Thứ năm, 13/06/2024, 03:54

Vào cuộc khẩn trương, sớm cụ thể hóa Nghị quyết 39

Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là cơ sở chính trị rất quan trọng. Hiện Nghệ An đang tích cực phối hợp với Quốc hội, Chính phủ để cụ thể hóa thành hành lang pháp lý, nhằm sớm tổ chức thực hiện.

 

3 TRỤ CỘT TRONG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 39

Một trong những dấu ấn trong năm 2023 là Nghệ An đã hoàn thành tổng kết Nghị quyết số 26 và phối hợp với các cơ quan Trung ương tham mưu Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 39 và tổ chức hội nghị học tập, quán triệt thành công, tạo chuyển động trong hệ thống chính trị. Việc ban hành nghị quyết mới tiếp tục khẳng định quan điểm xuyên suốt sự quan tâm đặc biệt của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đối với sự phát triển của tỉnh Nghệ An.

toan-canh-hoi-nghi-quan-triet-trien-khai-nghi-quyet-so-39-cua-bo-chinh-tri-ve-xay-dung-va-phat-trien-tinh-nghe-an-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2045-400.jpg
Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ảnh tư liệu: Duy - Cường

Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương từng nhấn mạnh: Để Nghệ An phát triển được như kỳ vọng, Nghị quyết số 39-NQ/TW thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Trung ương, của Nghệ An. Đồng thời, đây cũng là cơ sở chính trị để tỉnh có được sự chuyển biến tích cực, đột phá, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển trong Đảng bộ, trong Nhân dân, tạo được sức mạnh tập thể để Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, đạt được mục tiêu đề ra.

Do đó, việc triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết số 39-NQ/TW được Bộ Chính trị, Ban Bí thư lưu ý đảm bảo được 3 trụ cột.

Trước hết, là phải được đặt trong tổng thể phát triển vùng và cả nước, phải gắn chặt với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phát triển vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ; tạo được động lực, sự kết nối, cộng hưởng mạnh mẽ hơn, nhất là với 2 tỉnh liền kề Thanh Hóa, Hà Tĩnh; với các địa phương của nước bạn Lào có chung đường biên giới và các địa phương trong cả nước.

bna-nghe-an-dang-tap-trung-som-hoan-thanh-duong-ven-bien-tu-nghi-son-thanh-hoa-den-cua-lo-nghe-an-3630.jpg
Nghệ An đang tập trung sớm hoàn thành đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hoá) đến Cửa Lò (Nghệ An). Ảnh tư liệu

Đồng thời, cần phải ban hành các cơ chế, chính sách để cụ thể hóa Nghị quyết số 39 -NQ/TW nhằm tạo được khuôn khổ pháp lý quan trọng đưa Nghị quyết vào cuộc sống; nhất là cơ chế, chính sách đặc thù gắn với điều kiện thực tế của Nghệ An để thúc đẩy chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế, gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu lao động, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển được ngành, lĩnh vực có giá trị tăng cao; tạo được bước đột phá trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Cuối cùng, là quá trình phát triển phải hết sức chú trọng để đảm bảo đồng bộ giữa kinh tế với văn hóa, xã hội, với quốc phòng - an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái, đặc biệt là hệ sinh thái rừng, biển, đảo; tiếp tục cải thiện, nâng cao mức sống của Nhân dân, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người gặp khó khăn trong cuộc sống, gia đình chính sách. Phải phát huy được giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa mang đậm bản sắc xứ Nghệ trở thành động lực, nguồn lực nội sinh cho phát triển.

bna_IMG_5911.JPG
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Công an tỉnh và huyện Kỳ Sơn đã trực tiếp thực hiện nghi thức mở băng khánh thành, bàn giao nhà cho hộ anh Cụt Văn Ân, là hộ nghèo của bản Lưu Tiến. Ảnh tư liệu: Thành Duy

CHỦ ĐỘNG, RỐT RÁO CỤ THỂ HÓA

Hiện nay, Quốc hội, Chính phủ và tỉnh Nghệ An đã khẩn trương, rốt ráo vào cuộc với tinh thần, đồng bộ, quyết liệt ngày từ đầu nhằm sớm cụ thể hóa cơ sở chính trị của Nghị quyết số 39-NQ/TW thành hành lang pháp lý để thực hiện được sớm nhất.

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 162/NQ-CP ngày 4/10/2023 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW gắn với 11 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; đồng thời, giao UBND tỉnh Nghệ An và các bộ, ngành liên quan tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 17 đề án, quyết định và trình Chính phủ 1 dự thảo nghị quyết để trình Quốc hội thông qua từ nay đến năm 2025. Chính phủ cũng xác định rõ danh mục 15 dự án đầu tư, chủ yếu là các dự án giao thông có tính chất động lực thực hiện đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

bna_0369.jpg
Tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu chính thức hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ảnh tư liệu: Thành Cường

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An cũng đã ban hành Chương trình hành động số 68-Ctr/TU ngày 15/11/2023 thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, trong đó nhấn mạnh 9 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; đề ra 22 chương trình, đề án; xác định nhiệm vụ đầu tư 10 dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm và kêu gọi đầu tư vào 20 dự án, lĩnh vực trọng điểm đến năm 2030 thuộc nhiệm vụ của tỉnh.

Hiện nay, Nghệ An đang rất tích cực, chủ động phối hợp với các bộ, ngành của Chính phủ nhằm xây dựng, ban hành các chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch, dự án và nghị quyết thuộc thẩm quyền; đặc biệt, tỉnh đang quyết tâm rất cao trong trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội cho tỉnh; bên cạnh Nghị quyết số 36 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù cho Nghệ An được Quốc hội ban hành vào năm 2021 hiện đang thực hiện.

Việc tham mưu về nội dung cơ chế, chính sách đặc thù mới hiện do trực tiếp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm tổ trưởng. Tỉnh cũng đang tập trung cao độ để kịp thời trình Chính phủ xem xét, quyết định các nội dung thời gian tới; tiến tới trình Quốc hội xem xét, ban hành tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024.

bna_IMG_7026.JPG
Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 15, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX. Ảnh tư liệu: Thành Duy

Tại Hội nghị lần thứ 15, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức vào tháng 12 vừa qua, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu phải tập trung cao độ để hoàn thành tham mưu cơ chế, chính sách đặc thù cho tỉnh; đồng thời, nhấn mạnh các sở, ngành, địa phương cần khẩn trương cụ thể hóa các chương trình hành động của Chính phủ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW sát với chức năng, nhiệm vụ, xác định công việc cụ thể.

Tin tưởng rằng, với sự ủng hộ cao của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và sự vào cuộc chủ động, trách nhiệm, bài bản trong thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngay từ đầu của tỉnh, Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc; xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, như lời đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắn nhủ: “Bước thật mạnh, tiến thật xa, Nghệ An như thế mới là Nghệ An”.

1__toan_canh_khu_vuc_trung_tam_thanh_pho_vinh_anh_le_thang3987801_2242022.jpg
Toàn cảnh thành phố Vinh, Nghệ An. Ảnh tư liệu: Lê Thắng
 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây