Thứ tư, 28/02/2024, 01:44

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chấn chỉnh tình trạng chậm xử lý văn bản, tham mưu không rõ chính kiến

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá, thời gian qua vẫn còn tình trạng cơ quan chủ trì tham mưu văn bản cho UBND tỉnh không có chính kiến rõ ràng, hồ sơ còn thiếu và chậm bổ sung theo quy định; thời gian xử lý văn bản quá dài...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ký ban hành Công văn số 5958/UBND-TH (ngày 5/8/2022) về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng, tiến độ tham mưu giải quyết công việc. Công văn được gửi đến Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, thời gian qua công tác tham mưu văn bản, chấp hành kỷ luật, kỷ cương của các cơ quan, đơn vị, địa phương đã có sự chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng cơ quan chủ trì tham mưu UBND tỉnh không có chính kiến rõ ràng, hồ sơ còn thiếu và chậm bổ sung theo quy định; thời gian xử lý văn bản quá dài; một số đơn vị cử người dự họp không đúng thành phần được mời.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chấn chỉnh tình trạng chậm xử lý văn bản, tham mưu không rõ chính kiến ảnh 1
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các ngành, địa phương xử lý hồ sơ trên tinh thần đúng quy định nhưng phải nhanh. Trong ảnh: Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 7. Ảnh: Phạm Bằng

Để khắc phục các tồn tại nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã trong công tác tham mưu giải quyết công việc phải thực hiện nghiêm túc nội dung tại các công văn của UBND tỉnh về chấn chỉnh công tác tham mưu văn bản; thực hiện quy chế làm việc của UBND tỉnh; về việc tăng cường nâng cao chất lượng công tác thẩm định, tham mưu giải quyết thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, văn bản tham mưu, trình UBND tỉnh phải đảm bảo đầy đủ hồ sơ, có chất lượng, rõ chính kiến. Đối với những văn bản có hạn thời gian báo cáo, yêu cầu các đơn vị thực hiện theo đúng quy định; trường hợp có khó khăn, vướng mắc dẫn tới chậm xử lý thì báo cáo UBND tỉnh lý do, phương án giải quyết, thời gian hoàn thành.

Đối với các cơ quan phối hợp cho ý kiến thẩm định khi gửi văn bản trả lời cho cơ quan chủ trì, phải trả lời đầy đủ, chính kiến rõ ràng và chịu trách nhiệm đối với các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ quản lý. Trường hợp còn có các nội dung vướng mắc liên quan đến ngành, lĩnh vực cơ quan mình quản lý, cần nêu rõ phương án xử lý để tháo gỡ vướng mắc.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chấn chỉnh tình trạng chậm xử lý văn bản, tham mưu không rõ chính kiến ảnh 2

Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An.
Ảnh tư liệu: Thanh Lê

Đối với những vấn đề còn ý kiến khác nhau, giao cơ quan chủ trì tổ chức họp để thống nhất với các sở, ngành liên quan trước khi trình UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được mời họp có trách nhiệm cử người tham dự họp đúng thành phần, có đủ thẩm quyền, năng lực, trình độ đáp ứng nội dung và yêu cầu của cuộc họp. Trường hợp người được mời tham dự là Thủ trưởng cơ quan, đơn vị không thể tham dự thì phải có báo cáo với đồng chí chủ trì cuộc họp và nếu được sự đồng ý thì ủy quyền cho cấp dưới đủ khả năng đáp ứng nội dung và yêu cầu của cuộc họp đi thay.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh tối đa trong 2 ngày làm việc, trả các hồ sơ, tờ trình UBND tỉnh nếu cơ quan chủ trì không nêu rõ chính kiến, chưa đầy đủ hồ sơ theo quy định; theo dõi thời gian xử lý văn bản để đôn đốc các cơ quan, đơn vị tham mưu đảm bảo tiến độ theo quy định; theo dõi việc cử người tham dự các cuộc họp đảm bảo đúng thành phần.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chấn chỉnh tình trạng chậm xử lý văn bản, tham mưu không rõ chính kiến ảnh 3

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các ngành, địa phương cử người tham dự họp đúng thành phần, có đủ thẩm quyền, năng lực, trình độ đáp ứng nội dung và yêu cầu của cuộc họp. Trong ảnh là phiên họp thường kỳ tháng 7 của UBND tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Định kỳ vào ngày 20 hàng tháng, Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp các văn bản không đảm bảo quy định theo tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 5958/UBND-TH; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh phê bình người đứng đầu các đơn vị có văn bản xử lý không đúng quy định, cử người dự họp không đúng thành phần mà không báo cáo và được sự đồng ý của đồng chí chủ trì cuộc họp; đồng thời thông báo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh để xem xét thi đua hàng năm.

Theo Phạm Bằng/ Baonghean

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây