Chủ nhật, 03/12/2023, 21:45

Nâng cao trách nhiệm báo Đảng với công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Chiều 22/4, Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên lần thứ 10 (vòng IV) được tổ chức tại tỉnh Quảng Trị. Nhiều ý kiến của các cơ quan báo chí thảo luận các giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Khẳng định vai trò của báo Đảng địa phương

Nâng cao trách nhiệm báo Đảng với công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới ảnh 1

Gần 400 đại biểu các báo Đảng địa phương dự Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên lần thứ 10 (vòng IV) với chủ đề “Báo Đảng với việc tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”. Ảnh: Đức Dũng

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đăng Quang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị; Đinh Như Hoan - Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Phan Thị Quỳnh Mai - Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương cùng đại diện Ban Biên tập, phóng viên của 42 cơ quan báo Đảng địa phương. Cùng dự có đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo vùng III Bộ Tư lệnh Hải quân.

Nâng cao trách nhiệm báo Đảng với công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới ảnh 2

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị dự Hội thảo. Ảnh: Nguyên Nguyên

Nâng cao trách nhiệm báo Đảng với công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới ảnh 3

Đồng chí Trương Đức Minh Tứ - Tổng Biên tập Báo Quảng Trị phát biểu đề dẫn tại Hội thảo. Ảnh: Nguyên Nguyên

Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên lần thứ 10 (vòng IV) với chủ đề “Báo Đảng với việc tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”. Đây là nhiệm vụ đòi hỏi các cơ quan báo chí phải nâng cao bản lĩnh chính trị, kỹ năng nghiệp vụ và lan tỏa trên nhiều ấn phẩm, nền tảng truyền thông.

Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, đồng chí Trương Đức Minh Tứ - Tổng Biên tập Báo Quảng Trị khẳng định: Nhiệm vụ đó đã được Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII xác định: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ Nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”.

Trách nhiệm của các cơ quan báo Đảng phải không ngừng nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. "Thông qua Hội thảo, Báo Quảng Trị cũng như các cơ quan báo Đảng địa phương hy vọng sẽ trao đổi nhiều bài học kinh nghiệm quý báu để góp phần hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới" - đồng chí Trương Đức Minh Tứ - Tổng Biên tập Báo Quảng Trị nhấn mạnh.

Nâng cao trách nhiệm báo Đảng với công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới ảnh 4

Các đại biểu dự Hội thảo. Ảnh: Nguyên Nguyên

Phát biểu chào mừng Hội thảo, đồng chí Nguyễn Đăng Quang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị khẳng định vai trò của báo Đảng địa phương trong mọi giai đoạn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, hoạt động đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, thể hiện trên mặt trận báo chí đã góp phần quan trọng nâng cao cảnh giác cách mạng, bồi dưỡng nhận thức đúng đắn cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, khẳng định những nguyên tắc cơ bản của công cuộc đổi mới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Quảng Trị cũng thông tin một số tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn và mong muốn, các cơ quan báo Đảng địa phương tiếp tục phát huy kết quả đạt được, góp phần cùng cả hệ thống chính trị, cổ vũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện thành công những định hướng phát triển được các cấp uỷ Đảng đề ra.

Nâng cao trách nhiệm báo Đảng với công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới ảnh 5

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Nguyên Nguyên

Tham luận tại hội nghị, đại diện các cơ quan báo Đảng địa phương đóng góp nhiều cách làm, bài học kinh nghiệm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong giai đoạn mới. Trong đó, trách nhiệm tuyên truyền Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng cần tiếp tục có những cách làm sáng tạo, hiệu quả hơn.

Trao đổi những cách làm nâng cao hiệu quả tuyên truyền

Đại diện các cơ quan báo Đảng địa phương cũng nhận định, trong bối cảnh thế giới còn nhiều bất ổn về chính trị, các thế lực thù địch vẫn ra sức chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta thì việc tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài của các báo Đảng.

Tại Hội thảo, đồng chí Ngô Đức Kiên - Tổng Biên tập Báo Nghệ An có bài tham luận, khẳng định vai trò của cả hệ thống chính trị và các cơ quan báo chí trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cán bộ phóng viên Báo Nghệ An vào cuộc tích cực, thực hiện phương châm linh hoạt, chủ động, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là chính, góp phần ổn định chính trị, tư tưởng, an ninh trật tự, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nâng cao trách nhiệm báo Đảng với công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới ảnh 6

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Tổng Biên tập Báo Nghệ An phát biểu tham luận tại Hội thảo. Ảnh: Nguyên Nguyên

Báo Nghệ An cũng thực hiện tốt công tác phản bác những luận điệu sai trái, thù địch trên cả báo in, báo điện tử và mạng xã hội. Hàng nghìn bài viết với sự tham gia của các chuyên gia, phóng viên, cộng tác viên đã phân tích rõ những âm mưu, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch để cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi, nắm bắt thông tin, giữ vững trận địa công tác tư tưởng trong mọi hoàn cảnh, mọi vùng miền.

Nâng cao trách nhiệm báo Đảng với công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới ảnh 7

Đồng chí Nguyễn Công Thành - Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Nguyên Nguyên

Nâng cao trách nhiệm báo Đảng với công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới ảnh 8

Các đại biểu dự Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên lần thứ 10 (vòng IV). Ảnh: Nguyên Nguyên

Trên cơ sở đó, Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên lần thứ 10 (vòng IV) đã tổng hợp nhiều bài học kinh nghiệm. Các đơn vị cũng thống nhất tiếp tục gắn kết, tích cực phối hợp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trên mọi lĩnh vực, trong đó, có nhiệm vụ quan trọng tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Qua đó, góp phần cùng cán bộ, đảng viên và Nhân dân cả nước tiếp tục xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Nâng cao trách nhiệm báo Đảng với công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới ảnh 9

Đồng chí Trần Huy Thanh - Nguyên Tổng Biên tập Báo Đồng Nai chia sẻ một số kinh nghiệm viết về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ảnh: Nguyên Nguyên

Tại Hội thảo, Ban Biên tập Báo Quảng Trị - đơn vị tổ chức Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên lần thứ 10 (vòng IV) trao Cờ đăng cai Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên lần thứ 11 (vòng IV) cho Ban Biên tập Báo Lâm Đồng.

Nâng cao trách nhiệm báo Đảng với công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới ảnh 10

Đại diện Ban Biên tập Báo Quảng Trị trao Cờ đăng cai Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên lần thứ 11 (vòng IV) cho Ban Biên tập Báo Lâm Đồng. Ảnh: Nguyên Nguyên

Nâng cao trách nhiệm báo Đảng với công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới ảnh 11

Các Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập các cơ quan báo Đảng dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Nguyên Nguyên

Trước khi diễn ra hội thảo, đoàn đại biểu các báo Đảng miền Trung và Tây Nguyên tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn; tham quan các khu di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Nâng cao trách nhiệm báo Đảng với công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới ảnh 12

Các đại biểu dự Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên lần thứ 10 (vòng IV) tổ chức dâng hoa, dâng hương, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn. Ảnh: Nguyên Nguyên

Nâng cao trách nhiệm báo Đảng với công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới ảnh 13

Các đại biểu Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên lần thứ 10 (vòng IV) dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa Trang liệt sĩ Trường Sơn. Ảnh: Nguyên Nguyên

Nâng cao trách nhiệm báo Đảng với công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới ảnh 14

Tháng Tư, nhiều đoàn Cựu chiến binh về Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn tưởng nhớ đồng đội hy sinh vì độc lập dân tộc. Ảnh: Nguyên Nguyên

Nâng cao trách nhiệm báo Đảng với công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới ảnh 15

Các đại biểu Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên lần thứ 10 (vòng IV) tham quan Cụm Di tích lịch sử cột cờ Tổ quốc, cầu Hiền Lương, sông Bến Hải. Ảnh: Nguyên Nguyên

Nâng cao trách nhiệm báo Đảng với công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới ảnh 16

Di tích cầu Hiền Lương thu hút nhiều đoàn khách khắp mọi miền đến tham quan trong tháng 4. Ảnh: Nguyên Nguyên


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây