Thứ sáu, 12/04/2024, 23:48

Nghệ An: Thực hiện quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành các nhiệm vụ Đề án 06 trong năm 2024

Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện nhiệm vụ Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2024.

 

bna-img-7257-9075.jpg
Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Ảnh: Phạm Bằng

Theo kế hoạch này, trong năm 2024, Nghệ An tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành các nhiệm vụ "Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" (gọi tắt là Đề án 06/CP) trong năm 2024, kịp thời triển khai ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ công cuộc chuyển đổi số với chủ đề “Hoàn thiện thể chế, hạ tầng, số hóa dữ liệu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đẩy mạnh triển khai Đề án 06/CP phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp”.

Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt, nâng cao vai trò, gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các cấp; phát huy vai trò của Tổ công tác triển khai Đồ án 06/CP các cấp trong chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn bảo đảm triển khai thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06/CP thực chất, đem lại hiệu quả cụ thể.

Đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu trong thực hiện nhiệm vụ Đề án 06/CP. Xử lý nghiêm trách nhiệm đối với những tập thể, cá nhân có thái độ cầm chừng, đùn đẩy, thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, thực hiện Đề án 06/CP.

Bố trí nguồn kinh phí đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06/CP. Sử dụng các điều kiện hạ tầng công nghệ có sẵn của tỉnh và tiếp tục đầu tư, nâng cấp đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ của Đề án, bảo đảm an ninh, an toàn và bảo mật thông tin.

Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện tại các đơn vị, địa phương, cũng như kiến nghị, đề xuất Trung ương có giải pháp xử lý, tháo gỡ “điểm nghẽn” trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh.

Giao các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ theo Kế hoạch 78/KH-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Kế hoạch số 762/KH-TCT ngày 10/10/2023 của Tổ Công tác Đề án 06/CP tỉnh và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện. Đặc biệt, tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm Đề án 06/CP trong năm 2024.


Đức Dũng/Baonghean.vn


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây