317/QĐ-TTg ngày 28/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ); Nghị quyết 48/NQ-CP ngày 05/04/2022 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025; Chiến lược Quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn tới 2045 (ban hành theo quyết định số 2060/QĐ-TTg ngày 12/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ); Chỉ thị 03/CT-TTg ngày 16/01/2020 về tăng cường thực hiện Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ…

Về tác phẩm tham gia Giải thưởng:

Thể loại tham dự: Tác phẩm báo chí dự Giải thưởng bao gồm các thể loại sau: Bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, phóng sự, bút ký báo chí, ảnh… thuộc loại hình báo in, báo điện tử, báo nói và ảnh báo chí.

Các quy định về tác phẩm tham gia Giải thưởng: (i) Quy định chung: Các tác phẩm báo chí tham dự Giải thưởng có nội dung, hình thức không vi phạm Luật Báo chí, các quy định khác của pháp luật và không vi phạm về bản quyền và Thể lệ Giải; Tác phẩm dự Giải thưởng phải là các tác phẩm đã được đăng trên báo và đăng tải trong thời gian kể từ ngày 01/11/2022 đến 01/11/2023; Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những hư hỏng, thất lạc và không đúng thời gian quy định trong quá trình tác giả gửi tác phẩm dự Giải thưởng; (ii) Quy định chi tiết: Nhà báo, nhóm tác giả hoặc cá nhân có tác phẩm dự thi cần có văn bản của cơ quan báo đài gửi kèm chứng nhận những tác phẩm đó đã được đăng trên báo, được phát trên các kênh trung ương hoặc địa phương; cá nhân không công tác tại cơ quan báo chí phải có xác nhận của cơ quan báo chí đăng tải tác phẩm. Đối với tác phẩm Báo in tham gia Giải thưởng có thể gửi bài báo đã được đăng (có thể cắt trên báo hoặc bản photo) và ghi rõ tên báo, thời gian đăng tải...

3. Giải thưởng dành cho cá nhân:

- Báo in

+ 01 giải Nhất: 15 triệu đồng/giải.

+ 02 giải Nhì: 10 triệu đồng/giải.

+ 03 giải Ba: 5 triệu đồng/giải.

+ 10 giải Khuyến khích: 3 triệu đồng/giải.

- Báo điện tử

+ 01 giải Nhất: 15 triệu đồng/giải.

+ 02 giải Nhì: 10 triệu đồng/giải.

+ 03 giải Ba: 5 triệu đồng/giải.

+ 10 giải Khuyến khích: 3 triệu đồng/giải.

- Báo nói

+ 01 giải Nhất: 15 triệu đồng/giải.

+ 02 giải Nhì: 10 triệu đồng/giải.

+ 03 giải Ba: 5 triệu đồng/giải.

+ 10 giải Khuyến khích: 3 triệu đồng/giải.

- Ảnh báo chí

+ 01 giải Nhất: 10 triệu đồng/giải.

+ 02 giải Khuyến khích: 3 triệu đồng/giải.

Ban Tổ chức tặng giấy chứng nhận kèm theo tiền thưởng. Cơ cấu Giải thưởng trên có thể thay đổi dựa theo kết quả, chất lượng của tác phẩm và nguồn kinh phí xã hội hóa. Quyết định của Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng là quyết định cuối cùng./.


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây