Thứ ba, 31/01/2023, 05:42

Tỉnh uỷ Nghệ An đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới

 Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ khẳng định công tác tuyên truyền nói chung và tuyên truyền miệng nói riêng phải tiếp tục được thực hiện tốt nhất, hiệu quả nhất, giúp sự lãnh đạo của Đảng đạt kết quả và hiệu quả cao; đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh của tỉnh, của ngành, địa phương, đơn vị.

Nhiều hình thức phong phú, linh hoạt

 
Tỉnh uỷ Nghệ An đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới ảnh 1

Chiều 9/8, Tỉnh uỷ Nghệ An tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17 của Ban Bí thư và các ý kiến phát biểu thảo luận tại hội nghị đã khẳng định sự nghiêm túc, bài bản trong triển khai thực hiện công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên ở các cấp trong tỉnh.

Quá trình thực hiện, nhận thức của các cấp uỷ, cán bộ, đảng viên về công tác tuyên truyền miệng được nâng lên. Các cấp ủy quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo báo cáo viên, tuyên truyền viên đảm bảo tiêu chuẩn về đạo đức, trình độ học vấn, trình độ lý luận chính trị, có năng lực, có kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn, hiểu biết nghiệp vụ, tâm huyết với công việc.

Tỉnh uỷ Nghệ An đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới ảnh 2

Đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trình bày báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 17 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Ảnh: Mai Hoa

Công tác tuyên truyền được tiến hành với nhiều cách làm hay, phong phú, thiết thực như duy trì hội nghị báo cáo viên định kỳ hàng tháng và hội nghị đột xuất, hội nghị chuyên đề khi có những vụ việc phức tạp nảy sinh cần cung cấp, định hướng thông tin từ cấp tỉnh đến cơ sở.

Nhiều đơn vị tổ chức phổ biến thông tin thời sự tại diễn đàn đảng bộ, diễn đàn hội nghị cốt cán hoặc lồng ghép hội nghị giao ban, diễn đàn sinh hoạt chi bộ, dân cư hàng tháng.

Một số đơn vị duy trì hoạt động câu lạc bộ thời sự nhằm tăng cường công tác tuyên truyền miệng ở cơ sở, điển hình như Con Cuông, Quế Phong, Thái Hòa, Tân Kỳ, Diễn Châu, Hưng Nguyên, Cửa Lò, Nghi Lộc...

Công tác tuyên truyền miệng góp phần tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; đồng thời đấu tranh, phản bác các âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, các thông tin xấu, độc, sai trái.

Tỉnh uỷ Nghệ An đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới ảnh 3

Đại tá Trần Đăng Khoa - Phó Chính uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh tham luận tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Tính đến tháng 5/2022, toàn tỉnh có 8.052 báo cáo viên, tuyên truyền viên; trong đó có 7 báo cáo viên cấp Trung ương; 57 báo cáo viên cấp tỉnh; 597 báo cáo viên cấp huyện và tương đương; 7.391 báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở.


Bên cạnh chuyển động tích cực, hội nghị cũng thẳng thắn nêu một số hạn chế cần khắc phục. Đó là việc chậm đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền miệng; hiệu quả chưa cao, một số nơi có biểu hiện né tránh những vấn đề bức xúc, nhạy cảm cần có tính phản biện; phản bác các thông tin xấu độc còn nặng về lý luận, chưa có tính thuyết phục cao. Phương pháp tuyên truyền còn một chiều, chưa nắm sát diễn biến tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nhất là ở cơ sở.

Tỉnh uỷ Nghệ An đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới ảnh 4

Đồng chí Hồ Văn Thanh - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ Quỳnh Lưu tham luận tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Chú trọng phương pháp tuyên truyền miệng

Phát biểu tại hội nghị, bên cạnh nhấn mạnh nhiều kết quả nổi bật và chỉ ra một số hạn chế, khó khăn trong công tác tuyên truyền miệng thời gian qua ở các cấp, đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ phân tích những bất cập, thách thức của công tác tuyên truyền miệng. Hiện nay và trong tương lai, công tác này chịu những tác động, thách thức rất lớn trước truyền thông đa phương tiện và mạng xã hội.

Mặt khác, nếu như một văn bản hay bài viết chuyển tải trên trên báo chí, trên mạng xã hội, có hàng nghìn, hàng triệu đối tượng tiếp cập, trong khi đó đối tượng tuyên truyền miệng hẹp hơn, phải tổ chức nhiều cuộc.

Tỉnh uỷ Nghệ An đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới ảnh 5

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ nhấn mạnh yêu cầu các cấp cần tập trung trong công tác tuyên truyền miệng giai đoạn mới. Ảnh: Mai Hoa

Song, tuyên truyền miệng lại có những lợi thế riêng mà hình thức khác không có được. Đó là sự giao lưu trực tiếp giữa người nói với người nghe và có thể điều chỉnh linh hoạt tuỳ theo thái độ, nhận thức của người nghe.

Tuyên truyền miệng tạo sự dân chủ hơn vì tương tác, trao đổi trực tiếp giữa người tuyên truyền với người tiếp nhận thông tin; tạo tâm lý tin tưởng và xác thực thông tin cao hơn cho người dân khi nghe trực tiếp từ người truyền đạt.

4VT

Đồng chí Nguyễn Văn Thông khẳng định, công tác tác tuyên truyền nói chung và tuyên truyền miệng nói riêng tiếp tục phải được thực hiện tốt nhất, hiệu quả nhất, giúp sự lãnh đạo của Đảng đạt kết quả cao; đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh của tỉnh, của ngành, địa phương, đơn vị.

Để công tác tuyên truyền miệng tiếp tục được phát huy, đề nghị cần phải tiếp tục nêu cao trách nhiệm của cấp uỷ các cấp và người đứng đầu, của mỗi cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, không khoán trắng cho cán bộ làm công tác tuyên giáo.

Tỉnh uỷ Nghệ An đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới ảnh 6

Các đại biểu tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Quá trình thực hiện cần tăng cường vai trò của cấp uỷ đảng các cấp đối với công tác tuyên truyền miệng và công tác báo cáo viên, tuyên truyền viên. Cấp uỷ và người đứng đầu vừa đóng vai trò chỉ đạo, vừa trực tiếp tuyên truyền. Đây là yêu cầu hàng đầu để đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của đội ngũ lãnh đạo.

Các cấp uỷ cần quan tâm đổi mới phương thức, nội dung tuyên truyền miệng; không chỉ thông tin, tuyên truyền những vấn đề thời sự mà bao gồm cả kinh tế - xã hội, những vấn đề Nhân dân và xã hội quan tâm; tuyên truyền đi trước để tránh những vấn đề bức xúc có thể xảy ra; tuyên truyền miệng trong việc biểu dương, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, bác bỏ các luận điệu sai trái, phản động, thông tin xấu - độc.

Tỉnh uỷ Nghệ An đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới ảnh 7

Các đại biểu tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Cùng đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tạo sự sinh động, hiệu quả trong công tác tuyên truyền. Tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; quan tâm bồi dưỡng, trau dồi kỹ năng tuyên truyền miệng; gắn công tác tuyên truyền với vận động quần chúng, tuyên truyền gắn với thuyết phục.

6668

Công tác tuyên truyền miệng phải ngày càng gắn chặt với yêu cầu công tác xây dựng Đảng hiện nay; cán bộ phải sâu sát cơ sở, khắc phục các biểu hiện quan liêu, xa dân, né tránh, ngại tiếp xúc với Nhân dân của cán bộ, đảng viên.

Tỉnh uỷ Nghệ An đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới ảnh 8
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ trao Bằng khen của Tỉnh ủy cho 10 tập thể. Ảnh: Mai Hoa
Tỉnh uỷ Nghệ An đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới ảnh 9

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ trao Bằng khen của Tỉnh ủy cho các cá nhân. Ảnh: Mai Hoa

Dịp này, Tỉnh uỷ trao Bằng khen cho 10 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, thực hiện Chỉ thị 17 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Theo Mai Hoa/ Baonghean


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây