Thứ sáu, 24/05/2024, 12:30

Nghệ An sẽ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh

Quy chế sẽ quy định những nội dung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đảm bảo tính thống nhất trên toàn tỉnh. 

 

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; UBND cấp huyện, xã đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa cùng cấp và tổ chức triển khai thực hiện.

bna_ một cửa huyện 1. Ảnh thanh lê.jpg
Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Bộ phận Một cửa huyện Nghĩa Đàn. Ảnh tư liệu: Thanh Lê

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện phát sinh một số bất cập như: Một số đơn vị, địa phương xây dựng, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa nội dung còn sơ sài, chưa bao quát hết nội dung về tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa theo quy định của pháp luật hiện hành; chưa cập nhật được các quy định hiện hành nên việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa vẫn thực hiện theo các quy định cũ đã hết hiệu lực thi hành.

Việc quy định về thời gian làm việc của Bộ phận Một cửa chưa thống nhất và chưa tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu của tổ chức, cá nhân và đảm bảo thường xuyên liên tục (một số đơn vị, địa phương quy định chỉ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính vào một số ngày nhất định trong tuần hoặc quy định chỉ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính vào các buổi chiều hàng ngày trong tuần)... dẫn đến việc xây dựng, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa chỉ mang tính hình thức, chưa phát huy được hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước.

Do đó, để tạo điều kiện thuận lợi và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An trình UBND tỉnh dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An làm cơ sở pháp lý cho các đơn vị, địa phương ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa đảm bảo tính thống nhất là cần thiết và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Theo đó, dự thảo Quy chế quy định những nội dung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Quy định những nội dung về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ phận Một cửa các cấp; trách nhiệm, tiêu chuẩn của cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp; bố trí trụ sở, trang thiết bị, thời gian làm việc của Bộ phận Một cửa và cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ Bưu chính công ích (BCCI).

Quy trình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa các cấp; trong đó bao gồm các nội dung chính như cách thức tiếp nhận, luân chuyển, phối hợp, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính, bổ sung hồ sơ, xin lỗi cá nhân, tổ chức.

Quy định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện Quy chế.

Hiện nay, dự thảo đang được lấy ý kiến trước khi bổ sung, hoàn thiện và ban hành.


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây