Thứ ba, 28/05/2024, 06:18

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ họp phiên thường kỳ tháng 9

Sáng 10/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Thái Thanh Quý, Uỷ viên TW Đảng,  Bí Thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, BTV Tỉnh uỷ tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 9 để nghe và cho ý kiến về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng giữa nhiệm kỳ; đánh giá 9 năm thực hiện Nghị quyết về xây dựng, phát triển thị xã Hoàng Mai; nghe đề xuất ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển huyện Đô Lương thành đô thị trung tâm vùng trước năm 2030…và cho ý kiến đối một số nội dung quan trọng khác. 

Dự họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ.

Toàn cảnh phiên họp thường kỳ.
 

Cho ý kiến vào dự thảo báo cáo giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ 13, các ý kiến trong BTV Tỉnh uỷ đều đánh giá cao các kết quả đạt được của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, bối cảnh đầu nhiệm kỳ dù phải tập trung cho công tác phòng chống dịch Covid 19 nhưng thành quả đạt được sau nửa nhiệm kỳ của Nghệ An đã phản ánh sự nỗ lực, quyết tâm rất lớn của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân toàn tỉnh. Nổi bật trong đó là công tác thu hút đầu tư, thu ngân sách, chăm lo công tác an sinh xã hội, đảm bảo trật tự an ninh an toàn xã hội. Đặc biệt, với kết quả liên tục đứng trong top đầu Bắc Trung bộ, duyên hải Trung bộ và cả nước trong thu hút đầu tư, Nghệ An bước đầu đã có được các dự án lớn, dự án có tính động lực. Các ý kiến cũng đánh giá cao 5 sẵn sàng của tỉnh. Trong đó, điều thấy rõ là với quyết tâm của tỉnh, công tác cải cách hành chính đã thực sự chuyển biến mạnh mẽ; đội ngũ cán bộ sau điều chuyển, sắp xếp đã dần đáp ứng được yêu cầu phát triển nhanh của tỉnh. Bên cạnh tinh thần đoàn kết, cộng sự thống nhất cao trong Thường trực, Ban Thường vụ; chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ thực thi công vụ…Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý đồng thời ghi nhận những tư tưởng đổi mới, cách làm sáng tạo, chủ động, quyết tâm với nỗ lực cao nhất sau nửa nhiệm kỳ để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu tại phiên họp.
 

Tiếp đó, BTV Tỉnh uỷ đã cho ý kiến đối với 9 năm thực hiện Nghị quyết 11 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng, phát triển thị xã Hoàng Mai đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Với những kết quả đã đạt được, các ý kiến ghi nhận: Trong những năm qua, thu hút đầu tư của tỉnh có sự đóng góp rất lớn của Hoàng Mai, thực sự đã bắt đầu hình thành là trung tâm công nghiệp, là cực tăng trưởng của tỉnh. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư cho đến công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đều đạt kết quả tốt. Trong thời gian tới Hoàng Mai cần quan tâm cùng với tỉnh xây dựng hạ tầng xã hội, đáp ứng tốt hạ tầng đầu tư. Để làm được điều này, địa phương phải quản lý, bám sát thực hiện tốt quy hoạch, gắn với Quỳnh Lưu để phát triển vùng Nam Thanh – Bắc Nghệ; đẩy mạnh chuyển đổi số. Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý đánh giá cao những kết quả đạt được của thị xã Hoàng Mai trong suốt thời gian cao. Đặc biệt là tinh thần đoàn kết, cộng sự, thống nhất cao của tập thể lãnh đạo Thường trực, BTV thị xã trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị Hoàng Mai tiếp tục duy trì sự tập trung cao để sẵn sàng tâm thế, quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ. Trong điều kiện nguồn lực có hạn, thị xã phải lựa chọn ưu tiên, tập trung nguồn lực đầu tư cho các hạn tầng thiết yếu, tránh tình trạng đầu tư dàn trải. Với nhịp độ tăng trưởng cao, Bí thư Tỉnh uỷ cũng nhấn mạnh phải rất quan tâm thực hiện đúng, bảo vệ quy hoạch; bảo vệ môi trường; quan tâm thu hút đầu tư hạ tầng mềm, hạ tầng phục vụ, các thiết chế văn hoá, giáo dục, y tế…phục vụ cho nhân dân và nhà đầu tư. Việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11 cần sớm chủ động triển khai, phân công nhiệm vụ rõ ràng để đạt kết quả tốt nhất phục vụ cho kế hoạch xây dựng Nghị quyết mới trong thời gian tới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu tại phiên họp.
 

Liên quan đến định hướng xây dựng và phát triển địa phương cấp huyện, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cũng đã nghe và thống nhất chủ trương ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển Thành phố Vinh. Nghị quyết xây dựng và phát triển huyện Đô Lương thành đô thị trung tâm vùng trước năm 2030. Từ những thành tựu đã đạt được, cùng với vị thế, vai trò cùng nhiều tiềm năng, lợi thế sẵn có, Đô Lương đã được xác định là trung tâm kinh tế - văn hóa mới của tỉnh Nghệ An, là cực tăng trưởng khu vực Tây Nam. Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đô Lương và dự thảo Quy hoạch tỉnh Nghệ An đã xác định xây dựng Đô Lương trở thành thị xã vào năm 2030, là một trong các đô thị động lực của tỉnh kết nối giữa các huyện phía Tây với Thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, Khu kinh tế Đông Nam và các huyện ven biển của tỉnh. Đây là sứ mệnh mới của Đảng bộ, chính quyền cùng toàn thể nhân dân huyện Đô Lương. Để hiện thực hóa sứ mệnh này, Đô Lương cần có các cơ chế, chính sách đột phá để khơi thông các điểm nghẽn đồng thời khai thác hiệu quả các lợi thế, thu hút thêm các nguồn lực mới cho phát triển. Vì thế, huyện Đô Lương đề xuất cho phép được thực hiện tuyển dụng công chức, viên chức đủ chỉ tiêu tỉnh giao. Có cơ chế, chính sách để phát hiện, thu hút nhân tài, sử dụng cán bộ. Cho phép huyện được vay lại khoản vay tăng thêm của tỉnh theo Nghị quyết 36 năm 2021 của Quốc hội và sử dụng nguồn thu tăng thêm hàng năm của tỉnh để thực hiện dự án tổng hợp đô thị động lực. Huyện cũng được giữ lại toàn bộ tiền sau khi đấu giá các khu đất ở hình thành trên địa bàn trong giai đoạn 2024-2030 và tiền thu được từ việc sắp xếp tài sản công để thực hiện dự án tổng hợp đô thị động lực, trả nợ các khoản vay và đầu tư các hạng mục phát triển kinh tế xã hội trong kỳ. Cho chủ trương để các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện nộp ngân sách tại địa phương. Cho phép lập quy hoạch chung xây dựng Khu Công nghiệp – Đô thị - Dịch vụ tại các xã Trù Sơn, Hiếu Sơn, Nhân Sơn, Quang Sơn phù hợp với loại hình khu công nghiệp hỗ trợ, thực hiện các bước thành lập và đầu tư kết cấu hạ tầng giai đoạn 1 trước năm 2025. Hỗ trợ Đô Lương trong công tác xúc tiến và thu hút đầu tư, khi tỉnh thu hút các nhà đầu tư đến với các huyện công nghiệp phía Đông như Nghi Lộc và Hoàng Mai thì đồng thời giới thiệu các nhà đầu tư phụ trợ trong hệ sinh thái đến với Đô Lương.

Đồng chí Thái Thanh Quý, Uỷ viên TW Đảng,  Bí Thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp.
 

Cũng tại cuộc họp sáng nay, BTV Tỉnh uỷ cũng đã cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ thực hiện chương trình bố trí, ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023-2030; dự thảo báo cáo tổng kết 35 năm thực hiện biên soạn, phát hành và sử dụng Bản tin Thông báo nội bộ và 12 năm thực hiện Đề án số 02 về nâng cao chất lượng Bản tin Thông báo nội bộ; bàn và cho ý kiến đối với dự thảo một số Nghị quyết, đề án quan trọng khác.


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây