Thứ ba, 23/07/2024, 23:08

Thể lệ Giải Búa liềm vàng – Nghệ An năm 2023

Giải Báo chí tỉnh Nghệ An về xây dựng Đảng năm 2023 “Búa liềm vàng – Nghệ An năm 2023” là giải thưởng báo chí cấp tỉnh do Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức để trao thưởng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về công tác xây dựng Đảng tại tỉnh Nghệ An

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên gọi Giải thưởng

Giải Báo chí tỉnh Nghệ An về xây dựng Đảng năm 2023 “Búa liềm vàng – Nghệ An năm 2023” (sau đây gọi tắt là Giải) là giải thưởng báo chí cấp tỉnh do Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức để trao thưởng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về công tác xây dựng Đảng tại tỉnh Nghệ An trên các mặt: Chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức – cán bộ, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng… được đăng phát trên các loại hình báo chí do Bộ Thông tin – Truyền thông cấp phép. Giải cũng được trao cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, triển khai và tham gia hưởng ứng tích cực Giải.

Điều 2. Mục đích, ý nghĩa

– Hưởng ứng tích cực Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII- năm 2023 do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng;tạo động lực nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng; phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An.

– Động viên, khuyến khích, tạo sự quan tâm của đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân trong việc viết, sáng tác nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc về xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị.

– Cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàm quân trong tỉnh chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong đó có các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2020 – 2025 của tỉnh; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, góp phần tuyên truyền sâu rộng đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 vào cuộc sống.

– Ghi nhận và tôn vinh tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc, tiêu biểu và các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động chỉ đạo, triển khai, tham gia tích cực Giải.

– Vinh danh nhà báo tiêu biểu có nhiều đóng góp với công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng (nếu có).

– Vinh danh các nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm đạt giải (nếu có).

Điều 3. Phạm vi, đối tượng áp dụng

 1. Mọi công dân Việt Nam ở trong và ngoài tỉnh có tác phẩm báo chí viết về công tác xây dựng Đảng của tỉnh Nghệ An phù hợp với tiêu chí của Giải đều có quyền gửi tác phẩm tham dự.
 2. Tác phẩm/chùm tác phẩm (gọi chung là tác phẩm) tham gia Giải là những tác phẩm viết về Nghệ An và phải được đăng, phát trên các loại hình báo chí trong và ngoài tỉnh Nghệ An (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình)do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép và đảm bảo đúng quy định về thời gian đăng, phát sóng; có hiệu quả xã hội cao, được dư luận xã hội thừa nhận.

 3. Thể lệ này quy định mục đích, ý nghĩa, tiêu chuẩn, điều kiện, thể loại, tiêu chí xét chọn, cơ cấu giải thưởng, mức thưởng, hồ sơ, quy trình, thủ tục, ban giám khảo chấm giải, kinh phí, cách thức tổ chức Giải.

II QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Về tác giả, số lượng tác phẩm tham dự

 – Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả chỉ được chọn 01 tác phẩm phù hợp với quy định của Giải để tham dự. Một tác giả chỉ được đứng tên tối đa trong 02 tác phẩm tham dự Giải ( 01 tác phẩm riêng của mình, đồng thời chỉ có tên trong nhóm tác giả ở 01 tác phẩm khác).

– Tác giả tham gia Giải không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật. Ban Tổ chức Giải không chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả.

 – Các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Giải không được tham gia dự thi.

– Về tác giả cao tuổi và trẻ tuổi:

Tác giả cao tuổi là người có tuổi đời từ 70 tuổi trở lên (theo chứng minh nhân dân/ căn cước công dân hoặc giấy khai sinh gốc).

Tác giả trẻ tuổi là người có tuổi đời từ 25 tuổi trở xuống ((theo chứng minh nhân dân/ căn cước công dân hoặc giấy khai sinh gốc).

– Một số tác phẩm đạt giải cao ở cấp tỉnh sẽ được chọn tham dự Giải ở Trung ương. Ban tổ chức giải cấp tỉnh có trách nhiệm tập hợp các tác phẩm đạt Giải cấp tỉnh gửi cơ quan Thường trực Giải cấp Trung ương.

Điều 5. Tiêu chí tác phẩm xét trao Giải

1. Tiêu chí chung

a)  Tác phẩm báo chí được trao Giải là những tác phẩm thể hiện bằng tiếng Việt, được đăng tải, phát sóng trên các loại hình báo chí được Bộ Thông tin – Truyền thông cấp phép kể từ ngày 01/11/2022 đến ngày 05/10/2023. Nếu tác phẩm nhiều kỳ thì ít nhất phải có 2/3 số kỳ của tác phẩm đăng, phát trong khoảng thời gian nêu trên.
b) Tác phẩm được xét trao Giải phải là những tác phẩm bảo đảm tính chân thực, chính xác, khách quan, có định hướng tư tưởng chính trị đúng đắn. Nội dung tác phẩm phải nêu được những vấn đề mới về công tác xây dựng Đảng và đang được dư luận xã hội quan tâm; có tính phát hiện, tổng kết hoặc hướng dẫn, có tính thuyết phục và hiệu quả xã hội cao; có phương pháp thể hiện tốt, sáng tạo; có tác động tích cực phục vụ công tác xây dựng Đảng.
c) Không nhận các tác phẩm đã đạt Giải Báo chí quốc gia, của tỉnh và các giải báo chí ngành, liên ngành của Trung ương tổ chức.
d) Các thể loại và loại hình báo chí được xét trao giải:

– Loại hình: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình,….

– Thể loại: Bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, ký sự, điều tra, đối thoại, tọa đàm, phim tài liệu, sản phẩm truyền thông đa phương tiện, ảnh báo chí…

e) Tác phẩm được xét Giải phải đảm bảo không có vi phạm về bản quyền kể từ thời điểm công bố.

g) Tác phẩm không được xét:

– Loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng báo khác nhau, không có tên loạt bài.

– Các tác phẩm đang gây tranh cãi hoặc đang chờ kết luận của các cơ quan có thẩm quyền.

– Các tác phẩm mang tính hư cấu (như tiểu phẩm, câu chuyện văn nghệ, câu chuyện truyền thanh…).

– Ảnh ghép, ảnh xử lý bằng vi tính, ảnh phong cảnh, tĩnh vật.

– Ban Tổ chức Giải không chịu trách nhiệm về việc hư hỏng, thất lạc đối với tác phẩm dự thi gửi không đúng thời gian quy định.

– Ban Tổ chức không trả lại tác phẩm đạt Giải và tác phẩm tham gia dự thi.

 1. Tiêu chí riêng đối với từng loại hình báo chí
  a) Báo in: Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 05 kỳ) của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài và thực hiện bằng cùng một thể loại báo chí.
  b) Báo điện tử: Tác phẩm tham dự Giải phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, thực hiện riêng cho báo điện tử; không xét những tác phẩm lấy từ báo in; thể hiện được đặc trưng của báo điện tử, bao gồm cả các sản phẩm đa phương tiện. Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 05 kỳ) dưới hình thức thông tin văn bản, âm thanh, hình ảnh hoặc đa phương tiện của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một đề tài.
  c) Phát thanh

– Mỗi tác phẩm phải là một hoặc một loạt phóng sự, ký sự, bài viết (không quá 05 kỳ), một hoặc một loạt chương trình phát thanh (không quá 05 chương trình) về một chủ đề, sự kiện đã được phát một kỳ hoặc nhiều kỳ.

– Tác phẩm phải thể hiện được đặc trưng của báo phát thanh là âm thanh rõ ràng, tiếng nói nhân vật, tiếng động, âm nhạc, bảo đảm chất lượng. Thời lượng tối đa 60 phút/tác phẩm.

d) Truyền hình

– Mỗi tác phẩm phải là một hoặc một loạt phóng sự, ký sự, chuyên đề, đối thoại, tọa đàm, phim tài liệu (không quá 05 phóng sự), một hoặc một loạt chương trình truyền hình (không quá 05 chương trình) về một chủ đề, sự kiện.

– Tác phẩm phải thể hiện được đặc trưng của báo hình là hình ảnh động. Kỹ thuật hình ảnh, âm thanh phải đạt yêu cầu chất lượng, nội dung hấp dẫn và đảm bảo đúng như chương trình đã phát, không được dựng hình lại. Thời lượng tối đa 90 phút /tác phẩm.

e) Ảnh báo chí: Tác phẩm ảnh bao gồm ảnh đơn, chùm ảnh hoặc phóng sự ảnh. Đối với chùm ảnh hoặc phóng sự ảnh không quá 10 ảnh, đăng trên một số báo hoặc thời điểm xuất bản (đối với báo điện tử).

3. Về cơ quan báo chí, các địa phương, đơn vị liên quan và nhân vật tiêu biểu

3.1. Đối với cơ quan báo chí

Cơ quan, đơn vị được khen thưởng của Giải phải đạt các tiêu chí sau:

– Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoạt động trong lĩnh vực báo chí, truyền thông.

– Tích cực tham gia hưởng ứng Giải.

– Tổ chức phát động Giải tại cơ quan, đơn vị đảm bảo khoa học, bài bản, sáng tạo, thu hút nhiều phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên tham gia và đạt nhiều kết quả tốt trong công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng.

– Là cơ quan, đơn vị tổ chức có số lượng tác phẩm tham gia nhiều và tỉ lệ tác phẩm đạt giải cao trên tổng số lượng dự Giải.

3.2. Đối với các địa phương, đơn vị khác liên quan

Các địa phương, đơn vị liên quan được biểu dương, khen thưởng tại Giải phải đạt các tiêu chí sau:

– Làm tốt công tác chỉ đạo các cơ quan trong phạm vi quản lý triển khai sáng tạo, hiệu quả Giải tại các địa phương, đơn vị.

– Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan gợi ý, hướng dẫn các nội dung mới, vấn đề khó, kết quả nổi bật để các cơ quan báo chí và nhân dân bám sát thực tiễn sinh động sáng tác các tác phẩm báo chí có chất lượng tốt, phục vụ hiệu quả công tác xây dựng Đảng.

– Là địa phương, đơn vị có nhiều tác phẩm tham dự và đạt Giải.

3.3. Đối với tác giả cao tuổi và trẻ tuổi

– Là tác giả cao tuổi và trẻ tuổi có nhiều thành tích xuất sắc hoạt động trong lĩnh vực báo chí.

– Có nhiều đóng góp cho công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng.

3.4. Đối với nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm đạt Giải

(Ban tổ chức có tiêu chí cụ thể riêng để xét chọn)

Điều 6. Cơ cấu Giải và hình thức khen thưởng

 1. Cơ cấu Giải

– Đối với tác phẩm: Giải có 04 nhóm giải tương ứng với 05 loại hình báo chí: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí. Mỗi loại hình báo chí có tối đa 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 04 giải Khuyến khích (gồm giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Giải và tiền thưởng). Ngoài ra, còn có 5 chuyên đề dành cho tác phẩm xuất sắc tuyên truyền về (1) Tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng; (2) Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; (3) Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; (4) Kết quả đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh (trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm chỉ đạo của người đứng đầu); (5) Tác phẩm xuất sắc viết về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (mức thưởng bằng 3 lần mức lương cơ sở).

– Một số giải khác: Khen thưởng cho tối đa 06 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện, hưởng ứng tích cực giải.

– Lựa chọn vinh danh 01 tác giả cao tuổi, có tác phẩm xuất sắc (theo chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân) với mức thưởng 2.000.000 đồng/ tác giả.

– Lựa chọn vinh danh 01 tác giả trẻ tuổi, có tác phẩm xuất sắc (theo chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân) với mức thưởng 2.000.000 đồng/ tác giả.

– Lựa chọn vinh danh nhân vật tiêu biểu (01-02 tập thể, cá nhân) trong tác phẩm báo chí đạt giải, với mức thưởng 2.000.000 đồng/ tập thể và 1.000.000 đồng/ cá nhân.

Trường hợp số lượng tác phẩm tham dự ít, chất lượng hạn chế thì Ban Tổ chức Giải được quyền điều chỉnh giảm số lượng, cơ cấu giải thưởng quy định theo Điều này.

 1. Hình thức khen thưởng

– Đối với tác giả, tác phẩm: Tặng giấy chứng nhận của Ban Chỉ đạo Giải và tiền thưởng theo quy định tại Thể lệ Giải.

– Đối với cơ quan, địa phương, đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện, hưởng ứng tích cực tham gia Giải: Tặng giấy khen của Ban Chỉ đạo Giải và tiền thưởng theo quy định tại Thể lệ Giải.

– Đối với nhân vật tiêu biểu: Qùa tặng và hoa của Ban Chỉ đạo Giải.

 1. Mức thưởng

* Đối với tác phẩm:

– Mức thưởng đối với các giải: Căn cứ vào loại hình báo chí tại điểm d, Điều 5 của Thể lệ này (không bao gồm ảnh báo chí), mức thưởng cho các tác phẩm đạt giải như sau:
 

Mức giải/Loại hình    Giải nhất Giải Nhì Giải Ba Giải Khuyến khích            
Báo in, Báo nói (phát thanh), báo điện tử 8 lần mức lương cơ sở 6 lần mức lương cơ sở 4 lần mức lương cơ sở 2 lần mức lương cơ sở
Báo Hình 10 lần mức lương cơ sở 8 lần mức lương cơ sở 6 lần mức lương cơ sở 4 lần mức lương cơ sở
Ảnh báo chí 6 lần mức lương cơ sở 4 lần mức lương cơ sở 3 lần mức lương cơ sở 2 lần mức lương cơ sở
 

– Mức thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo triển khai thực hiện, hưởng ứng tích cực Giải: Thực hiện theo quy định hiện hành của Luật Thi đua, khen thưởng.

Điều 7. Ban Tổ chức Giải

1.Ban Tổ chức Giải do Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra quyết định thành lập, có nhiệm vụ chỉ đạo triển khai, tổ chức Giải, thành lập Ban Giám khảo, các tổ giúp việc và tổ chức các hoạt động liên quan đến Giải.

Ban Chỉ đạo Giải được sử dụng con dấu của Tỉnh ủy hoặc của Cơ quan Thường trực Giải (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) trong quá trình hoạt động.

 1. Cơ quan Thường trực Giải là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, có trách nhiệm:

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Thể lệ Giải tới các đơn vị, cá nhân liên quan. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền sâu rộng về Giải.

– Lập dự trù kinh phí tổ chức Giải trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

– Phối hợp với các đơn vị  liên quan huy động hợp pháp nguồn tài trợ từ các tổ chức, cá nhân ủng hộ cho quá trình xét trao Giải, lễ trao Giải. Tổ chức quản lý nguồn tài trợ theo các quy định về quản lý tài chính hiện hành.

– Phối hợp với các đơn vị tổ chức lễ trao Giải.

 Điều 8. Ban Giám khảo, Tổ Thư ký giúp việc

1.Ban Giám khảo do Trưởng Ban Chỉ đạo Giải ra quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của cơ quan Thường trực Giải là Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

 1. Giúp việc cho Ban Giám khảo có Tổ Thư ký và Tổ Giúp việc do Trưởng Ban Tổ chức Giải ra quyết định thành lập, trên cơ sở đề nghị của cơ quan Thường trực Giải.
 2. Ban Giám khảo xây dựng Quy chế chấm điểm phù hợp với yêu cầu của Giải và Luật Báo chí; thực hiện chấm và báo cáo kết quả cho Ban Chỉ đạo Giải.

Điều 9. Quy trình xét, lựa chọn và công bố, trao Giải

1. Sơ khảo: Từ ngày 06/10/ 2023 – 18/10/2023:Các tác phẩm báo chí gửi tham dự Giải theo quy định sẽ được Hội đồng sơ khảo xem xét, đánh giá để lựa chọn tác phẩm đáp ứng tiêu chí xét trao giải đưa vào vòng chung khảo.

2. Chung khảo: Từ ngày 19/10/2023 – 05/11/2023:Ban Giám khảo dựa trên kết quả tuyển chọn của vòng sơ khảo tiến hành đánh giá, thẩm định, lựa chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất trình Ban Tổ chức Giải quyết định công nhận và trao giải. Đồng thời, xét chọn một số tác phẩm xuất sắc gửi Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng Trung ương. Việc lựa chọn tác phẩm xuất sắc để trao thưởng Giải căn cứ vào tình hình thực tế, không nhất thiết mỗi thể loại báo chí phải xét đủ số lượng theo cơ cấu giải thưởng.

Cơ quan Thường trực Giải phối hợp với Tổ Thư ký Giải theo dõi quá trình triển khai hưởng ứng Giải và tổng hợp báo cáo để lựa chọn các cơ quan đơn vị, cá nhân tiêu biểu trình Ban Tổ chức Giải xem xét trình Ban Chỉ đạo quyết định khen thưởng.

 1. Công bố và trao Giải

Các tác phẩm xuất sắc được lựa chọn để trao thưởng sẽ được trao Giải trong dịp khai mạc Hội báo Xuân năm 2024 (theo kế hoạch cụ thể của Ban Tổ chức Giải).

Điều 10Kinh phí

 1. Kinh phí tổ chức và giải thưởng được trích từ nguồn ngân sách tỉnh và huy động nguồn tài trợ, hỗ trợ tự nguyện, hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.
 2. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ – Cơ quan Thường trực Giải là đơn vị trực tiếp quản lý và đề xuất với Ban Tổ chức Giải việc thu chi phục vụ tổ chức Giải theo quy chế quản lý và sử dụng kinh phí tổ chức Giải.

Điều 11. Hồ sơ, thủ tục bài dự thi

1. Về tác giả: Sơ yếu lý lịch của tác giả gồm: Họ và tên, bút danh, năm sinh, chức danh hiện tại, đơn vị công tác, số điện thoại cá nhân, E-mail.

2. Về tác phẩm

Mỗi tác phẩm dự Giải phải sao, chụp thành 02 bộ (ghi rõ thời gian đã đăng, phát trên báo, đài nào, có xác nhận của cơ quan báo chí) và đảm bảo các yêu cầu sau:

– Đối với tác phẩm báo in, báo điện tử: Phải là bản in chính hoặc sao chụp từ báo in, nhưng phải sạch, đẹp, rõ ràng. Nếu tác phẩm có sự tiếp nối nhỏ, lẻ, phải cắt dán phần tiếp nối trên giấy trắng khổ A4 hoặc A3 và đánh số trang rõ ràng phần tiếp nối. Riêng báo điện tử kèm theo đường link đăng tải.

– Các tác phẩm báo in chuyển bản mềm và điện tử phải chuyển đường link.

– Đối với tác phẩm phát thanh: Phải ghi file lên USB, mỗi USB chỉ ghi 01 tác phẩm và ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng, kèm theo văn bản phần lời của tác phẩm, đồng thời gửi đường link tác phẩm (nếu có).

– Đối với tác phẩm truyền hình: ghi vào USB, mỗi USB chỉ ghi 01 tác phẩm và ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng; kèm theo bản thuyết minh và đường link phát sóng. Khuyến khích tác phẩm dự giải có chuẩn kỹ thuật HD.

– Đối với tác phẩm ảnh báo chí: Cùng với ảnh đã đăng trên báo, tạp chí… phải chuyển File ảnh có độ phân giải từ 1MB trở lên kèm nội dung chú thích.

– Những tác phẩm không đáp ứng các quy định nêu trên bị coi là phạm quy (bị loại). Ban Tổ chức Giải không hoàn trả các tác phẩm, thiết bị lưu trữ phạm quy.

– Tác giả, nhóm tác giả phải gửi bản mềm (đối với tác phẩm báo in); đường link (đối với tác phẩm báo điện tử, truyền hình, phát thanh); file ảnh (đối với tác phẩm ảnh báo chí) về hộp thư: giaibaochibualiemvangnghean@gmail.com (thư ghi rõ tác phẩm tham gia Giải báo chí Búa liềm vàng – Nghệ An năm 2023).

 1. Thời gian, địa chỉ nhận tác phẩm

– Thời gian: Thời hạn nhận bài dự thi Giải chậm nhất đến ngày 05/10/2023.

 – Địa chỉ nhận tác phẩm: Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An, số 378 đường Lênin, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

– Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện, ngoài phong bì ghi rõ: Hồ sơ tham dự Giải Búa liềm vàng – Nghệ An năm 2023. Ban Tổ chức Giải không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ tham dự Giải bị thất lạc hoặc hư hỏng do lỗi của bưu điện.

Điều 12. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm

1. Các tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại về kết quả xét, tặng Giải và những vi phạm quy định, trình tự, thủ tục xét, tặng Giải. Đơn khiếu nại phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ, lý do khiếu nại và gửi cho Cơ quan Thường trực của Giải – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

2. Cơ quan Thường trực Giải có trách nhiệm xem xét và trả lời đơn khiếu nại, báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại lên Ban Tổ chức Giải. Không xem xét đơn không có tên, địa chỉ không rõ ràng hoặc mạo danh, nặc danh.

3. Tác phẩm báo chí dự Giải nếu vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Báo chí và các quy định của Nhà nước có liên quan và Thể lệ này, Ban Tổ chức Giải sẽ thu hồi giải thưởng, thông báo cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.

BAN TỔ CHỨC GIẢI BÚA LIỀM VÀNG NGHỆ AN – NĂM 2023


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây