Thứ bảy, 24/02/2024, 07:48

Đổi mới hoạt động vì quyền lợi của nhân dân

Những năm gần đây, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An đã thông qua Nghị quyết ban hành Đề án Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII (Đề án). Kết quả thực hiện Đề án đã tạo ra nhiều dấu ấn, góp phần quan trọng vào đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh trong nửa đầu nhiệm kỳ 2021-2026 và góp phần quan trọng đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân và giải quyết kịp thời những vấn đề đặt ra từ thực tế cuộc sống.
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri để lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của người dân.
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri để lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức 14 kỳ họp (bao gồm 9 kỳ họp chuyên đề), thông qua 236 nghị quyết, quyết định nhiều nội dung quan trọng để thực hiện nhiệm phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh.

Nhiều phương pháp mới, hiệu quả, cách làm hay trong chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh đã được áp dụng, được các cấp, các ngành, nhân dân và cử tri đánh giá cao.Công tác chuẩn bị kỳ họp được tiến hành theo phương châm chủ động “từ sớm, từ xa”; thống nhất danh mục các báo cáo, Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh ngay từ đầu năm.

Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức 14 kỳ họp (bao gồm 9 kỳ họp chuyên đề), thông qua 236 nghị quyết, quyết định nhiều nội dung quan trọng để thực hiện nhiệm phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh.

Từ đó, Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh đã chủ động nghiên cứu, phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chủ trì soạn thảo báo cáo, nghị quyết trong suốt quá trình khảo sát, xây dựng dự thảo, thẩm tra, tiếp thu, hoàn chỉnh trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh. Công tác điều hành các kỳ họp khoa học, dứt khoát, bảo đảm hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Các báo cáo, dự thảo nghị quyết vừa bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, được thông qua với tỷ lệ thống nhất cao.

Đổi mới hoạt động vì quyền lợi của nhân dân ảnh 1

Các phiên giải trình được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An thực hiện có hiệu quả tốt.

Trong đó, để kịp thời giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tế cuộc sống, kịp thời đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân, Hội đồng nhân dân và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An đã tiến hành nhiều cuộc khảo sát và 8 cuộc giám sát chuyên đề; Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân tỉnh; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức 4 phiên giải trình.

Các nội dung khảo sát, giám sát, chất vấn, giải trình đều là những vấn đề đang bức thiết đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, sản xuất và đời sống của nhân dân, được sự quan tâm rộng rãi của dư luận và cử tri.

Để kịp thời giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tế cuộc sống, kịp thời đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân, Hội đồng nhân dân và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An đã tiến hành nhiều cuộc khảo sát và 8 cuộc giám sát chuyên đề; Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân tỉnh; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức 4 phiên giải trình.

Các kết luận chất vấn, giám sát, giải trình được Hội đồng nhân dân và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu đeo bám đến cùng.

Trong chương trình giám sát, chất vấn, giải trình vấn đề sau thì phải nghe và cho ý kiến đánh giá về việc các sở, ngành, đơn vị đã thực hiện các kết luận về giám sát, chất vấn, giải trình phiên trước đó; nội dung nào đã làm được, chưa làm được, nguyên nhân và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị cụ thể.

Điều đáng ghi nhận là, nhiều kết luận giám sát, chất vấn, giải trình đã được Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả.

Cụ thể, việc kiểm tra, xử lý các dự án treo, dự án chậm tiến độ, các dự án có sử dụng đất; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An; giao đất, giao rừng; rà soát, giải quyết tồn động trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở; sử dụng tài sản công sau khi sáp nhập đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Bên cạnh đó, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiếp nhận, xử lý 685 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và theo dõi, đôn đốc, giám sát các cơ quan có thẩm quyền giải quyết; kịp thời thông báo kết quả giải quyết đến công dân có đơn. Nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài đã được giải quyết dứt điểm, tăng niềm tin của cử tri đối với hoạt động của cơ quan dân cử.

Để lắng nghe, thấu hiểu những vấn đề người dân đang quan tâm, hoạt động tiếp xúc cử tri được duy trì nghiêm túc, nêu cao trách nhiệm của đại biểu trong thực hiện nhiệm vụ này.

Các kiến nghị được tổng hợp đầy đủ họ và tên, địa chỉ, số điện thoại của người kiến nghị để thông tin kịp thời kết quả giải quyết của cơ quan có thẩm quyền đến với cử tri sớm nhất có thể; khắc phục khá tốt tình trạng một vấn đề mà cử tri phải kiến nghị nhiều lần, nhiều cấp, do không nhận được kết quả trả lời của cơ quan chức năng trước đó.

2 năm qua, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổng hợp, phân loại 1.021 ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền; phần lớn các kiến nghị đã được giải quyết dứt điểm và trả lời kịp thời đến cử tri.

Đổi mới hoạt động vì quyền lợi của nhân dân ảnh 2

Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh thường xuyên tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Việc tổ chức đường dây điện thoại trực tuyến tại các kỳ họp thường lệ được Hội đồng nhân dân tỉnh duy trì; đã tiếp nhận 251 lượt cử tri gọi đến và chuyển tải 245 ý kiến, kiến nghị của cử tri đến cơ quan có thẩm quyền trả lời, giải quyết.

Một số ý kiến của cử tri về các vấn đề bức thiết của đời sống đã được chủ trì kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh chuyển vào nội dung chất vấn trực tiếp, để lãnh đạo sở, ngành trả lời ngay tại kỳ họp.

Tại các phiên họp hằng tháng, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đều tổ chức nghe và cho ý kiến về tình hình giải quyết kiến nghị cử tri của Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời, quyết liệt trong chỉ đạo, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị, qua đó đáp ứng nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của cử tri.

Để có thể phục phục nhân dân tốt hơn nữa, một trong những điều kiện bắt buộc là Hội đồng nhân dân và từng cán bộ, công chức, viên chức phải đổi mới phương thức hoạt động. Vì vậy, Hội đồng nhân dân tỉnh đã lãnh đạo việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động. Tất cả các tài liệu kỳ họp đều được chuyển tới đại biểu qua hộp thư điện tử, hệ thống phần mềm, tạo điều kiện thuận lợi cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cập nhật thông tin, tra cứu văn bản, tài liệu.

Việc tổ chức các “kỳ họp không giấy” đã giúp công tác tổ chức, điều hành được dễ dàng, hiệu quả, tiết kiệm nhân lực, thời gian và chi phí in ấn, phát hành tài liệu.

Các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh truyền hình tỉnh và phát trực tiếp trên các nền tảng số của Hội đồng nhân dân tỉnh, đã giúp mở rộng không gian kết nối, tương tác tốt nhất có thể giữa đại biểu với cử tri trước, trong và ngay sau các kỳ họp; nhiều cử tri và báo chí gọi đó là kỳ họp của dân.

Trang thông tin điện tử Đại biểu nhân dân tỉnh Nghệ An được đổi mới giao diện, nâng cao chất lượng và mở rộng các nội dung đăng tải, phản ánh, cập nhật tin tức về hoạt động của Đoàn đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, các sự kiện kinh tế-chính trị-xã hội quan trọng trong tỉnh và của đất nước, các Nghị quyết của Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh thu hút hơn 20 nghìn lượt xem mỗi ngày.

Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An đề ra mục tiêu tiếp tục phát huy những kết quả toàn diện và tích cực đã đạt được, chủ động thực hiện nhiệm vụ với tinh thần khát vọng, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo hướng đến mục tiêu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, vì sự bình yên và ổn định cuộc sống của người dân.

Nguyễn Như Khôi/Báo Nhân dân


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây