Thứ ba, 18/06/2024, 12:38

Tiếp tục tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đề nghị năm 2024, ngành Nội vụ tỉnh tiếp tục tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị hành chính đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

 

Chiều 27/12, Sở Nội vụ tổ chức tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành, thị.

bna-dai-bieu-anh-thanh-le-6033.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

Năm 2023 ngành Nội vụ tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án sắp xếp tổ chức, bộ máy gắn với công tác quản lý biên chế. Trong đó, ngành đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị cho 17/22 sở, ngành; phê duyệt phương án tự chủ về tổ chức bộ máy, nhân sự cho 20 đơn vị; thực hiện tinh giản biên chế đối với 512 người; giảm 15 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp huyện do sáp nhập.

bna-chu-tri-anh-thanh-le-2740.jpg
Các đại biểu chủ trì hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Công tác quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Ngành đã tập trung tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo UBND các huyện, thành, thị rà soát, xây dựng, trình Bộ Nội vụ phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023- 2025 theo tinh thần Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị. Tập trung tham mưu triển khai xây dựng Đề án điều chỉnh địa giới hành chính và mở rộng không gian đô thị thành phố Vinh.

Kịp thời triển khai xây dựng các dự thảo Nghị quyết triển khai thực hiện Nghị định số 33 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

bna-a-son-anh-thanh-le-6397.jpg
Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn tham luận về kinh nghiệm trong việc giải quyết dôi dư CBCC, tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn huyện Nam Đàn. Ảnh: Thanh Lê

Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp quyết liệt hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn; kịp thời đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đặc biệt, ngành đã tham mưu thành lập Ban chỉ đạo cải cách hành chính do đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ làm Trưởng ban, đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất trong công tác cải cách hành chính.

Công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ, ngày càng thực chất, bảo đảm biểu dương khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng, ưu tiên đối tượng lao động trực tiếp, tạo động lực cho phát triển.

Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo được triển khai quyết liệt, tuân thủ pháp luật; tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định.

Lĩnh vực văn thư, lưu trữ ngày càng được quan tâm; trong đó chú trọng đến việc lưu trữ tài liệu điện tử làm cơ sở để thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực lưu trữ nhằm phát huy tốt giá trị của tài liệu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác quản lý hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ, công tác thanh niên, đào tạo, bồi dưỡng, thanh tra, pháp chế, hợp tác quốc tế,... đã có nhiều kết quả tích cực.

bna-a-van-anh-thanh-le-3959.jpg
Đồng chí Nguyễn Anh Văn- Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai tham luận về công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành CCHC trên địa bàn thị xã. Ảnh: Thanh Lê

Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị cũng đánh giá: Một số cơ quan, đơn vị đang gặp khó khăn, vướng mắc trong sắp xếp tổ chức bộ máy, đến nay vẫn chưa tham mưu ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy. Công tác tham mưu cải cách hành chính ở một số đơn vị chưa hiệu quả.

Vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức để xảy ra quên việc, chậm việc, còn có dư luận không tốt về tinh thần, thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp, vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ đến mức phải khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Tiếp tục tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đánh giá cao những kết quả của toàn ngành Nội vụ đạt được trong năm 2023.

bna-a-vinh-phat-bieu-anh-thanh-le-4205.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Nhấn mạnh vai trò, vị trí của ngành Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đề nghị năm 2024, ngành Nội vụ tỉnh tiếp tục tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định; quan tâm chỉ đạo việc thực hiện phương án tự chủ gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý và sử dụng biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập; chỉ đạo việc sử dụng biên chế, hợp đồng lao động, tinh giản biên chế, số lượng cấp phó và sắp xếp tổ chức bộ máy tại các sở, ban, ngành và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.

Tập trung hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị hoàn thành xây dựng và phê duyệt tất cả các đề án vị trí việc làm trước ngày 31/3/2024 để quý II tập trung làm phương án trả lương, áp dụng từ ngày 01/7/2024.

bna-bang-khen-1-anh-thanh-le-7348.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Thanh Lê

Ngành Nội vụ cần quyết liệt tham mưu chuẩn bị các điều kiện cần thiết để mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh. Phối hợp chặt chẽ với các địa phương thực hiện tốt việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 đảm bảo đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, trong đó cần chú ý quan tâm công tác tuyên truyền, vận động để cán bộ, nhân dân của đơn vị thuộc diện sắp xếp tạo sự đồng thuận, bảo đảm yên dân, yên địa bàn; xử lý dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Tiếp tục tham mưu, phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính các cấp. Tham mưu thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, công vụ, công chức và xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2024 (như Chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS)...

bna-trao-3-anh-thanh-le-1138.jpg
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa đồng chí Trần Quốc Chung - Phó Giám đốc Sở Nội vụ nghỉ hưu theo chế độ. Ảnh: Thanh Lê

Cùng đó, ngành Nội vụ cần tập trung tham mưu xây dựng Đề án phân cấp, phân quyền thực hiện Nghị quyết 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước. Trong đó phải quy định rõ việc phân cấp quản lý nhà nước giữa UBND tỉnh với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; giữa chính quyền tỉnh và chính quyền cấp huyện.

Tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Quan tâm, chăm lo xây dựng, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo; thi đua khen thưởng; văn thư, lưu trữ; công tác thanh niên... Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số ngành Nội vụ,...

bna-trao-1-anh-thanh-le-9999.jpg
Lãnh đạo Sở Nội vụ trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Thanh Lê

Dịp này, Bộ Nội vụ, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, Giám đốc Sở Nội vụ tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2023.


Thanh Lê/Baonghean.vn


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây