Thứ năm, 23/05/2024, 17:40

Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng 30/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 14. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.
Sáng 30/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 14. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.
bna-img-1692-9841.jpg.webp
Quang cảnh Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX. Ảnh: Thành Duy

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện các Ban Đảng Trung ương, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

CÓ NHIỀU ĐIỂM SÁNG

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; sơ kết giữa nhiệm kỳ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

bna-img-1699-3911.jpg.webp
Đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy trình bày dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Ảnh: Thành Duy

Theo đó, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tỉnh Nghệ An đã đạt được những thành tựu khá toàn diện trên các mặt. Đến nay, qua đánh giá có 28/35 chỉ tiêu đã đạt, vượt và dự kiến đạt; 7 chỉ tiêu tiếp tục phải phấn đấu.

Đặc biệt dù trong bối cảnh khó khăn song kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá và cao hơn so với bình quân chung của cả nước; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2021 tăng 6,13%; năm 2022 tăng 8,78%; 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 5,79%.

bna-img-1775-9269.jpg.webp
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tại Hội nghị lần thứ 14 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX. Ảnh: Thành Duy

Quy mô GRDP của Nghệ An ngày càng mở rộng; GRDP năm 2022 đạt gần 176.000 tỷ đồng, gấp 1,21 lần năm 2020, xếp thứ 10/63 địa phương; GRDP bình quân đầu người năm 2022 đạt 51,34 triệu đồng.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng phi nông nghiệp.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng và đạt nhiều kết quả tích cực; phương thức lãnh đạo của Đảng được đổi mới mạnh mẽ; vai trò, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp được nâng lên; khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố và tăng cường.

Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 39 -NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết, gần 42 ngàn cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh đã tham dự hội nghị.

Cùng với Nghị quyết số 39-NQ/TW, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tạo cho tỉnh một tâm thế mới, xác định những trọng điểm, đột phá mới, không gian kinh tế mới cho phát triển của tỉnh thời gian tới.

bna-img-2038-9691.jpg.webp
Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong nửa nhiệm kỳ qua có nhiều đổi mới. Ủy ban kiểm tra các cấp đã thực hiện toàn diện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao.

Kết quả kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm có chuyển biến rõ nét; việc giải quyết tố cáo, khiếu nại đảm bảo quy trình, quy định; chủ động rà soát, tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện kết luận sau thanh tra, kiểm tra và xem xét xử lý các vụ việc phức tạp, kéo dài, được dư luận xã hội quan tâm; xem xét, xử lý và đề xuất xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật đảm bảo nguyên tắc, khách quan, đúng quy định.

bna-img-1918-2718.jpg.webp
Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX dự Hội nghị lần thứ 14. Ảnh: Thành Duy

Từ đó, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong toàn Đảng bộ Nghệ An đã đạt được kết quả tích cực; góp phần quan trọng và khẳng định vai trò, trách nhiệm của ngành Kiểm tra trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Tại hội nghị, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận, thống nhất các nội dung trong dự thảo các báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ; đồng thời góp ý thêm một số nội dung.

NÊU CAO ĐOÀN KẾT, CHUNG SỨC, ĐỒNG LÒNG VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CHUNG

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phân tích bối cảnh tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX trong nửa nhiệm kỳ qua.

bna-img-1990-5948.jpg.webp
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

Từ đó, đồng chí chỉ rõ những điểm sáng mà qua kết quả từ thực tiễn đã đúc kết. Theo đó, tinh thần đoàn kết, thống nhất, thẳng thắn, dân chủ trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy được khẳng định và lan tỏa trong hệ thống chính trị. Dư luận của Nhân dân tỉnh nhà đang tin tưởng, kỳ vọng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo để cụ thể hóa đường lối, tư tưởng phát triển của tỉnh.

Đặc biệt ngay từ đầu nhiệm kỳ, tỉnh đã có những đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, đó là trọng tâm, trọng điểm; chủ động, đeo bám công việc quyết liệt.

bna-img-1793-7799.jpg.webp
Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX dự Hội nghị lần thứ 14. Ảnh: Thành Duy

Trong số 28/35 chỉ tiêu đạt, vượt và dự báo đạt, vượt, có nhiều chỉ tiêu đã vượt xa so với mục tiêu đặt ra như kim ngạch xuất khẩu.

Thu hút đầu tư là điểm sáng; giáo dục mũi nhọn thuộc tốp đầu cả nước, giáo dục đại trà có sự tiến bộ rõ nét. Công tác an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo luôn được quan tâm thực hiện, đặc biệt Chương trình hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025 đến nay đã có 5.159 hộ đã được hỗ trợ nhà.

Các sự kiện văn hóa lớn được tổ chức tốt, để lại dấu ấn. Quốc phòng, an ninh đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là công tác cán bộ cơ bản minh bạch.

bna-img-1887-2062.jpg.webp
Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX dự Hội nghị lần thứ 14. Ảnh: Thành Duy

Tuy nhiên, thời gian còn lại của nhiệm kỳ cũng có rất nhiều thách thức, đặc biệt là có 7 chỉ tiêu dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn; trong đó có 4 chỉ tiêu kinh tế gồm: Tốc độ tăng trưởng GRDP, thu ngân sách, thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ đô thị hóa trên địa bàn toàn tỉnh.

Trên lĩnh vực xây dựng Đảng có 3 chỉ tiêu cũng gặp không ít khó khăn khi thực hiện là kết nạp đảng viên mới, tỷ lệ cán bộ, lãnh đạo quản lý ở cấp tỉnh và cán bộ chủ chốt và ủy viên ban thường vụ cấp ủy cấp huyện dưới 40 tuổi.

Trên cơ sở đó, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần phân tích những nguyên nhân khách quan, chủ quan và đưa ra giải pháp để thực hiện đạt ở mức cao nhất vào cuối nhiệm kỳ. Quan điểm là cố gắng tối đa để thực hiện đạt tiệm cận chỉ tiêu đưa ra.

Người đứng đầu Tỉnh ủy đồng thời nhấn mạnh phải tiếp tục duy trì tinh thần đoàn kết, thống nhất; cấp ủy, chính quyền các cấp “đúng vai, thuộc bài” trong công tác, vì cái chung.

Đồng thời, cần tập trung sát cánh cùng nhau tháo gỡ những nút thắt, đặc biệt là các nút thắt về hạ tầng chiến lược như: Cảng biển nước sâu, cảng hàng không; hết sức quan tâm để tham mưu Quốc hội ban hành cơ chế, chính sách đặc thù cho tỉnh vào tháng 6/2024; tập trung cao độ ứng phó với các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

bna-img-2014-7707.jpg.webp
Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX. Ảnh: Thành Duy

Về công tác kiểm tra, giám sát, đồng chí Thái Thanh Quý đánh giá từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã được cụ thể hóa kịp thời; tăng cường kiểm tra dấu hiệu vi phạm, kiểm tra vào các lĩnh vực khó, nhạy cảm, phức tạp.

Thời gian tới, người đứng đầu Tỉnh ủy yêu cầu xây dựng chương trình, kiểm tra giám sát có trọng tâm, trọng điểm và ngày càng gọn hơn, chọn đúng lĩnh vực; nắm chắc tình hình địa bàn, ngành, lĩnh vực để chủ động tham mưu công tác kiểm tra, giám sát; đặc biệt tiếp tục mạnh dạn tham mưu kiểm tra, giám sát vào những lĩnh vực mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đang tập trung chỉ đạo; đồng thời cần đề cao tinh thần tự kiểm tra, giám sát.

Cũng trong chương trình hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"; tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị khóa XI ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và nhiều nội dung quan trọng khác.


Thành Duy/Baonghean.vn


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây