Thứ bảy, 24/02/2024, 07:08

Quy chế Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí với chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 24 tháng 8 năm 2021 Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế số 05-QC/TU Quy chế Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021 – 2025.

 

1. Đối tượng, điều kiện tham gia

1.1. Tác giả, đồng tác giả (viết tắt là tác giả) là văn nghệ sĩ, nhà báo, nhà nghiên cứu, hoạt động văn hóa, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh có tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình và các hoạt động quảng bá (viết tắt là tác phẩm, công trình, quảng bá) văn học, nghệ thuật, báo chí đã được đăng tải, xuất bản, thực hiện hoạt động quảng bá về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong thời gian từ ngày 01/01/2020 – 15/11/2024 gửi tham gia Giải thưởng theo quy định.

1.2. Các tập thể, cá nhân tham gia Giải thưởng phải có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống tốt; không tham gia các tổ chức trái với quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; không phát ngôn, đăng tải, phát tán thông tin, quan điểm sai trái trên báo chí, mạng xã hội, trang thông tin cá nhân; không bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên trong thời gian sáng tác, quảng bá và tham gia Giải thưởng (từ năm 2020 – 2025).

2. Tiêu chuẩn tham gia Giải thưởng

2.1. Về tác phẩm

2.1.1. Đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí, công trình sưu tầm văn nghệ dân gian, xuất bản phẩm, công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình văn học nghệ thuật, gồm:

–  Văn học

+ Văn xuôi: Tiểu thuyết, truyện dài, truyện vừa, truyện ngắn, tập bút ký, tản văn, kịch bản văn học đã được xuất bản. Nếu là tác phẩm đăng báo chí (truyện ngắn, phóng sự, bút ký, ghi chép…) phải gửi chùm 03 tác phẩm trở lên.

+ Thơ: Tập thơ, trường ca, truyện thơ đã xuất bản. Nếu là thơ đăng báo phải gửi chùm 05 bài trở lên (không xét thơ trào phúng, châm biếm, đả kích).

+ Lý luận phê bình: Tập nghiên cứu, lý luận phê bình, chùm bài lý luận phê bình về các sáng tác của Bác, thể hiện hình tượng Bác đã được xuất bản và phải gửi chùm 03 bài trở lên.

– Âm nhạc: Tác phẩm âm nhạc được viết tay hoặc đánh máy rõ ràng trên giấy khổ A4 (03 bản photo), được hoàn thiện trên 02 đĩa CD Demo hoặc USB không hạn chế thời lượng và đã được biểu diễn, công bố tại cơ quan văn hóa cấp tỉnh trở lên (kèm giấy chứng nhận của ban tổ chức hoặc cơ quan có thẩm quyền). Mỗi tác giả chỉ được gửi tối đa 02 tác phẩm âm nhạc.

– Sân khấu: Tác phẩm sân khấu đã được in thành sách hoặc được dàn dựng và công diễn trên sân khấu chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp từ cấp tỉnh trở lên (kèm theo giấy chứng nhận của ban tổ chức hoặc cơ quan có thẩm quyền). Mỗi tác giả chỉ được gửi 02 tác phẩm; mỗi tác phẩm gửi 03 bản photo và 01 bản gốc (đối với kịch bản được in thành sách); 02 đĩa DVD ghi hình tác phẩm (đối với tác phẩm đã được dàn dựng và công diễn).

– Mỹ thuật: Tác phẩm hội họa, điêu khắc, đồ họa đã được công bố, trưng bày, triển lãm mỹ thuật từ cấp tỉnh trở lên trong giai đoạn xét giải (kèm theo giấy chứng nhận của ban tổ chức hoặc cơ quan có thẩm quyền). Gửi 03 ảnh chụp tác phẩm kích thước 18 x 24 cm để chấm vòng sơ khảo; gửi bản gốc khi được xét chấm chung khảo.

– Nhiếp ảnh: Ảnh màu hoặc đen trắng, ảnh đơn, cụm ảnh hoặc ảnh bộ (từ 5 8 ảnh, được coi là 1 tác phẩm) đã được công bố, trưng bày, triển lãm từ cấp tỉnh trở lên trong giai đoạn xét giải (kèm theo giấy chứng nhận của ban tổ chức hoặc cơ quan có thẩm quyền). Mỗi tác giả được gửi tối đa 02 tác phẩm và được in 03 bản trên giấy ảnh cỡ 20 x 25 cm hoặc 20 x 30 cm.

– Múa: Tác phẩm múa phải hoàn thiện trên đĩa VCD hoặc USB với thời lượng tối thiểu 6 phút và được công diễn trên các loại hình sân khấu từ cấp tỉnh trở lên (kèm giấy chứng nhận của ban tổ chức hoặc cơ quan có thẩm quyền). Mỗi tác giả chỉ được gửi tối đa 02 tác phẩm; mỗi tác phẩm phải sao thành 02 bản trên đĩa VCD hoặc USB.

– Văn nghệ dân gian và văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số: Tác phẩm công trình sưu tầm, nghiên cứu văn nghệ dân gian, văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số đã được xuất bản (kèm giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền). Mỗi tác giả chỉ được gửi 01 tác phẩm (gồm 01 bản gốc, 02 bản photo).

– Báo in, tạp chí in: Tác phẩm gồm những bài viết phản ánh, phóng sự, ký sự, ghi chép gương người tốt, việc tốt đã được đăng tải trên các báo in, tạp chí in của Trung ương và địa phương với nội dung giàu tính phát hiện, sự kiện điển hình, nội dung thể hiện tốt, hiệu ứng xã hội tốt được dư luận xã hội quan tâm. Tác phẩm phải được in bằng bản gốc trên giấy A4 kèm bản photo của bài báo (ghi rõ báo, tạp chí nào đăng, ngày tháng năm đăng tải). Không xét giải thưởng đối với thể loại tin.

– Báo điện tử, tạp chí điện tử: Tác phẩm gồm những bài viết, phóng sự, ký sự, ghi chép phản ánh, gương người tốt, việc tốt đã được đăng tải trên các báo điện tử, tạp chí điện tử của Trung ương và địa phương. Tác phẩm phải được in trên giấy A4 kèm theo đường link đăng tải (ghi rõ báo, tạp chí điện tử nào đăng, ngày tháng năm đăng tải). Không xét Giải thưởng đối với thể loại video clip.

– Báo nói (phát thanh): Tác phẩm được ghi trên 02 đĩa CD hoặc USB, mỗi đĩa hoặc USB chỉ ghi 01 tác phẩm. Trên mặt đĩa hoặc USB ghi rõ tên đơn vị, tác giả, tác phẩm, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng, kèm theo phần lời của tác phẩm. Nếu là tiếng dân tộc thiểu số phải có bản dịch ra tiếng Việt phổ thông.

– Báo hình (truyền hình): Tác phẩm được ghi trên 02 đĩa VCD, DVD hoặc USB; mỗi đĩa hoặc USB chỉ ghi 01 tác phẩm; ghi rõ tên đơn vị, tác giả, tác phẩm, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng, kèm theo phần lời của tác phẩm trên giấy A4. Nếu là chương trình truyền hình tiếng dân tộc thiểu số phải dịch ra tiếng Việt phổ thông và phụ đề. Tác phẩm là ký sự không quá 10 tập, mỗi tập không quá 14 phút; các chương trình tọa đàm, giao lưu, văn nghệ với chủ đề về Bác Hồ không quá 45 phút.

2.1.2. Xét tặng Giải thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thuộc các lĩnh vực:

– Báo chí (báo, tạp chí đăng, phát).

– Xuất bản (in sách, phát hành sách).

– Văn nghệ dân gian (sưu tầm, nghiên cứu).

– Trung tâm văn hóa; trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông; đơn vị chiếu phim; di tích lịch sử văn hóa; bảo tàng; thư viện.

– Đơn vị biểu diễn nghệ thuật.

– Ca sỹ, nghệ sỹ thể hiện nhiều và thành công về chủ đề này.

2.1.3. Mỗi tác phẩm, công trình, quảng bá chỉ được tham gia ở 1 thể loại của Giải thưởng.

Đối với những tác phẩm, công trình, quảng bá đã gửi tham gia Giải thưởng ở các hội chuyên ngành Trung ương thì không tham gia Giải thưởng cấp tỉnh.

2.2. Về tác giả

– Tác giả có tác phẩm, công trình, quảng bá trong giai đoạn xét giải không trong thời gian thi hành án, không bị xử lý hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên trong vòng 3 năm tại các tổ chức trong hệ thống chính trị, tổ chức nghề nghiệp tính đến thời điểm xét giải.

– Mỗi tác giả được tham gia tối đa ở 02 chuyên ngành nhưng không cùng tác phẩm.

– Thành viên Ban Tổ chức, Ban Chung khảo, Ban Sơ khảo không được tham gia Giải thưởng.

3. Cơ cấu giải thưởng và mức thưởng

Giải thưởng được cơ cấu: 01 nhất, 02 nhì, 03 ba, 05 khuyến khích cho từng loại hình văn học, nghệ thuật, báo chí.

Hoạt động quảng bá: Thưởng cho 03 tập thể trong các lĩnh vực xuất bản, báo chí, nghệ thuật và 01 cá nhân thuộc lĩnh vực nghệ thuật.

Ban Tổ chức Giải thưởng căn cứ vào chất lượng tác phẩm, công trình để xếp loại, xác định số lượng giải ở các thể loại. Trong trường hợp có tác phẩm sáng tác hoặc hoạt động quảng bá đặc biệt xuất sắc, Ban Chung khảo sẽ đề xuất Ban Tổ chức Giải thưởng xem xét trao thêm giải đặc biệt (cao hơn giải nhất).

4. Tiêu chí xét, chọn tác phẩm, hoạt động quảng bá

4.1. Tác phẩm mới sáng tác, sưu tầm đã được in thành sách, báo, ảnh, tranh, bản nhạc và lời, nhạc không lời được thu tiếng, hoặc thu cả tiếng và hình vào đĩa VCD, DVD, USB (văn học, nghệ thuật, báo chí, văn nghệ dân gian, văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số); đã được tham gia trưng bày, triển lãm, biểu diễn trên sân khấu từ cấp tỉnh trở lên (mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu, âm nhạc, múa); công trình nghiên cứu lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật đã được cấp ban, bộ, ngành Trung ương nghiệm thu; tác phẩm đã được tặng giải thưởng trong nước, quốc tế.

4.2. Tác phẩm sáng tác, quảng bá đảm bảo đúng chủ đề, có tính phát hiện, sáng tạo; đạt chất lượng cao về nội dung tư tưởng và nghệ thuật; có tác dụng tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, giá trị thiết thực của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao nhận thức trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, góp phần bồi đắp nền tảng đạo đức, văn hoá của toàn xã hội; xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

4.3. Có hiệu ứng xã hội tốt, phát hiện cổ vũ, nêu gương, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển; đấu tranh, phê phán cái xấu, cái ác, các quan điểm, hành vi sai trái, tiêu cực.

4.4. Không xét tặng Giải thưởng đối với các nội dung, chương trình mang tính lễ hội, giao lưu, lễ kỷ niệm, các tác phẩm viết lời cho làn điệu dân ca vùng, miền (chèo, quan họ, cải lương, vọng cổ, bài chòi, ví giặm, đồng giao…) và những tác phẩm đang có tranh chấp về bản quyền.

5. Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng

5.1. Tác giả dự Giải thưởng phải ghi rõ: Họ và tên tác giả, đồng tác giả, nhóm tác giả (cả tên khai sinh và bút danh); tên tác phẩm, thể loại; cơ quan (đơn vị); địa chỉ; điện thoại của tác giả, tập thể tác giả; ngày, tháng, năm sáng tác, sưu tầm, công bố, công diễn, biểu diễn…

5.2. Hồ sơ của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng về thành tích quảng bá: Ngoài những yêu cầu về thông tin như đối với tác phẩm, phải có báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể về hoạt động quảng bá, số lần, số buổi biểu diễn, trưng bày, triển lãm, giới thiệu…, quy mô, địa điểm, thời gian, được cơ quan, đơn vị, địa phương xác nhận.

5.3. Những tác phẩm, hồ sơ bị coi là phạm quy (bị loại) do vi phạm các điểm sau đây:

– Gửi không đúng quy trình, không đúng thời gian quy định.

– Không đủ thông tin như Khoản 1, Khoản 2, Điều 9 nêu; ghi chép không rõ ràng, mờ, thiếu lỗi kỹ thuật hoặc không rõ các phần nối tiếp.

– Những tác phẩm trái thuần phong, mỹ tục, hồ sơ phạm quy, gửi không đúng quy trình… không trả lại cho tác giả, nhóm tác giả, cơ quan, đơn vị tham gia.

5.4. Thời hạn, địa điểm nhận tác phẩm, hồ sơ tham gia Giải thưởng

  • Thời hạn

– Đợt I, nhận tác phẩm sáng tác, hồ sơ hoạt động quảng bá tham gia giải thưởng từ khi phát động đến hết ngày 15/11/2022.

– Đợt II, nhận tác phẩm sáng tác, hồ sơ hoạt động quảng bá tham gia giải thưởng từ ngày 15/11/2022 đến hết ngày 15/11/2024.

  • Địa chỉ nhận

– Đối với hoạt động quảng bá: Sở Văn hóa và Thể thao, số 74, Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

– Tác phẩm văn học, nghệ thuật: Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An, số 06, đường Đào Tấn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

– Tác phẩm báo chí: Hội Nhà báo Nghệ An, số 378, Đại lộ Lênin, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

5.5. Tổ chức trao Giải thưởng, khen thưởng 2 đợt/5 năm. Đợt I vào dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2023); đợt II vào dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2025).

 (Trích Quy chế số 05-QC/TU ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An)


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây