Thứ tư, 24/04/2024, 06:20

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An kết luận một số nội dung về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

Tại phiên họp thường kỳ tháng 8/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã xem xét, kết luận một số nội dung về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

 

Ngày 28/8/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 8 năm 2023. Tại phiên họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, cụ thể như sau:

1. Xem xét báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025 liên quan đến công tác quản lý khoáng sản và việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quy hoạch, cấp phép, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận thấy: Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025 chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên, để xảy ra một số thiếu sót, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ được giao về lĩnh vực khoáng sản.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm điểm nghiêm túc; tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm quy chế làm việc; thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục các khuyết điểm, hạn chế theo kết luận tại Thông báo số 374-TB/TU, ngày 27/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2. Xem xét, thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Nguyên nhiệm kỳ 2010 - 2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận thấy: Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Nguyên nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã vi phạm một số quy định về xử lý kỷ luật đảng viên.

Căn cứ các quy định của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu quyết thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Nguyên nhiệm kỳ 2010 - 2015 bằng hình thức Khiển trách; vi phạm của Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Nguyên nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã hết thời hiệu thi hành kỷ luật. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu tổ chức đảng và cá nhân có liên quan kiểm điểm nghiêm túc những vi phạm đã được chỉ ra.


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây