Thứ ba, 28/05/2024, 06:10

Thể lệ Giải Báo chí viết về ngành GTVT lần thứ IV năm 2022 - 2023

Hội Nhà báo Nghệ An trân trọng giới thiệu Thể lệ Giải Báo chí viết về ngành GTVT lần thứ IV năm 2022 - 2023

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Phát huy giá trị truyền thống “đi trước mở đường” của ngành Giao thông vận tải (GTVT), tri ân và tôn vinh những đóng góp quan trọng của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ công nhân viên, người lao động ngành GTVT qua các thời kỳ; đồng thời, phát hiện những tấm gương “Dũng cảm - thông minh - sáng tạo” đã và đang hoạt động, công tác trong ngành GTVT.

 

- Thông qua Giải thưởng, tiếp tục tuyên truyền, thông tin về vai trò, vị trí, nhiệm vụ của ngành GTVT; cổ vũ ý chí quyết tâm của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trong ngành hăng hái thi đua lao động sáng tạo trên các mặt trận GTVT vì sự phát triển của đất nước; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về truyền thống lịch sử 78 năm của ngành GTVT (28/8/1945 - 28/8/2023).

- Đóng góp những giải pháp hiệu quả, thiết thực nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực GTVT.

- Ghi nhận, cổ vũ các cơ quan báo chí, các nhà báo, phóng viên… thực hiện công tác thông tin, truyền thông về lĩnh vực GTVT.

2. Yêu cầu:

- Tác phẩm báo chí tham dự Giải “Báo chí viết về ngành Giao thông vận tải lần thứ IV năm 2022-2023” phải là tác phẩm được đăng tải trên các ấn phẩm báo chí của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương có nội dung về lĩnh vực GTVT trong thời gian từ ngày 1/9/2022 đến hết 1/7/2023; Là những tác phẩm phản ánh những sự việc, hiện tượng có thật (không hư cấu), có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời.

- Tác phẩm báo chí dự giải cần có góc nhìn mới, tư liệu mới hoặc có những phát hiện mới; có nội dung, hình thức không vi phạm Luật Báo chí, các quy định khác của pháp luật và không vi phạm về bản quyền.

- Tác giả dự Giải không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và các quy định pháp luật hiện hành.

- Các tác giả phải chịu trách nhiệm về nội dung và mọi vấn đề sở hữu liên quan đến tác phẩm dự thi theo đúng quy định của Luật Báo chí và các quy định pháp luật liên quan.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

1. Tất cả các công dân Việt Nam, nhà báo, nhóm tác giả, các cơ quan thông tấn báo chí có tác phẩm báo chí (sau đây gọi chung là tác giả) phù hợp với tiêu chí, thể lệ của kế hoạch này có thể gửi tác phẩm tham dự Giải thưởng.

2. Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ Thư ký không được tham gia Cuộc thi.

III. NỘI DUNG VÀ QUY ĐỊNH VỀ TÁC PHẨM THAM GIA GIẢI

1. Nội dung:

- Phản ánh những thành tựu chung của ngành GTVT từ khi đất nước đổi mới đến nay.

- Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực GTVT, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; vai trò, trách nhiệm của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp và các đoàn thể trong công tác phát triển GTVT, đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT).

- Những sáng kiến, đề xuất, ý tưởng mới đóng góp vào công cuộc đổi mới, phát triển ngành GTVT trên tất cả các lĩnh vực: đường thủy, đường bộ, đường sắt, hàng hải và hàng không, đặc biệt là những sáng kiến, giải pháp áp dụng Cách mạng công nghiệp 4.0 để tối ưu hóa trong việc phát triển hạ tầng giao thông, nhất là sau giai đoạn dịch bệnh Covid-19 bùng phát nghiêm trọng thời gian qua.

- Những tấm gương cá nhân, tập thể điển hình, có nhiều nỗ lực, cống hiến cho sự phát triển ngành GTVT, sự nghiệp bảo đảm TTATGT; những tấm gương trong lĩnh vực đầu tư, thu hút nguồn vốn phát triển hạ tầng giao thông trong bối cảnh nguồn vốn ngân sách đặc biệt khó khăn hiện nay. Kịp thời phát hiện các hiện tượng, sự việc, sự vụ, hành vi tiêu cực trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực giao thông vận tải, lĩnh vực đảm bảo TTATGT.

- Những công trình, dự án tiêu biểu, hiệu quả đầu tư cao góp phần thúc đẩy giao thương kinh tế đất nước và kéo giảm ùn tắc giao thông.

- Những mô hình hay, cách làm mới trong việc phát triển giao thông nông thôn, miền núi.

- Phản biện, đóng góp mang tính xây dựng ngành GTVT liên quan đến các vấn đề như: thể chế, quy hoạch, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông...

- Bài dự thi cần có góc nhìn mới, tư liệu mới hoặc có những phát hiện mới.

2. Thể loại tham dự và các quy định về tác phẩm tham gia Giải thưởng

2.1. Thể loại: Tất cả các tác phẩm báo chí thuộc loại hình Báo in và Báo điện tử.

2.2. Các quy định về tác phẩm tham gia Giải thưởng

- Các tác phẩm báo chí tham dự Giải thưởng có nội dung, hình thức không vi phạm Luật Báo chí, các quy định khác của pháp luật và không vi phạm về bản quyền và Thể lệ Giải thưởng.

- Tác phẩm dự Giải thưởng phải là các tác phẩm đã được đăng trên báo trong thời gian kể từ ngày 1/9/2022 đến hết 1/7/2023.

- Các đối tượng tham dự Giải thưởng tối đa không quá 05 tác phẩm/01 tác giả.

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những hư hỏng, thất lạc và không đúng thời gian quy định trong quá trình tác giả gửi tác phẩm dự Giải thưởng.

IV. CƠ CẤU VÀ GIÁ TRỊ GIẢI

1. Giải thưởng dành cho cá nhân:

- 01 giải Đặc biệt: 50 triệu đồng/ giải và Giấy chứng nhận

- 01 giải Nhất: 30 triệu đồng/ giải và Giấy chứng nhận.

- 02 giải Nhì: 15 triệu đồng/ giải và Giấy chứng nhận.

- 05 giải Ba: 10 triệu đồng/ giải và Giấy chứng nhận.

- 15 giải Khuyến khích: 5 triệu đồng/ giải và Giấy chứng nhận.

Cơ cấu Giải trên có thể thay đổi dựa theo kết quả, chất lượng của tác phẩm. Quyết định của Trưởng ban chỉ đạo Giải thưởng là quyết định cuối cùng.

2. Giải thưởng dành cho tập thể:

Ban Tổ chức trao 03 giải đồng hạng dành cho các tập thể có số lượng bài tham dự nhiều nhất. Giá trị: 10 triệu đồng/đơn vị.

V. QUY ĐỊNH SỬ DỤNG TÁC PHẨM DỰ GIẢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TÁC GIẢ THAM DỰ

1. Quy định về sử dụng các tác phẩm dự Giải thưởng

Giải “Báo chí viết về ngành Giao thông vận tải lần thứ IV năm 2022 - 2023” không nhằm mục đích kinh doanh, Ban Tổ chức sẽ sử dụng các tác phẩm tham gia Giải nhằm mục đích phục vụ công tác tuyên truyền, cụ thể:

- Tác phẩm đoạt Giải và tác phẩm dự thi không trả lại tác giả. Ban Tổ chức được quyền sử dụng để phục vụ công tác tuyên truyền.

- Bản quyền tác phẩm thuộc về tác giả. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp bản quyền tác giả và quyền liên quan.

- Tác phẩm đoạt giải nếu vi phạm quyền tác giả và quyền liên quan theo quy định của pháp luật, Ban Tổ chức sẽ thu hồi tiền thưởng và “Giấy chứng nhận”.

2. Trách nhiệm của tác giả:

- Thực hiện đúng thể lệ Giải thưởng, việc tác giả gửi tác phẩm tham gia coi như chấp thuận mọi quy định trong thể lệ Giải thưởng.

- Chịu trách nhiệm về quyền tác giả, quyền liên quan và thuế thu nhập (từ tiền giải thưởng) theo quy định của pháp luật.

VI. THỜI HẠN NHẬN BÀI VÀ CÁCH THỨC GỬI THAM GIA

1. Thời hạn nhận bài: từ sau ngày phát động đến 24h00 ngày 10/7/2023 (đối với các tác phẩm gửi qua đường bưu điện, thời hạn cuối cùng tính theo dấu bưu điện).

Nơi nhận tác phẩm dự Giải thưởng: Báo Giao thông

Địa chỉ: Số 2, phố Nguyễn Công Hoan, quận Ba Đình, TP Hà Nội.

Số điện thoại đường dây nóng: 0914799709

Ngoài phong bì ghi rõ: Dự Giải “Báo chí viết về ngành Giao thông vận tải lần thứ IV năm 2022-2023”.

- Thể lệ và kết quả cuộc thi được đăng tải trên Báo Giao thông điện tử baogiaothong.vn và trang thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải tại địa chỉ www.mt.gov.vn.

- Thời gian công bố và địa điểm tổ chức trao Giải, Ban Tổ chức sẽ thông báo sau.

2. Cách thức gửi bài:

- Đối với tác phẩm Báo in tham gia Giải thưởng có thể gửi bài báo đã được đăng (có thể cắt trên báo hoặc bản photo) và ghi rõ tên báo, thể loại, thời gian đăng tải.

- Đối với tác phẩm báo điện tử tham gia Giải thưởng phải in ra giấy khổ A4, ghi rõ tên báo, link bài báo và thời gian đăng tải.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Báo Giao thông

- Giao Báo Giao thông là cơ quan thường trực của Bộ triển khai Giải thưởng Báo chí viết về ngành Giao thông vận tải lần thứ IV năm 2023.

- Phối hợp cùng Văn phòng Bộ xây dựng và tham mưu trình lãnh đạo Bộ ký ban hành Kế hoạch tổ chức Giải thưởng, các văn bản Thành lập Ban Tổ chức; Ban giảm khảo.

- Xây dựng thể lệ cuộc thi, quy chế chấm giải.

- Đảm bảo kinh phí tổ chức Giải thưởng.

2. Văn phòng Bộ

- Phối hợp chặt chẽ cùng Báo Giao thông trong công tác triển khai mọi hoạt động tổ chức Giải thưởng.

- Thường xuyên báo cáo lãnh đạo Bộ về tiến độ và tình hình triển khai tổ chức Giải thưởng; tham mưu giải quyết những vấn đề phát sinh.

3. Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thông báo, phổ biến rộng rãi Kế hoạch này tới các cơ quan báo chí của địa phương.

4. Thời gian thực hiện

- Ngày 24/8/2022: Tổ chức phát động Giải báo chí.

- Tháng 9/2022 đến Tháng 7/2023: Nhận tác phẩm dự thi.

- Từ 1/8/2023: tổ chức chấm sơ khảo, chung khảo.

- Dịp kỷ niệm 78 năm thành lập ngành 28/8/2023: tổ chức Tổng kết, Trao giải.


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây