Thứ năm, 25/07/2024, 02:26

Chi hội nhà báo Cụm Con Cuông - Tương Dương - Kỳ Sơn


STT Họ & Tên Chi hội
1 Nguyễn Đình Khôi - Giám đốc Trung tâm VH -TT & TT huyện Tương Dương Chi hội nhà báo Cụm Con Cuông - Tương Dương - Kỳ Sơn
2 Lữ Văn Thân - Phóng viên Trung tâm Văn hóa,Thể thao và Truyền thông huyện Con Cuông Chi hội nhà báo Cụm Con Cuông - Tương Dương - Kỳ Sơn
3 Vi Thị Mận - Phóng viênTrung tâm Văn hóa,Thể thao và Truyền thông huyện Tương Dương Chi hội nhà báo Cụm Con Cuông - Tương Dương - Kỳ Sơn
4 Nguyễn Ngọc Bích - Phóng viên QP Trung tâm Văn hóa,Thể thao và Truyền thông huyện Tương Dương Chi hội nhà báo Cụm Con Cuông - Tương Dương - Kỳ Sơn
5 Quang Mạnh Lục - Phóng viên Trung tâm Văn hóa,Thể thao và Truyền thông huyện Tương Dương Chi hội nhà báo Cụm Con Cuông - Tương Dương - Kỳ Sơn
6 Trần Văn Hồng - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa,Thể thao và Truyền thông huyện Kỳ Sơn Chi hội nhà báo Cụm Con Cuông - Tương Dương - Kỳ Sơn
7 Ngô Minh Phương - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa,Thể thao và Truyền thông huyện Tương Dương Chi hội nhà báo Cụm Con Cuông - Tương Dương - Kỳ Sơn
8 Vi Văn Nhẫn - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Con Cuông Chi hội nhà báo Cụm Con Cuông - Tương Dương - Kỳ Sơn
9 Lô Thanh Ngọc - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa,Thể thao và Truyền thông huyện Tương Dương Chi hội nhà báo Cụm Con Cuông - Tương Dương - Kỳ Sơn
10 Nguyễn Xuân Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Kỳ Sơn Chi hội nhà báo Cụm Con Cuông - Tương Dương - Kỳ Sơn
11 Nguyễn Minh Sáu - Giám đốc Trung tâm Văn hóa,Thể thao và Truyền thông huyện Con Cuông Chi hội nhà báo Cụm Con Cuông - Tương Dương - Kỳ Sơn
12 Nguyễn Hữu Thiện - Giám đốc Trung tâm Văn hóa,Thể thao và Truyền thông Kỳ Sơn Chi hội nhà báo Cụm Con Cuông - Tương Dương - Kỳ Sơn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây