Thứ bảy, 24/02/2024, 08:13

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 10/2022

UBND tỉnh ban hành Công văn 752, ngày 31/10, thông báo về những kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 10/2022.

Ngày 26/10/2022, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10 dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung, cùng tham dự có các thành viên UBND tỉnh; đại diện Thường trực HĐND tỉnh; các Ban của HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 10/2022 ảnh 1

Toàn cảnh phiên họp thường kỳ tháng 10 của UBND tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

UBND tỉnh đã nghe và cho ý kiến các nội dung: Báo cáo kết quả thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 9, các buổi làm việc chuyên đề trong tháng 9/2022; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác theo Quyết định số 2416/QĐ-UBND của UBND tỉnh; các Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách nhà nước 10 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 2 tháng cuối năm 2022; Báo cáo tài chính nhà nước năm 2021 và các nội dung thuộc thẩm quyền.

Sau khi nghe báo cáo của các sở, ngành và ý kiến thảo luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kết luận như sau:

I. Tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 2 tháng cuối năm 2022

1. Kết quả đạt được

- Tình hình kinh tế tiếp tục có chuyển biến tích cực, trong đó:

+ Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 10 ước tăng 16,03%, lũy kế 10 tháng ước tăng 10,07% so với cùng kỳ. Các ngành dịch vụ tiếp tục phục hồi và tăng trưởng mạnh, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10 ước tăng 34,49%, lũy kế 10 tháng ước tăng 45,12% so với cùng kỳ.

+ Thu ngân sách nhà nước 10 tháng ước đạt 18.377 tỷ đồng, bằng 122,5% dự toán và tăng 21,4% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa ước đạt 17.212 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 1.165 tỷ đồng.

+ Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 10 ước đạt 190 triệu USD, tăng 7,2% so với cùng kỳ; lũy kế 10 tháng, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 1.874 triệu USD, tăng 12,4% so với cùng kỳ.

+ Thu hút đầu tư: Tính đến ngày 21/10/2022, tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh là 34.963 tỷ đồng, tăng 38,98% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, đã cấp mới cho 89 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 21.802 tỷ đồng.

- Các lĩnh vực văn hoá - xã hội, an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo. Đã giải quyết việc làm cho 43.554 người, đạt 101,45% kế hoạch và tăng 43,1% so với cùng kỳ năm 2021. Tổ chức, duy trì không gian văn hóa đọc sách, dân ca ví, giặm. Các cấp, các ngành đã kịp thời quan tâm, khắc phục hậu quả mưa lũ, chung tay hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai sớm ổn định cuộc sống.

- Hoàn thành việc trình Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII thông qua một số nội dung như: Danh mục và mức vốn bố trí cho từng dự án thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh chủ trương đầu tư của một số dự án; kiện toàn nhân sự.

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

2. Khó khăn, hạn chế

- Thiên tai, mưa lũ, dịch bệnh diễn biến phức tạp gây thiệt hại về người và tài sản, cơ sở hạ tầng, đặc biệt là tại địa bàn huyện Kỳ Sơn.

- Tình hình biến động thị trường, giá cả nguyên vật liệu đầu vào, lãi suất gia tăng,... gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân.

- Tiến độ sản xuất một số cây trồng vụ đông còn chậm.

- Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đạt thấp (tính đến 20/10/2022, mới đạt 35,18% kế hoạch. Có 11 cơ quan, đơn vị chưa thực hiện giải ngân; 29 cơ quan, đơn vị tỷ lệ giải ngân dưới bình quân chung của tỉnh).

3. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 2 tháng cuối năm 2022

3.1. Các cấp, các ngành tập trung đẩy mạnh phục hồi phát triển kinh tế; rà soát, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh; bám sát kịch bản tăng trưởng để điều hành, tìm ra những lĩnh vực, khu vực có điều kiện, dư địa tăng trưởng để phấn đấu hoàn thành, đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra. Tiếp tục tập trung khắc phục hậu quả do mưa lũ, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống và phát triển sản xuất; theo dõi tình hình, diễn biến thiên tai, không để bị động, bất ngờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

+ Theo dõi, dự báo tình hình sản xuất nông nghiệp; bảo đảm nguồn cung nông sản phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán.

+ Chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch, nhất là dịch cúm trên gia cầm.

+ Làm việc với Bộ Giao thông vận tải để thống nhất phương án đầu tư đối với dự án Cảng nước sâu Cửa Lò.

- Sở Giao thông vận tải:

+ Tiếp tục làm việc với Bộ Giao thông vận tải để cập nhật, bổ sung quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Vinh. Triển khai xây dựng Đề án xã hội hóa đầu tư, nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Vinh.

+ Tiếp tục làm việc với các bộ, ngành Trung ương để giải quyết kiến nghị về kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng đường QL.lA. Phân công 01 Phó Giám đốc thường xuyên theo dõi, đôn đốc giải quyết công việc.

- Sở Văn hoá và Thể thao:

+ Phối hợp với Báo Nhân Dân tổ chức chương trình nghệ thuật “Truông Bồn - Bản hùng ca huyền thoại” nhân kỷ niệm 54 năm Chiến thắng Truông Bồn.

+ Tham mưu tổ chức các hoạt động kỷ niệm 250 ngày sinh, 200 năm ngày mất của Nữ sĩ Hồ Xuân Hương; Lễ vinh danh Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú.

- Sở Nội vụ:

+ Tập trung triển khai Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh.

+ Chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn và các sở, ngành liên quan chuẩn bị các điều kiện để tham mưu tổ chức chương trình Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với Thanh niên.

- Sở Du lịch:

+ Hoàn thành dự thảo Chiến lược phát triển du lịch Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến 2035 (có kèm theo Đề án) trình UBND tỉnh.

+ Chủ động trong việc đẩy mạnh, phục hồi nguồn nhân lực chất lượng phục vụ lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh.

3.2. Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

- Các sở, ngành, địa phương:

+ Tập trung thực hiện các giải pháp để giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đảm bảo đúng tiến độ theo cam kết và kế hoạch đề ra.

+ Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt quyết định đầu tư các dự án đảm bảo điều kiện giao vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023, đặc biệt là các dự án thuộc 03 Chương trình mục tiêu quốc gia.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục rà soát, tổng hợp, tham mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh, điều chuyển kế hoạch vốn của các dự án giải ngân chậm, đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

- Các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc: Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư để giao vốn và giải ngân kế hoạch vốn thuộc 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 đảm bảo tiến độ đề ra.

- Sở Tài chính:

+ Phối hợp với Cục Thuế, Hải quan Nghệ An rà soát, điều hành thu ngân sách, nhất là các khoản thu còn có dư địa đảm bảo chặt chẽ và cơ cấu hợp lý.

+ Rà soát, điều hành việc chi ngân sách đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; ưu tiên chi ngân sách cho công tác khắc phục các hậu quả thiên tai, lũ lụt trong điều kiện khả năng cân đối của tỉnh.

3.3. Tập trung chỉ đạo các lĩnh vực văn hóa - xã hội, thực hiện công tác an sinh xã hội, đảm bảo đời sống cho người dân.

- Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh kịp thời và có giải pháp để đảm bảo thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch và khám chữa bệnh cho người dân. Tiếp tục thực hiện việc tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng.

- Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo triển khai nhiệm vụ giáo dục, đào tạo năm học 2022-2023 theo nội dung Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 19/10/2022 của UBND tỉnh; tham mưu UBND tỉnh tổ chức chúc mừng các đơn vị giáo dục đào tạo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11); tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam đảm bảo nghiêm túc, trang trọng, tiết kiệm và hiệu quả.

- Sở Nội vụ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tuyển dụng giáo viên đảm bảo công khai, minh bạch, rõ ràng và hiệu quả.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các ngành, địa phương thực hiện hiệu quả, thiết thực tháng cao điểm “Vì người nghèo” vận động toàn xã hội chăm lo, giúp đỡ người nghèo, nhất là dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

3.4. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công tác quản lý nhà nước; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

- Các sở, ngành, địa phương: Khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính quý III năm 2022 theo yêu cầu tại Công văn số 7950/UBND-KSTT ngày 11/10/2022 của UBND tỉnh; triển khai thực hiện các giải pháp cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) theo Công văn số 7919/UBND-CN ngày 11/10/2022 của UBND tỉnh.

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 10/2022 ảnh 2

Công tác thu hút đầu tư trên địa bàn Nghệ An đạt được nhiều kết quả tích cực. Ảnh tư liệu

II. Các nội dung thuộc thẩm quyền UBND tỉnh

1. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

UBND tỉnh thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị. Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện dự thảo, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo quy định.

2. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

UBND tỉnh thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị. Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện dự thảo, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo quy định.

3. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định về cơ chế quay vòng, trình tự luân chuyển, quy trình theo dõi, giám sát của cơ quan, đơn vị được giao vốn thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất và các nội dung khác về quản lý luân chuyển trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

UBND tỉnh thống nhất thông qua dự thảo Quyết định do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện dự thảo, trình UBND tỉnh quyết định theo quy định.

4. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ bảo tồn và phát huy di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 - 2027 (bước 1).

UBND tỉnh thống nhất thông qua đề cương xây dựng Nghị quyết do Sở Văn hóa và Thể thao chuẩn bị. Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao hoàn thiện đề cương, tham mưu UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh theo đúng quy trình.

5. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh một số chính sách hỗ trợ phát triển đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 -2027 (bước 2).

UBND tỉnh thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết do Sở Văn hóa và Thể thao chuẩn bị. Giao Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện dự thảo, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo quy định.

6. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt danh mục ngành nghề đào tạo, mức hỗ trợ chi phí đào tạo cụ thể đối với từng đối tượng tham gia chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

UBND tỉnh thống nhất thông qua dự thảo Quyết định do Sở Lao động -Thương binh và Xã hội chuẩn bị. Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn thiện dự thảo, trình UBND tỉnh quyết định theo quy định.

7. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 13/11/2020 của HĐND tỉnh quy định về mức hỗ trợ thường xuyên đối với chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng và trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy đối với Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025.

UBND tỉnh thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết do Công an tỉnh chuẩn bị. Giao Công an tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện dự thảo, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo quy định.

8. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

UBND tỉnh thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết do Sở Tư pháp chuẩn bị. Giao Sở Tư pháp phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện dự thảo, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo quy định.

9. Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo nâng cao hiệu quả thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

UBND tỉnh thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết do Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện dự thảo, tham mưu Ban cán sự đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trên đây là kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tại phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2022, UBND tỉnh thông báo để các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã biết và triển khai thực hiện.


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây