Thứ tư, 28/02/2024, 01:11

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu rút ngắn hơn 20% thời gian giải quyết hồ sơ nộp trực tuyến

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung vừa ký văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính sớm hơn 20% so với quy định với những hồ sơ nộp trực tuyến và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, chậm trễ...

 

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đã ký Công văn số 6486/UBND-KSTT về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

bna_IMG_8899.jpg
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Yêu cầu cắt giảm hơn 20% thời gian giải quyết hồ sơ nộp trực tuyến

Trong công văn, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh thực hiện nghiêm việc đánh giá tác động, lấy ý kiến của Văn phòng UBND tỉnh về quy định thủ tục hành chính trong đề nghị, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trước khi gửi Sở Tư pháp thẩm định, trong đó kiên quyết chỉ tham mưu ban hành thủ tục hành chính mới trong trường hợp thật sự cần thiết, với chi phí tuân thủ thấp.

Đồng thời, tham mưu công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, Cổng dịch vụ công Quốc gia để đội ngũ cán bộ, công chức và người dân, doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện. Định kỳ hàng tháng thống kê đầy đủ thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ để kiểm soát chặt chẽ việc ban hành và thực hiện thủ tục hành chính.

Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc quy trình các thủ tục hành chính, dịch vụ công đã được tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh để đơn giản hoá các quy trình, cắt giảm các bước trung gian không cần thiết trong trình tự thực hiện thủ tục hành chính, đảm bảo nguyên tắc mỗi việc chỉ do một cơ quan chuyên môn chủ trì, chịu trách nhiệm chính.

bna-cai-cach-hanh-chinh-cua-cac-co-quan-trong-dang-uy-khoi-3304.jpg
Người dân đến thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công. Ảnh tư liệu

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ban, ngành rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính sớm hơn 20% so với thời hạn giải quyết theo quy định đối với những hồ sơ nộp trực tuyến; đồng thời lựa chọn các thủ tục hành chính thực hiện thí điểm tiếp nhận và trả kết quả hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến gửi về UBND tỉnh trước ngày 30/8/2023.

Thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa tối thiểu 20% thủ tục hành chính nội bộ và cắt giảm tối thiểu 20% chi phí tuân thủ đối với các thủ tục hành chính nội bộ được công bố tại Quyết định số 2219 ngày 25/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh, thời gian hoàn thành trước ngày 2/10/2023.

Xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã đổi mới việc thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và trên môi trường điện tử; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Thực hiện nghiêm việc đồng bộ, công khai minh bạch 100% hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh và Cổng Dịch vụ công Quốc gia để phục vụ việc đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính của các Sở, ngành, địa phương.

bna_Cán bộ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh vừa giải quyết thủ tục cho người dân, vừa số hóa các giấy tờ liên quan. Nguyên Nguyên.JPG
Cán bộ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh vừa giải quyết thủ tục cho người dân, vừa số hóa các giấy tờ liên quan. Ảnh tư liệu: Nguyên Nguyên

Tăng cường công tác tự kiểm tra công vụ và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, chậm trễ, không thực hiện đúng hoặc tự đặt thêm các thành phần hồ sơ ngoài quy định hoặc gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; xử lý triệt để, dứt điểm các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy định hành chính liên quan đến ngành, đơn vị.

Bố trí nguồn lực cho công tác kiểm soát thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương theo đúng yêu cầu tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh Nghệ An; chú trọng trong việc lựa chọn công chức, viên chức có năng lực, đáp ứng yêu cầu công tác ở các đơn vị chuyên môn, bổ sung vào đội ngũ cán bộ đầu mối làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương để kịp thời giải quyết dứt điểm, có hiệu quả các nhiệm vụ về cải cách thủ tục hành chính.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh hàng tháng tổng hợp, báo cáo danh sách chi tiết hồ sơ giải quyết quá hạn kèm theo danh sách cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị để xảy ra chậm trễ, gây phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính.

Sở Nội vụ tăng cường thực hiện thanh tra, kiểm tra công vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ngành liên quan thành lập các đoàn kiểm tra đột xuất công tác cải cách hành chính tại các Sở, ngành, địa phương để kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chấn chỉnh, xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm…


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây