Chủ nhật, 24/09/2023, 13:08

Thể lệ Giải Báo chí về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ I, năm 2022 – 2023

Thiết thực chào mừng đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Liên đoàn Lao động tỉnh và Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức “Giải Báo chí về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ I” - năm 2022 – 2023”.
Hội Nhà báo Nghệ An trân trọng giới thiệu Thể lệ “Giải báo chí về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ I, năm 2022-2023” :
I. QUY ĐỊNH CHUNG.
Điều 1: Tên gọi
“Giải báo chí về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ I, năm 2022-2023” (viết tắt là Giải), là giải thưởng báo chí do Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An phối hợp với Hội Nhà báo Nghệ An tổ chức, nhằm trao thưởng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn tỉnh Nghệ An.
Điều 2: Phạm vi, đối tượng:
1. Phạm vi tổ chức:
“Giải Báo chí về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ I” năm 2022 – 2023” được tổ chức trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An.
2. Đối tượng tham dự giải:
- Phóng viên, biên tập viên, hội viên nhà báo, cộng tác viên các cơ quan báo chí của địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
- Cán bộ công đoàn, đoàn viên, CCVCLĐ và nhân dân trong tỉnh.

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 3. Loại hình, thể loại báo chí và nội dung.
1. Loại hình, thể loại báo chí.
- Báo in: Bài phản ánh; phóng sự; phóng sự điều tra; ký báo chí; ghi chép; phỏng vấn; bình luận; chuyên luận. Chuyên đề nhiều kỳ (không quá 5 kỳ).
- Báo nói (Phát thanh): Bài phản ánh; phóng sự; phóng sự điều tra; bình luận; phỏng vấn (thời lượng không quá 15 phút); các thể ký báo chí.  
- Báo hình (Truyền hình): Phóng sự; phóng sự ngắn; phóng sự điều tra;  phóng sự tài liệu; giao lưu; tọa đàm; phỏng vấn; chuyên đề; chương trình ca nhạc, thời lượng tối đa 30 phút.
- Báo điện tử: Bài phỏng vấn; bài phản ánh; bình luận; phóng sự; phóng sự điều tra; ký báo chí, ghi chép, Video clip, emagazine, longform, infographic, Megastory.
2. Nội dung tác phẩm tham dự Giải.
Tác phẩm tham gia Giải phải có nội dung tốt, có tính phát hiện cao, tính lan toả mạnh mẽ, phản ánh cách làm hay, mô hình hiệu quả, điển hình về những nội dung:
- Triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết của công đoàn đi vào thực tiễn đời sống đoàn viên công đoàn, CCVCLĐ tỉnh Nghệ An.
- Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động công đoàn; hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội với công đoàn.
- Công đoàn tham gia công tác quản lý nhà nước và xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.
- Cách làm hay, mô hình hiệu quả trong hoạt động của các tổ chức công đoàn; gương điển hình của đoàn viên công đoàn, người lao động có sáng kiến cải tiến, tiếp thu, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến vào sản xuất kinh doanh. Khẳng định vai trò, vị trí của giai cấp công nhân và Công đoàn Nghệ An trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
- Đoàn viên, CCVCLĐ và công đoàn trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An.
- Vai trò của công đoàn và tổ chức công đoàn trong bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống và lợi ích cho đoàn viên, CCVCLĐ.
- Hiến kế, đề xuất giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, xây dựng đội ngũ công nhân, lao động trong tình hình mới và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4...
Điều 4. Về tác giả, tác phẩm.
1. Về tác giả.  
- Các nhà báo, cán bộ công đoàn, đoàn viên, CCVCLĐ và nhân dân trong tỉnh có tác phẩm được đăng tải trên các loại hình báo chí do Bộ thông tin – Truyền thông cấp phép và trên các trang thông tin điện tử, tập san của địa phương, các ngành và các cấp công đoàn.   
- Tác giả tham dự giải không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm luật báo chí và các luật khác.
- Mỗi tác giả, nhóm tác giả được quyền tham gia dự thi tất cả các loại hình báo chí, nhưng không được trùng chủ đề tác phẩm.
- Tác giả chịu trách nhiệm về bản quyền của tác phẩm, quyền liên quan theo quy định của pháp luật.
- Các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký giúp việc cho Ban Tổ chức và Ban Giám khảo không được gửi bài tham gia dự thi. 
2. Về tác phẩm.
- Các tác phẩm của các tác giả đã được sử dụng đăng tải trên các loại hình báo chí do Bộ thông tin – Truyền thông cấp phép và trên các trang thông tin điện tử, tập san của địa phương, các ngành và các cấp công đoàn từ ngày 01/12/2022 đến trước ngày 30/6/2023.
- Mỗi tác phẩm dự thi là một bài hoặc loạt bài của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả về một chủ đề, nhưng không quá 5 kỳ đăng, phát sóng.
- Không giới hạn tác phẩm dự thi.
- Không xét giải đối với các tác phẩm sau:
+ Đã được trao thưởng tại các cuộc thi Quốc gia, khu vực, giải báo chí ngành và các Giải báo chí của Nghệ An tổ chức. 
+ Những tác phẩm mang tính báo cáo, thống kê số liệu, liệt kê công việc.
+ Những tác phẩm đang có khiếu nại về quyền tác giả, quyền liên quan, quyền sở hữu trí tuệ.
- Ban Tổ chức được quyền sử dụng tác phẩm tham dự Giải để phục vụ mục đích lưu trữ, tuyên truyền.
Điều 5. Thể thức gửi tác phẩm.  
Tất cả các tác phẩm tham gia Giải phải ghi rõ: Tác phẩm tham gia Giải Báo chí về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn” Nghệ An lần thứ I, năm 2022-2023. Họ và tên tác giả (tên khai sinh, tên bút danh nếu có) nhóm tác giả, tên tác phẩm, thể loại báo chí, đơn vị, địa chỉ, số điện thoại, hộp thư Email của tác giả, ngày, tháng, năm đăng báo, tạp chí, tập san, trang thông tin điện tử ngành, phát sóng của tác phẩm (nhất thiết phải ghi đầy đủ theo quy định này). Cụ thể đối với các tác phẩm:
1. Tác phẩm báo in, báo điện tử:
Gửi bản in chính hoặc sao chụp từ báo in, tập san, báo điện tử, trang thông tin điện tử ngành (sạch, đẹp, rõ ràng) kèm bản đánh máy trên giấy trắng khổ A4 có đánh số trang. Tác phẩm báo Điện tử yêu cầu chuyển kèm đường link đăng tải.
2. Tác phẩm phát thanh:
Sao in lên USB, mỗi USB chỉ ghi 01 tác phẩm, trên nhãn USB ghi rõ: Tên tác phẩm, tác giả, thời lượng, thời gian phát sóng, kèm theo văn bản lời bình trên giấy trắng khổ A4, đường link phát sóng.
3. Tác phẩm Truyền hình:
Ghi lên USB, mỗi USB chỉ ghi 01 tác phẩm, trên nhãn USB ghi rõ: Tên tác phẩm, tác giả, nhóm tác giả, thể loại, thời lượng, thời gian phát sóng, kèm bản thuyết minh trên giấy trắng khổ A4, đường link phát sóng.
Điều 6. Thời gian, địa chỉ nhận tác phẩm:
1. Thời gian nhận tác phẩm: Từ ngày 01/12/2022 đến hết ngày 30/6/2023.
2.  Địa chỉ nhận tác phẩm: Hội nhà báo Nghệ An - Số 378 - Đại lộ Lê – Nin, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. email: giailiendoanna@gmail.com (Liên hệ đ/c Như Biển, Văn phòng Hội Nhà báo Nghệ An, số đt: 0904955808).
* Lưu ý: Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm đối với các tác phẩm tham dự Giải không đúng theo quy định, bị thất lạc trong quá trình tác giả gửi tác phẩm và những tác phẩm gửi sau thời hạn quy định.
Điều 7. Quy trình chấm Giải
Từ ngày 1/7 đến 20/7/2023: Ban Giám khảo Giải chấm các tác phẩm của các tác giả đã được đăng tải trên các loại hình báo chí do Bộ thông tin – Truyền thông cấp phép và trên các trang thông tin điện tử, tập san của địa phương, các ngành và các cấp công đoàn .

III. GIẢI THƯỞNG
Điều 8. Cơ cấu Giải thưởng:
- Giải tác phẩm: Mỗi loại hình báo chí (Báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử) có tối đa 01 Giải Nhất, 02 Giải Nhì, 03 Giải Ba, 05 Giải Khuyến khích (gồm giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Giải và tiền thưởng).
- Khen thưởng tập thể: Liên đoàn Lao động tỉnh khen thưởng cho những đơn vị có thành tích xuất sắc tham gia Giải.
Điều 9. Mức thưởng cho các tác phẩm:
1. Báo hình:
- Giải Nhất: 8.000.000 đồng/giải
- Giải Nhì: 6.000.000 đồng/giải
- Giải Ba: 4.000.000 đồng/giải
- Giải Khuyến khích: 2.000.000 đồng/giải
2. Báo in, báo nói (phát thanh), báo điện tử:
- Giải Nhất: 5.000.000 đồng/giải
- Giải Nhì: 3.000.000 đồng/giải
- Giải Ba: 2.000.000 /đồng
- Giải Khuyến khích: 1 triệu đồng/giải
Điều 10. Ban Giám khảo
- Ban Giám khảo do Trưởng Ban Tổ chức Giải quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của bộ phận thường trực Giải thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh và Hội Nhà báo Nghệ An.
- Giúp việc cho Ban Giám khảo là Tổ thư ký do Trưởng Ban Tổ chức Giải quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của bộ phận thường trực Giải thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh.
- Ban Giám khảo xây dựng quy chế chấm điểm phù hợp với yêu cầu của Giải và Luật Báo chí; thực hiện chấm và báo cáo kết quả cho Ban Tổ chức Giải.
Điều 11. Công bố và trao Giải
Các tác phẩm đạt Giải sẽ được thông báo bằng văn bản đến các cá nhân và đơn vị liên quan; công bố trên các phương tiện tuyên truyền của Liên đoàn Lao động tỉnh, Báo Nghệ An và Hội Nhà báo Nghệ An; trao thưởng vào dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2023).
Điều 12. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm
- Các tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại về kết quả xét, tặng Giải và những vi phạm quy định, trình tự, thủ tục xét, tặng Giải. Đơn khiếu nại phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ, lý do khiếu nại và gởi cho cơ quan Thường trực của Giải.
- Cơ quan Thường trực Giải có trách nhiệm xem xét và trả lời đơn khiếu nại, báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại lên Ban Tổ chức Giải. Không xem xét đơn không có tên, địa chỉ không rõ ràng hoặc mạo danh, nặc danh.
- Tác phẩm báo chí dự Giải nếu vi phạm Luật sở hữu trí tuệ, Luật Báo chí, các quy định của Nhà nước có liên quan Thể lệ này, Ban Tổ chức Giải sẽ thu hồi giải thưởng, thông báo cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.
 
BAN TỔ CHỨC GIẢI BÁO CHÍ  VỀ PHONG TRÀO CÔNG NHÂN
VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN TỈNH NGHỆ AN
 LẦN THỨ I - NĂM 2022-2023

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây