Thứ bảy, 13/07/2024, 15:58

Một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An: Đề xuất ưu đãi đầu tư với dự án nuôi trồng thủy sản khu vực biển

Dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

 

Miễn tiền sử dụng khu vực biển trong 15 năm

Theo dự thảo, mục tiêu của cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện giúp tỉnh Nghệ An thu hút các dự án nuôi trồng thủy sản thuộc phạm vi khu vực biển do tỉnh Nghệ An quản lý.

Nội dung cụ thể của cơ chế, chính sách như sau: Miễn tiền sử dụng khu vực biển trong 15 năm và giảm 50% tiền sử dụng khu vực biển cho thời gian còn lại đối với diện tích khu vực biển được giao để thực hiện dự án nuôi trồng thuỷ sản trên biển của tổ chức, cá nhân là nhà đầu tư trong nước có hoạt động nuôi trồng thuỷ sản trên biển ngoài 06 hải lý, khu vực nằm đồng thời trong và ngoài 06 hải lý;

Áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10%, miễn thuế 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo đối với thu nhập của tổ chức là nhà đầu tư trong nước từ dự án nuôi trồng thuỷ sản trên biển ngoài 06 hải lý, khu vực nằm đồng thời trong và ngoài 06 hải lý;

Miễn tiền sử dụng khu vực biển trong 15 năm đối với diện tích khu vực biển được giao để thực hiện dự án nuôi trồng thuỷ sản trên biển của tổ chức, cá nhân là nhà đầu tư trong nước có hoạt động nuôi trồng thuỷ sản trên biển từ 03 hải lý đến 06 hải lý.

Áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 17%, miễn thuế 02 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 04 năm tiếp theo đối với thu nhập của tổ chức là nhà đầu tư trong nước từ dự án nuôi trồng thuỷ sản trên biển từ 03 hải lý đến 06 hải lý;

Trong khả năng cân đối ngân sách địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm tai nạn cho người lao động làm việc trên lồng bè nuôi trồng thủy sản và trên các phương tiện phục vụ cho hoạt động nuôi trồng thuỷ sản trên biển, hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm rủi ro thiên tai đối với đối tượng thủy sản nuôi trên biển.

Thời gian bắt đầu hưởng ưu đãi, điều kiện áp dụng ưu đãi thuế, thu nhập được hưởng ưu đãi quy định tại khoản này thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Khuyến khích triển khai dự án đầu tư mới về nuôi trồng thuỷ sản xa bờ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư lý giải cho đề xuất trên là hiện nay, chưa có quy định xác định cụ thể địa bàn có điều kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn đối với các khu vực biển của Nghệ An để nuôi trồng thuỷ sản. Theo đó, nếu áp dụng chế độ hiện hành thì thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động nuôi trồng thuỷ sản ngoài khơi của Nghệ An sẽ chỉ được áp dụng mức thuế suất thuế TNDN 15% và việc miễn tiền thuê mặt nước cho thời hạn 11 năm.

Do đó, để khuyến khích các nhà đầu tư trong nước triển khai dự án đầu tư mới về nuôi trồng thuỷ sản xa bờ, chính sách này đề xuất phạm vi nuôi trồng thủy sản trên biển ngoài vùng biển 6 hải lý, vùng biển nằm đồng thời trong và ngoài 6 hải lý có thể áp dụng mức ưu đãi như dự án đầu tư mới tại địa bàn đặc biệt khó khăn; từ 3-6 hải lý có thể áp dụng mức ưu đãi như dự án đầu tư mới địa bàn khó khăn. Việc đề xuất chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền thuê mặt nước nêu trên được áp dụng đối với tất cả các tổ chức, cá nhân có dự án nuôi trồng thuỷ sản trên biển đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, giao khu vực biển để nuôi trồng thuỷ sản trên biển và cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển.

Đồng thời, nội dung chính sách cũng quy định rõ trường hợp doanh nghiệp đã được hưởng ưu đãi theo quy định tại chính sách này, trong quá trình thực hiện, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi thì doanh nghiệp không được hưởng ưu đãi đó.

Cơ chế chính sách trên hiện đã được Quốc hội cho phép áp dụng thí điểm đối với tỉnh Khánh Hòa. Đây là một đề xuất thay đổi luật, cơ quan soạn thảo đã tiến hành đánh giá tác động đối với đề xuất chính sách này (tại Báo cáo đánh giá tác động kèm theo).


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây