Thứ năm, 13/06/2024, 03:07

Nghệ An: Sơ kết 2 năm triển khai Đề án 06 của Chính phủ

Sáng 19/1, UBND tỉnh tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định số 06 của Thủ tướng Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.
 
Toàn cảnh hội nghị.
“Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” là một đề án hết sức quan trọng, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Sau 2 năm thực hiện, những kết quả đạt được của Nghệ An đã tạo được bước chuyển tích cực, được Chính phủ đánh giá cao. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành 23/25 nhiệm vụ, trong đó có 14 nhiệm vụ thực hiện thường xuyên và đang triển khai 2 nhiệm vụ. Nghệ An đã triển khai 100% dịch vụ công theo Đề án 06 và 6/11 dịch vụ công theo Quyết định số 422 của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2023, tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh đạt trên 45%. Tạo điều kiện cho các ngành, địa phương tập trung khai thác, sử dụng thông tin dân cư, căn cước công dân, định danh và xác thực điện tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt. Đến cuối tháng 12/2023, Công an tỉnh đã cấp hơn 2,85 triệu căn cước công dân gắn chíp (vượt thời hạn Bộ Công an giao 52 ngày); kích hoạt gần 1,9 triệu tài khoản định danh điện tử; duy trì dữ liệu dân cư bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”. Nghệ An là một trong 14 địa phương hoàn thành kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sớm của cả nước. Cũng tại hội nghị, một số sở, ngành và địa phương đã tham luận báo cáo về kết quả cũng như nêu lên một số vướng mắc, đề xuất kiến nghị để thực hiện có hiệu quả Đề án 06 trong thời gian tới.
   
Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đến nay, tỉnh đã hoàn thành 23/25 nhiệm vụ, trong đó có 14 nhiệm vụ thực hiện thường xuyên và đang triển khai 2 nhiệm vụ. Nghệ An đã triển khai 25/25 dịch vụ công theo Đề án 06 và 6/11 dịch vụ công theo Quyết định số 422 của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2023, tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh đạt 45,03%. Tập trung khai thác, sử dụng thông tin dân cư, căn cước công dân, định danh và xác thực điện tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu kết luận hội nghị.
 Phát biểu kết luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá, Đề án 06 là đề án có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác chuyển đổi số, với rất nhiều nội dung, nhiệm vụ, khối lượng công việc rất lớn, nhiều vấn đề mới, khó, chưa có tiền lệ, thời gian thực hiện rất gấp, tính theo từng ngày. Bám vào chỉ đạo của Trung ương, cùng với quyết tâm chính trị cao, huy động mọi nhân lực, nguồn lực, triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, tổ chức nhiều đợt cao điểm, Nghệ An đã từng bước khắc phục các khó khăn và hoàn thành xuất sắc nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ Đề án 06. Tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành 10 kế hoạch, 8 quyết định, 69 văn bản chỉ đạo thực hiện. Công tác tuyên truyền được chú trọng thực hiện với nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo, nổi bật. Việc thu thập, cập nhật, bổ sung và làm sạch dữ liệu được thực hiện thường xuyên. Tổ chức rà soát, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính, đồng thời, thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Công tác tiếp nhận hồ sơ 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 toàn tỉnh đã đạt mức trung bình gần 82% (vượt gần 32% so với yêu cầu của Chính phủ và UBND tỉnh đề ra), trong đó 2 nhóm dịch vụ công liên thông được đánh giá có hồ sơ phát sinh đứng thứ 2 toàn quốc. 
Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ rõ 3 tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện đề án 06. Đó là hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính chưa được kết nối, đồng bộ với các Bộ, ngành làm ảnh hưởng đến việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của các sở, ngành, địa phương. Một số sở, ngành, địa phương chưa quan tâm, chỉ đạo thực hiện các chương trình của Đề án 06. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức tinh thần trách nhiệm trong giải quyết TTHC chưa cao; có tâm lý, thói quen làm theo phương thức truyền thống, ngại đổi mới, còn tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.
Các đại biểu tham dự.
Nêu lên một số bài học kinh nghiệm, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: cần phải huy động sức mạnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; có các phương pháp, bước đi, cách làm, từ việc xây dựng, thí điểm các mô hình sau đó nhân ra diện rộng; tập trung thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, doanh nghiệp để triển khai đề án hiệu quả. 
Trên cơ sở chủ đề năm 2024 của Đề án 06 Chính phủ là “Hoàn thiện hạ tầng số, số hóa tạo lập dữ liệu, đẩy mạnh ứng dụng tiện ích của Đề án 06 phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, góp phần thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu về Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số đến năm 2025”, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nêu quan điểm: đối với Nghệ An, để thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu của Đề án 06 theo đúng lộ trình, các sở, ngành, địa phương, các thành viên Tổ công tác Đề án số 06 các cấp phải tập tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là người đứng đầu tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ công tác đã đề ra. Chủ động phối hợp với cơ quan thường trực để xử lý những vấn đề vướng mắc, khó khăn và các kiến nghị. 
Các đại biểu tham dự.
Công an tỉnh - Cơ quan thường trực Tổ công tác tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan bám sát chỉ đạo của Tổ công tác Chính phủ để chủ động tham mưu Tổ công tác Đề án 06 tỉnh ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai nhiệm vụ năm 2024 trên địa bàn tỉnh; trong đó phải giao nhiệm vụ, chỉ tiêu, tiến độ hoàn thành cụ thể đối với từng sở, ngành, địa phương. Các sở, ngành, địa phương tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện quyết liệt 38 mô hình điểm theo kế hoạch đã đề ra. Tập trung đẩy mạnh nâng cao hiệu quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Trước hết là tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Nhân dân thực hiện các dịch vụ trực tuyến, thanh toán trực tuyến một cách thực chất, không làm hộ, làm thay. Chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện việc tiếp nhận, đồng bộ hồ sơ thủ tục hành chính; số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh theo chỉ tiêu, nhiệm vụ tại các kế hoạch của tỉnh và các Bộ, ngành. Một số sở như Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Giao thông vận tải tiếp tục phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh kết nối, tích hợp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh để tăng hiệu suất làm việc đội ngũ công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính; có cơ chế kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện, đảm bảo công khai, minh bạch đối với người dân và doanh nghiệp.   
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Công an tỉnh Nghệ An.
Các Sở, ban, ngành tiếp tục rà soát, tham mưu hoàn thiện các thể chế, hành lang pháp lý cho việc chuyển đổi các mặt hoạt động của xã hội và cơ quan nhà nước từ thủ công sang ứng dụng công nghệ thông qua ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử. Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, theo dõi, đôn đốc các sở, ngành rà soát, thực hiện công bố, công khai các thủ tục hành chính theo Nghị quyết chuyên đề đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến quản lý dân cư. Định kỳ công bố kết quả Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế của cơ quan, đơn vị. 
Tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác bổ sung, cập nhật thông tin dân cư đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống” phục vụ làm giàu dữ liệu, kết nối, khai thác, chia sẻ dữ liệu dân cư với các ngành, tạo lập dữ liệu dùng chung nhằm xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia theo lộ trình của Chính phủ. 
Quan tâm bố trí nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ thực hiện Đề án 06 trong năm 2024. Sở Thông tin và Truyền trông tiếp tục tham mưu và chỉ đạo quyết liệt việc hoàn thiện Trung tâm điều hành thông minh IOC của tỉnh phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.
 
Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Dịp này, Thủ tướng Chính phủ quyết định tặng bằng khen cho Công an tỉnh Nghệ An; Bộ Công ăn khen thưởng cho 4 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 06. Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 50 tập thể, cá nhân có nhiều thành tích và các phong trào thi đua thực hiện đề án 06 của Chính phủ.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây