Thứ năm, 23/05/2024, 18:50

Bộ trưởng Tài chính: Cải cách tiền lương đồng thời tăng lương hưu từ 1/7/2024

Với nguồn ngân sách Trung ương dành để thực hiện cải cách tiền lương khoảng 132 nghìn tỷ đồng và nguồn tích lũy của ngân sách địa phương khoảng trên 430 nghìn tỷ đồng đảm bảo đủ để cải cách đồng bộ chính sách tiền lương từ ngày 1/7/2024.

 

Chiều 23/10, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, thừa ủy quyền của Thủ tướng báo cáo Quốc hội về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2023, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024.

Một trong những nội dung đáng chú ý được Bộ trưởng Tài chính thông tin là về khả năng bố trí nguồn thực hiện cải cách tiền lương.

Điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, đến hết năm 2022, nếu tính cả nguồn kinh phí cải cách tiền lương còn lại và nguồn bố trí từ tăng thu của ngân sách Trung ương các năm (bao gồm từ nguồn tăng thu năm 2022 đang trình các cấp) thì tổng nguồn ngân sách Trung ương dành để thực hiện cải cách tiền lương khoảng 132 nghìn tỷ đồng. 

Ngoài ra còn có nguồn tích lũy của ngân sách địa phương khoảng trên 430 nghìn tỷ đồng.

HoDucPhoc.jpg
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc

Với dự kiến thu - chi ngân sách năm 2024, cùng với việc sử dụng một phần nguồn cải cách tiền lương tích lũy của ngân sách Trung ương và các nguồn của ngân sách địa phương, dự kiến đảm bảo đủ thực hiện cải cách đồng bộ chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27 Trung ương khóa 12 bắt đầu từ ngày 1/7/2024. 

Trong đó, Chính phủ trình Quốc hội cho phép sử dụng khoảng 19 nghìn tỷ đồng thu chuyển nguồn cải cách tiền lương còn dư sang bố trí dự toán năm 2024 của một số địa phương để thực hiện mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng.

Về chi ngân sách, Chính phủ kiến nghị nguyên tắc bố trí dự toán chi ngân sách năm 2024 đảm bảo bố trí tổng chi đầu tư phát triển lớn hơn bội chi ngân sách cho các nhiệm vụ trong kế hoạch đầu tư công trung hạn theo Luật Đầu tư công và các nhiệm vụ chi đầu tư phát triển khác theo Luật Ngân sách Nhà nước. 

Đồng thời, bố trí chi trả lãi đầy đủ, đúng hạn, chi dự phòng, dự trữ quốc gia ở mức hợp lý để bảo đảm xử lý kịp thời các nhiệm vụ cấp bách phát sinh.

Ngoài ra, Chính phủ cũng bố trí nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo kết luận của Trung ương; dành nguồn thực hiện điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng đối với các đối tượng được ngân sách đảm bảo; tăng chế độ ưu đãi người có công và một số chế độ an sinh xã hội đảm bảo bù đắp một phần trượt giá và có tăng thêm...

Theo Bộ trưởng Tài chính, dự toán tổng chi cân đối ngân sách năm 2024 khoảng hơn 2,1 triệu tỷ đồng, tăng 24,1 nghìn tỷ đồng (+1,2%) so với dự toán năm 2023.

Nếu tính cả số thu chuyển nguồn cải cách tiền lương còn dư sang bổ trí dự toán chi năm 2024 của một số địa phương (khoảng 19 nghìn tỷ đồng) thì tổng chi cân đối ngân sách năm 2024 khoảng hơn 2,119 triệu tỷ đồng.

Cải cách tiền lương đồng bộ với sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách Lê Quang Mạnh nhất trí với tờ trình của Chính phủ để thực hiện cải cách tiền lương.

Tuy nhiên ông cũng lưu ý, để đảm bảo triển khai chính sách dài hạn, cơ quan thẩm tra lưu ý, cần đánh giá, so sánh tổng thể chính sách cải cách tiền lương, cân đối nguồn lực để thực hiện trong giai đoạn 2024-2026 và dự báo tới 2030, đảm bảo tính khả thi lâu dài theo lộ trình Nghị quyết 27.

LeQuangManh.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách Lê Quang Mạnh 

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách nhắc lại thông tin đến hết 2023, tổng quỹ dành cho cải cách tiền lương là 486.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương 112.000 tỷ đồng, ngân sách địa phương 374.000 tỷ đồng. Nhưng để đảm bảo nguồn lực, lộ trình cải cách tiền lương tới 2030 cần thực hiện đồng bộ các giải pháp về tăng thu ngân sách bền vững.

Trong đó, ông Mạnh cho rằng, cần có chính sách tài khoá, tiền tệ linh hoạt vì áp lực tăng chi ngân sách sẽ tăng cao. Cải cách tiền lương cần thực hiện đồng bộ với tăng lương cơ sở, đổi mới sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế. 

Về phân bổ ngân sách 2024, Ủy ban Tài chính Ngân sách nhất trí phương án Chính phủ trình. Theo đó, lộ trình thực hiện cải cách tiền lương, điều chỉnh phù hợp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội gắn với lương cơ sở.

Việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù với các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước ở trung ương thực hiện tới hết 30/6/2024, và từ 1/7/2024 thực hiện theo lộ trình cải cách tiền lương.


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây