Thứ sáu, 24/05/2024, 12:06

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Kế hoạch luân chuyển cán bộ giai đoạn 2024 - 2025

Trong giai đoạn 2024 - 2025, dự kiến có 47 vị trí đủ điều kiện có thể luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch. 

 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 235 -KH/TU luân chuyển cán bộ giai đoạn 2024 - 2025.

Mục đích nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng về công tác cán bộ; tạo điều kiện cho cán bộ trong quy hoạch có môi trường để rèn luyện, am hiểu thực tiễn, phát triển toàn diện; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ; tạo nguồn cán bộ lâu dài cho tỉnh và cấp huyện, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị.

bna_img-3683-4220.jpeg
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc luân chuyển, chỉ định đồng chí Bùi Văn Hưng - Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu nhiệm kỳ 2020 – 2025 vào tháng 3/2024. Ảnh tư liệu: Phạm Quang Sơn

Đồng thời kết hợp luân chuyển với điều động, tăng cường cán bộ cho những nơi khó khăn, khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu và cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ; thực hiện chủ trương bố trí một số chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp huyện, nhất là bí thư cấp ủy không là người địa phương và cán bộ cấp trưởng không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp tại một địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu: Việc luân chuyển phải tiến hành nghiêm túc, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, công bằng; không để xảy ra tiêu cực trong công tác cán bộ; đồng thời phải đánh giá đúng cán bộ, đúng nhu cầu nơi đi và nơi đến để luân chuyển cán bộ cho phù hợp.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh cần thống nhất cao về nhận thức; tổ chức quán triệt, triển khai để đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thống nhất nhận thức và hành động. Cán bộ được luân chuyển, điều động và cơ quan, đơn vị có cán bộ được luân chuyển, điều động đi, đến phải nghiêm túc chấp hành quyết định về công tác cán bộ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhấn mạnh 4 nguyên tắc luân chuyển cán bộ:

Thứ nhất: Công tác luân chuyển cán bộ phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng và theo phân cấp quản lý cán bộ; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu.

Thứ hai: Giải quyết hài hoà giữa luân chuyển cán bộ để đào tạo với bố trí, sử dụng nguồn cán bộ tại chỗ; bảo đảm ở tất cả các địa phương cấp huyện luôn có ít nhất một cán bộ cấp tỉnh luân chuyển hoặc điều động, bố trí để giữ chức vụ chủ chốt (bí thư, phó bí thư, chủ tịch UBND), vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trước mắt, vừa đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ lâu dài.

Thứ ba: Không tăng thêm chức danh để luân chuyển cán bộ.

Thứ tư: Cơ bản thực hiện nguyên tắc bố trí giữ chức vụ tương đương với chức danh đang đảm nhiệm. Trường hợp cần thiết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định bố trí chức vụ cao hơn chức vụ đang đảm nhiệm đối với cán bộ có phẩm chất, năng lực nổi trội, có khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của chức vụ dự kiến phân công, bố trí.

Về tiêu chuẩn, điều kiện, cán bộ được luân chuyển cần có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, năng lực công tác và triển vọng phát triển; đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của chức vụ đảm nhiệm khi luân chuyển.

Có đủ sức khỏe và còn thời gian công tác ít nhất 10 năm tính từ thời điểm luân chuyển. (Thời điểm tính tuổi luân chuyển từ tháng 3/2024, theo đó nam phải sinh từ tháng 3/1972 trở lại đây; Nữ phải sinh từ tháng 9/1974 trở lại đây). Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Phạm vi luân chuyển gồm: Luân chuyển cán bộ từ cấp tỉnh về cấp huyện và ngược lại; luân chuyển cán bộ từ huyện này sang huyện khác; luân chuyển cán bộ giữa các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước có cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu: Cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm Kế hoạch; phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy để tham mưu, rà soát, đề xuất nhân sự luân chuyển; làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ diện luân chuyển để tạo sự đồng thuận, thống nhất.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất địa bàn, chức danh, nhân sự luân chuyển để Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho chủ trương và triển khai thực hiện công tác luân chuyển cán bộ theo quy định; chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tính đến tháng 3/2024, có 26 đồng chí đang được luân chuyển, điều động về huyện để giữ các chức vị bí thư, phó bí thư cấp ủy cấp huyện, chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp huyện. Trong đó có 11 đồng chí đủ thời gian luân chuyển, điều động từ 36 tháng trở lên có thể xem xét, bố trí giữ các chức vụ cấp trưởng, cấp phó các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ rõ: Việc bố trí cán bộ sau luân chuyển được xem xét, thực hiện như sau: Đối với các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm có thể xem xét, phân công, bố trí chức vụ tương đương hoặc cao hơn trước khi đi luân chuyển. Đối với các đồng chí hoàn thành nhiệm vụ hoặc không hoàn thành nhiệm vụ có thể xem xét, phân công, bố trí chức vụ tương đương hoặc thấp hơn chức vụ trước khi đi luân chuyển.


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây