Thứ năm, 23/05/2024, 17:36

Công tác Hỗ trợ báo chí chất lượng cao: Động lực lớn cho các hội viên, nhà báo sáng tạo tác phẩm báo chí

Hội nghị Sơ kết công tác hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2021 – 2022, triển khai Chương trình hỗ trợ năm 2023 được tổ chức ngày 13/4 nằm trong khuôn khổ Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội năm 2023 do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Đồng chí Đỗ Thị Thu Hằng - Trưởng ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam;  đồng chí Phan Toàn Thắng - Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Trần Thái Sơn - Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì Hội nghị. 

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Thu Hằng - Trưởng ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, tiếp nối thành công của Đề án hỗ trợ giai đoạn 2016 – 2020, ngày 08/4/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 558/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2021 – 2025”.

cong tac ho tro bao chi chat luong cao dong luc lon cho cac hoi vien nha bao sang tao tac pham bao chi hinh 1

Các đồng chí chủ trì Hội nghị.

Chương trình tiếp tục đẩy mạnh công tác hỗ trợ báo chí với nguồn kinh phí lớn hơn, tập trung vào việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, định hướng tuyên truyền, khai thác các mảng đề tài quan trọng như: Đề tài về Đảng, về Bác Hồ, về tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ  XII, XIII của Đảng, về các ngày kỷ niệm lớn của dân tộc tại địa phương; về công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, giữ gìn an ninh, chính trị; đề tài về lịch sử cách mạng, kháng chiến, về xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đề tài về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn, xóa đói giảm nghèo, về miền núi, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong năm 2021 – 2022 là những năm đầu tiên triển khai chương trình hỗ trợ giai đoạn mới, mặc dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19 và các yếu tố khách quan khác, các cấp Hội nhà báo Việt Nam vẫn nỗ lực thực hiện tốt chương trình, nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí, động viên, khích lệ người làm báo trong cả nước.

"Hội nghị Sơ kết công tác hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2021 – 2022; triển khai Chương trình hỗ trợ năm 2023 nhằm phân tích, đánh giá hoạt động của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam trong công tác hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí hai năm vừa qua, ghi nhận những kết quả đạt được cũng như những vướng mắc, hạn chế, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để quán triệt, triển khai có hiệu quả Chương trình hỗ trợ năm 2023", đồng chí Đỗ Thị Thu Hằng cho hay.

cong tac ho tro bao chi chat luong cao dong luc lon cho cac hoi vien nha bao sang tao tac pham bao chi hinh 2

Đồng chí Đỗ Thị Thu Hằng - Trưởng ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Trình bày báo cáo sơ kết công tác hỗ trợ báo chí chất lượng cao năm 2021 - 2022, đồng chí Phan Toàn Thắng - Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam nhận định, việc Chính phủ tiếp tục hỗ trợ cho hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao đã động viên, khích lệ đối với hội viên, nhà báo, nhiều Chi hội khó khăn về tài chính đã có thêm kinh phí để đầu tư vào hoạt động sáng tạo tác phẩm chất lượng cao. Các cấp Hội Nhà báo trong cả nước đánh giá cao ý nghĩa của Chương trình hỗ trợ báo chí chất lượng cao giai đoạn 2021-2025.

Tác phẩm báo chí được hỗ trợ là những tác phẩm tiêu biểu, từ các cấp Hội thuộc các mảng đề tài ưu tiên theo Đề án. Nội dung các tác phẩm phản ánh kịp thời, sâu sát, có tính phát hiện những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm ở Trung ương và địa phương, phục vụ thiết thực sự nghiệp đổi mới, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là những tác phẩm báo chí giúp các nhà báo, hội viên học tập kinh nghiệm quý về nghiệp vụ báo chí, góp phần nâng cao trình độ nghiệp vụ, tiếp tục sáng tạo những tác phẩm có chất lượng tốt hơn nữa.

cong tac ho tro bao chi chat luong cao dong luc lon cho cac hoi vien nha bao sang tao tac pham bao chi hinh 3

Đồng chí Phan Toàn Thắng - Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam trình bày báo cáo sơ kết công tác hỗ trợ báo chí chất lượng cao năm 2021 - 2022.

"Chương trình hỗ trợ được tiếp tục thực hiện đã có tác dụng động viên, khích lệ lớn đối với hội viên, nhà báo. Nhờ có kinh phí hỗ trợ của Chính phủ đối với hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao, các cấp Hội có thêm điều kiện, động lực mới để tập hợp, đoàn kết, động viên hội viên sáng tạo báo chí. Đây thực sự là luồng sinh khí mới của hoạt động báo chí cả nước trong thời điểm kinh tế toàn cầu đang gặp nhiều khó khăn, thách thức. 

Quá trình triển khai thực hiện Đề án, nhiều tác phẩm chất lượng cao được hưởng kinh phí hỗ trợ đã đoạt Giải báo chí Quốc gia và Giải báo chí của các địa phương, giải báo chí các bộ, ngành, đoàn thể. Nhiều hội viên, nhà báo có tác phẩm được hỗ trợ, là các tác phẩm tiêu biểu có tác động tích cực đến đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt là công cuộc đổi mới của đất nước", đồng chí Phan Toàn Thắng nhận định.

Theo đồng chí Phan Toàn Thắng, chương trình hỗ trợ báo chí chất lượng cao giai đoạn 2021-2025 mặc dù thu được nhiều kết quả, nhưng quá trình tổ chức thực hiện đã bộc lộ nhiều điểm hạn chế cần được khắc phục. Đó là, nguồn hỗ trợ tuy đã được điều chỉnh bổ sung với mức tăng bình quân chung là 1,6 lần so với giai đoạn 2016-2020 nhưng chưa đáp ứng nhu cầu thực tế đòi hỏi cần hỗ trợ của các cấp Hội. Mặt khác, công tác hỗ trợ chưa được triển khai đồng bộ giữa Trung ương và địa phương, chưa có sự thống nhất trong cả nước.

cong tac ho tro bao chi chat luong cao dong luc lon cho cac hoi vien nha bao sang tao tac pham bao chi hinh 4

Các đại biểu chia sẻ nhiều ý kiến đóng góp trong công tác Hỗ trợ báo chí chất lượng cao.

Còn tình trạng một số địa phương chưa cấp hoặc cấp không đủ kinh phí hỗ trợ Trung ương giao (do thực hiện cắt giảm 10% như dự toán chi thường xuyên). Thiếu kinh phí cho việc bồi dưỡng nghiệp vụ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao và phổ biến tác phẩm trong hội viên (không có kinh phí để in sách, in đĩa). Trong đó, công tác hỗ trợ mới tập trung vào những nguồn sáng tạo hiện có mà chưa chú trọng đến khâu bồi dưỡng các tài năng trẻ, đó là những tài sản lớn của quốc gia trong tương lai, là sự gạch nối, là sự chuyển tiếp của thế hệ đi trước.

Tiếp nối Hội nghị, đồng chí Trần Thị Hương Giang - Phó Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam đã trình bày báo cáo Hướng dẫn xây dựng, thực hiện “Quy chế hỗ trợ” và lập báo cáo quyết toán kinh phí Chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao ở Trung ương và Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2021-2025.

cong tac ho tro bao chi chat luong cao dong luc lon cho cac hoi vien nha bao sang tao tac pham bao chi hinh 5

Đồng chí Trần Thị Hương Giang - Phó Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đánh giá cao ý nghĩa của Chương trình hỗ trợ báo chí chất lượng cao giai đoạn 2021-2025, đặc biệt việc đẩy mạnh công tác hỗ trợ báo chí với nguồn kinh phí lớn hơn, để các hội viên, nhà báo có thể tập trung nhiều hơn vào việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Hội nghị thu nhận nhiều ý kiến khác nhau về câu chuyện đặt hàng cũng như định mức về số lượng các tác phẩm đạt giải trong từng đơn vị.

cong tac ho tro bao chi chat luong cao dong luc lon cho cac hoi vien nha bao sang tao tac pham bao chi hinh 6

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Trần Thái Sơn - Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam tin tưởng rằng, chương trình hỗ trợ báo chí chất lượng cao sẽ tiếp tục được triển khai thành công và đạt nhiều kết quả tích cực.

Nhà báo Đỗ Ngọc Hà - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Quảng Ninh thống nhất rằng nguồn kinh phí hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao cho các cấp Hội tuy còn khiêm tốn nhưng đã mang đến sự động viên, khích lệ lớn đối với hội viên, góp phần hỗ trợ hiệu quả, thiết thực đối với hoạt động của các cấp Hội. Trình độ của hội viên được nâng cao, vai trò của Hội Nhà báo tỉnh được củng cố. Hội Nhà báo Quảng Ninh đã triển khai công tác hỗ trợ báo chí chất lượng cao, mở được nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, hoạt động thực tế. Nhà báo Đỗ Ngọc Hà bày tỏ mong muốn cơ quan trung ương Hội có kế hoạch hỗ trợ cho những phóng viên thường trú tham gia vào hội nhà báo địa phương, để từ đó thể hiện được vai trò và quy tụ được các nhà báo, phóng viên trên địa bàn. 

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Trần Thái Sơn - Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam biểu dương với tinh thần trách nhiệm cao trước hội viên, đại biểu các cấp Hội đã nghiêm túc đánh giá các kết quả đạt được của Chương trình cũng như những hạn chế trong quá trình thực hiện, đồng thời kiến nghị nhiều giải pháp thiết thực nhằm triển khai hiệu quả Chương trình hỗ trợ trong thời gian tới.

Đồng chí cũng thẳng thắn nhìn nhận, trong giai đoạn vừa qua, do một số nguyên nhân khách quan từ cơ quan quản lý nhà nước và nguyên nhân chủ quan từ phía cơ quan trung ương Hội nên Hướng dẫn tuyển chọn tác phẩm báo chí chất lượng cao chưa ổn định và có những năm bị muộn, gây khó khăn cho các cấp Hội trong công tác triển khai thực hiện. Tình trạng này được nhiều Hội Nhà báo tỉnh phản ánh. Cơ quan trung ương Hội nghiêm túc tiếp thu và đã có bước giải quyết tích cực.

Nhấn mạnh ý nghĩa của Hội nghị sơ kết, đồng chí Trần Thái Sơn khẳng định: "Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam có thêm động lực để đầu tư những tác phẩm công phu, có chất lượng cao, có sức lan tỏa rộng với các mảng đề tài quan trọng, ảnh hưởng lớn đến đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước. Chúng ta tin tưởng rằng, chương trình hỗ trợ báo chí chất lượng cao sẽ tiếp tục được triển khai thành công và đạt nhiều kết quả tích cực". 

Hoà Giang - Sơn Hải/ Nhà báo & Công luận


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây