Thứ năm, 25/07/2024, 05:51

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 3/2024

Sáng 27/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3/2024. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì.

 

bna-img-9678-767.jpg.webp
Quang cảnh phiên họp thường kỳ tháng 3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Dự cuộc làm việc có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số ban Đảng Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương liên quan.

BÁM SÁT QUAN ĐIỂM, CHỦ TRƯƠNG, ĐỊNH HƯỚNG CỦA TRUNG ƯƠNG

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về việc ban hành Nghị quyết về phát triển thành phố Vinh trong giai đoạn mới nhằm phát triển thành phố Vinh mở rộng theo đúng định hướng đã được xác định.

bna-img-9552-3197.jpg.webp
Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh trình bày Tờ trình về ban hành Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với thành phố Vinh. Ảnh: Thành Duy

Theo đó, tại Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về “Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 39 -NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2045; Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 đều có những định hướng cụ thể cho sự phát triển của thành phố Vinh.

bna-img-9583-2880.jpg.webp
Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu thảo luận. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, trên cơ sở dự thảo Đề án và dự thảo Nghị quyết, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến về quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để phát triển thành phố Vinh mở rộng trở thành một trong hai động lực tăng trưởng của tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho rằng, thời điểm này ban hành Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là rất tốt đối với thành phố Vinh. Theo đó, quan điểm là cần bám sát tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 3/11/2022, Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quy hoạch tỉnh đã định hướng cho thành phố Vinh.

bna-img-9602-6168.jpg.webp
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu thảo luận. Ảnh: Thành Duy

Liên quan đến các chỉ tiêu cơ bản, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị cần lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm; đồng thời với các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần chú ý đến giải pháp về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

bna-img-9642-4985.jpg.webp
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu thảo luận. Ảnh: Thành Duy

Thảo luận về dự thảo nghị quyết, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng cần quan tâm đến giải pháp kiểm soát, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; cũng như nhiệm vụ xây dựng đô thị “sáng - xanh - sạch - đẹp”, để góp phần xây dựng thành phố Vinh văn minh, hiện đại.

bna-img-9660-5498.jpg.webp
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu thảo luận. Ảnh: Thành Duy

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh, nghị quyết cũng cần đặt ra vấn đề xây dựng và quản lý tốt quy hoạch với tầm nhìn dài hạn; đồng thời cần có giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Cũng trong nội dung thảo luận, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu ý kiến liên quan đến cần xác định cụ thể động lực, vai trò cho thành phố Vinh; giải quyết các vấn đề mấu chốt về hạ tầng, việc thu phí dừng, đỗ ô tô…

bna-img-9635-755.jpg.webp
Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu thảo luận. Ảnh: Thành Duy

GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT CỦA ĐÔ THỊ VINH

Phát biểu kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh, để xây dựng và ban hành nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thành phố Vinh, thì Thành ủy Vinh cần xây dựng Đề án về xây dựng và phát triển thành phố Vinh.

bna-img-9845-7063.jpg.webp
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu kết luận nội dung về thành phố Vinh. Ảnh: Thành Duy

Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Đề án cần đánh giá rõ kết quả thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm cho thành phố Vinh được nêu tại Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 và việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu tại Quyết định số 2468/QĐ-TTg ngày 29/12/2015 và Quyết định số 827/QĐ-TTg ngày 12/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ.

Nội dung cần phân tích kỹ, đánh giá rõ vai trò của Chính phủ, tỉnh, thành phố; kết quả đạt được, nguyên nhân khách quan, chủ quan trong thực hiện các nội dung. Trên cơ sở đó rút ra bài học kinh nghiệm cho việc thực hiện các định hướng phát triển thành phố Vinh trong giai đoạn mới, gắn với ban hành Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

bna-img-9809-1730.jpg.webp

Về nội dung dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thành phố Vinh cần đảm bảo cô đọng, ngắn gọn, súc tích, thời gian thực hiện từ nay đến năm 2035, tầm nhìn 2045 hoặc 2050.

Đặc biệt, trong các nhóm nhiệm vụ, giải pháp phải hết sức chú ý đến công tác xây dựng và quản lý quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, chuyên ngành để định hướng các vấn đề về giao thông, thoát nước, hạ tầng ngầm, giao thông ngầm và trên cao, bãi đỗ xe; quy hoạch mới không gian thành phố Vinh mở rộng.

Trong các nhiệm vụ trọng tâm cần có các giải pháp cho đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; nghiên cứu thu các phí, lệ phí ô tô…

Trên cơ sở đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị lãnh đạo Thành ủy Vinh tiếp thu các ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các sở, ngành tại cuộc làm việc; phối hợp với các sở, ngành liên quan hoàn thiện dự thảo Đề án và dự thảo Nghị quyết trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, tiến tới ban hành vào dịp 19/5/2024.

bna-img-9567-9878.jpg.webp
Các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Cũng trong chương trình làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến về Đồ án Quy hoạch chung đô thị Phủ Diễn mở rộng, huyện Diễn Châu tỷ lệ 1/10.000; sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 23/12/2021 về phát triển nhanh và bền vững ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã thông qua chủ trương tiếp nhận khoản viện trợ Dự án “Hỗ trợ nạn nhân mua bán người và người di cư dễ tổn thương” do tổ chức Hagar quốc tế tại Việt Nam tài trợ; đồng ý phương án phân bổ 200 tỷ đồng kinh phí được hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023 cho công tác khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở; cho ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình bố trí, ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024 - 2030 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Thành Duy/baonghean.vn


 


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây