Thứ ba, 06/12/2022, 23:36

Chi hội nhà báo Cụm Yên Thành - Diễn Châu - Quỳnh Lưu - TX Hoàng Mai


STT Họ & Tên Chi hội
1 Nguyễn Duy Yên - Nguyên Giám đốc Đài TTTH huyện Yên Thành Chi hội nhà báo Cụm Yên Thành - Diễn Châu - Quỳnh Lưu - TX Hoàng Mai
2 Nguyễn Thanh Thủy - Phóng viên Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông TX Hoàng Mai Chi hội nhà báo Cụm Yên Thành - Diễn Châu - Quỳnh Lưu - TX Hoàng Mai
3 Nguyễn Thị Thuận - Phó bộ phận Truyền hình Trung tâm Văn hóa,Thể thao và Truyền thông huyện Quỳnh Lưu Chi hội nhà báo Cụm Yên Thành - Diễn Châu - Quỳnh Lưu - TX Hoàng Mai
4 Cao Song Thi - Phóng viên Trung tâm Văn hóa,Thể thao và Truyền thông huyện Quỳnh Lưu Chi hội nhà báo Cụm Yên Thành - Diễn Châu - Quỳnh Lưu - TX Hoàng Mai
5 Nguyễn Phạm Tuấn - Phóng viên Trung tâm Văn hóa,Thể thao và Truyền thông huyện Yên Thành Chi hội nhà báo Cụm Yên Thành - Diễn Châu - Quỳnh Lưu - TX Hoàng Mai
6 Ngô Trọng Tấn - PV Trung tâm Văn hóa, Thể thao &Truyền thông huyện Diễn Châu Chi hội nhà báo Cụm Yên Thành - Diễn Châu - Quỳnh Lưu - TX Hoàng Mai
7 Hồ Ngọc Quang - Nguyên Trưởng đài TTTH huyện Quỳnh Lưu Chi hội nhà báo Cụm Yên Thành - Diễn Châu - Quỳnh Lưu - TX Hoàng Mai
8 Thái Duy Hồng - Phóng viên Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện Yên Thành Chi hội nhà báo Cụm Yên Thành - Diễn Châu - Quỳnh Lưu - TX Hoàng Mai
9 Phan Thị Hiền - Phóng viên Trung tâm Văn hóa,Thể thao và Truyền thông huyện Yên Thành Chi hội nhà báo Cụm Yên Thành - Diễn Châu - Quỳnh Lưu - TX Hoàng Mai
10 Nguyễn Thị Hạnh - Phóng viên Trung tâm Văn hóa,Thể thao và Truyền thông huyện Yên Thành Chi hội nhà báo Cụm Yên Thành - Diễn Châu - Quỳnh Lưu - TX Hoàng Mai
11 Đinh Thị Hạnh - Phóng viên Trung Tâm Văn hóa, thể thao và truyền thông huyện Diễn Châu Chi hội nhà báo Cụm Yên Thành - Diễn Châu - Quỳnh Lưu - TX Hoàng Mai
12 Nguyễn Thị Mai Giang - Phóng viên Trung tâm Văn hóa,Thể thao và Truyền thông huyện Diễn Châu Chi hội nhà báo Cụm Yên Thành - Diễn Châu - Quỳnh Lưu - TX Hoàng Mai
13 Lê Văn Đồng - Phóng viên Trung tâm Văn hóa,Thể thao và Truyền thông huyện Diễn Châu Chi hội nhà báo Cụm Yên Thành - Diễn Châu - Quỳnh Lưu - TX Hoàng Mai
14 Hà Huy Đồng - Phóng viên Trung tâm Văn hóa,Thể thao và Truyền thông huyện Diễn Châu Chi hội nhà báo Cụm Yên Thành - Diễn Châu - Quỳnh Lưu - TX Hoàng Mai
15 Võ Thị Vân Anh - Phóng viên Trung tâm Văn hóa,Thể thao và Truyền thông huyện Diễn Châu Chi hội nhà báo Cụm Yên Thành - Diễn Châu - Quỳnh Lưu - TX Hoàng Mai
16 Nguyễn Thị Vân - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa,Thể thao và Truyền thông huyện TX Hoàng Mai Chi hội nhà báo Cụm Yên Thành - Diễn Châu - Quỳnh Lưu - TX Hoàng Mai
17 Võ Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Diễn Châu Chi hội nhà báo Cụm Yên Thành - Diễn Châu - Quỳnh Lưu - TX Hoàng Mai
18 Hồ Đức Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông TX Hoàng Mai Chi hội nhà báo Cụm Yên Thành - Diễn Châu - Quỳnh Lưu - TX Hoàng Mai
19 Hoàng Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Quỳnh Lưu Chi hội nhà báo Cụm Yên Thành - Diễn Châu - Quỳnh Lưu - TX Hoàng Mai
20 Thái Hoàng Dương - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Yên Thành Chi hội nhà báo Cụm Yên Thành - Diễn Châu - Quỳnh Lưu - TX Hoàng Mai
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây