Thứ ba, 18/06/2024, 11:59

Triệu tập kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 17 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023).

 

bna_IMG_9706.jpg
Toàn cảnh Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh tư liệu: Phạm Bằng

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023, nhiệm vụ năm 2024; báo cáo kết quả công tác năm 2023, nhiệm vụ năm 2024 của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và một số báo cáo liên quan; xem xét, thông qua các dự thảo Nghị quyết về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh và quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Dự kiến thời gian, địa điểm diễn ra kỳ họp: Từ ngày 4/12 đến ngày 6/12/2023, tại Khách sạn Giao Tế, số 9, đường Hồ Tùng Mậu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh dự kiến sẽ chất vấn 2 nhóm nội dung sau:

Nhóm 1: “Công tác quản lý, hiệu quả sử dụng đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh và các Tổng đội Thanh niên xung phong. Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp tăng cường hiệu quả quản lý, hiệu quả sử dụng đất trong thời gian tới”. Đơn vị trả lời chất vấn: Sở Tài nguyên và Môi trường. Đơn vị phối hợp trả lời chất vấn: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Nhóm 2: “Giải pháp để phát triển du lịch Nghệ An thành ngành kinh tế mũi nhọn theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đơn vị trả lời chất vấn: Sở Du lịch.

Các nghị quyết dự kiến sẽ được thông qua tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII

1. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

2. Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2024.

3. Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021­2025.

4. Nghị quyết về chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công.

5. Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công.

6. Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

7. Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

8. Nghị quyết quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

9. Nghị quyết ban hành quy định phân định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

10. Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

11. Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách trên địa bàn, quyết toán cho ngân sách địa phương năm 2022.

12. Nghị quyết phê chuẩn dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2024.

13. Nghị quyết phê duyệt mức chi ngân sách Nhà nước cho một số hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

14. Nghị quyết phê duyệt Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

15. Nghị quyết thông qua kết quả rà soát, hệ thống hóa các Nghị quyết QPPL do HĐND tỉnh ban hành giai đoạn 2019-2023.

16. Nghị quyết về sáp nhập, đổi tên xóm, khối, bản.

17. Nghị quyết phê duyệt tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách trong các đơn vị sự nghiệp chưa tự đảm bảo chi thường xuyên năm 2024.

18. Nghị quyết giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

19. Nghị quyết về số lượng, chức danh, mức phụ cấp, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác ở xã, phường, thị trấn và xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

20. Nghị quyết ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

21. Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đối với học sinh Lào học tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

22. Nghị quyết quy định mẫu hồ sơ, thủ tục lựa chọn dự án dược liệu quý của nội dung đầu tư hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I từ 2021 - đến 2025.

23. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 05/2022/NQ- HĐND ngày 24/6/2022 của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 và hằng năm trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

24. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị quyết: số 07/NQ- HĐND ngày 24/6/2022; số 45/NQ-hĐnD ngày 12/10/2022; số 62/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

25. Nghị quyết về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

26. Nghị quyết về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2024.

27. Nghị quyết về nâng cao hiệu quả việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

28. Nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh nghệ An về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) tỉnh Nghệ An.

29. Nghị quyết ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của HĐND tỉnh Nghệ An.


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây