Thứ tư, 28/02/2024, 01:25

Kế hoạch ngừng cấp điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An ngày 24/6

Công ty Điện lực Nghệ An dự kiến kế hoạch ngừng cấp điện trên địa bàn toàn tỉnh trong ngày 24/6.

 

Cụ thể như sau:

TT ĐƯỜNG DÂY CÁC PHÂN ĐOẠN TIẾT GIẢM THỜI GIAN BẮT ĐẦU THỜI GIAN KẾT THÚC SỐ TBA MẤT ĐIỆN KHU VỰC MẤT ĐIỆN
I- Khu vực huyện Yên Thành
1 477E15.21 Cắt cả ĐZ 9:00 12:00 25 Các xã: Xuân Thành, Phúc Thành, Văn Thành, Tăng Thành, Thị trấn, Hoa Thành
16:00 18:00
2 476E15.21 Recloser 476/31 Tăng Thành 9:00 12:00 32 Xã Đồng Thành, Tăng Thành, Văn Thành
16:00 18:00
II- Khu vực huyện Tương Dương
1 371E15.14 Sau Recloser 373/01 - Tam Hợp 6:00 22:00 15 Tại các TBA thuộc xã Tam Thái, xã Tam Hợp
III- Khu vực huyện Anh Sơn
1 ĐZ 372 E15.4 (từ sau MC RE 372/90A Tào Sơn MC Re 372/152 E15.4 5:00 20:00 37 Các xã: Khai Sơn, Vĩnh Sơn, Long Sơn, Phúc Sơn
2 ĐZ 372AS lộ ĐZ 373 E15.4 372AS-D 372-7/58AS 20:00 23:00 59 Thị trấn Anh Sơn, xã Thạch Sơn, Đức Sơn, Hội Sơn, Hoa Sơn
IV- Khu vực huyện Quỳ Hợp
1 373E15.3 Cắt điện cả đường dây 5:00 21:00 91 Thị trấn Quỳ Hợp, Thọ Hợp, Châu Lộc, Liên Hợp, Châu Tiến
2 374E15.3 Cắt điện cả đường dây 20:30 02:00 (10/6/2023) 130 Các xã: Tam Hợp, Đồng Hợp, Yên Hợp, Minh Hợp, Nghĩa Xuân
V- Khu vực huyện Con Cuông
1 ĐZ371E15.48 Cắt RE 371/106; Cắt RE 371/1 Nông Trang 5h00 12h00 17 Khu vực xã Châu Khê (TBA Nông Trang 2, TBA Nông Trang 2/9) khu vực xã Cam Lâm, xã Lạng Khê
2 ĐZ371E15.48 Cắt cả ĐZ 22h00 01h00 ngày 25/6 44 Tại các TBA thuộc Khu vực xã Chi Khê, Châu Khê, Cam Lâm, Lạng Khê
VI- Khu vực huyện Kỳ Sơn
1 371A15.23 Cắt Re 05 Na Loi 7:00 18:00 45 Các xã: Phà Đánh, Huồi Tụ, Na Loi, Keng Đu, Bắc Lý, Mỹ Lý, Mường Lống
VII- Khu vực huyện Tân Kỳ
1 ĐZ 375 E15.2 NR Nghĩa Đồng (cắt RE375/01 Nghĩa Đồng) 7:00 2:00 24 Xã Nghĩa Đồng, xã Nghĩa Thái
2 ĐZ 971 TGGX Cắt toàn bộ TGGX 7:00 2:00 17 Xã Giai Xuân, Nghĩa Hoàn, Tân Phú
3 ĐZ 971 TGNT Cắt toàn bộ TG Nghĩa Thái 7:00 23:00 17 Xã Nghĩa Hợp, xã Nghĩa Dũng
4 ĐZ 375 E15.2 NR Nghĩa Thái (cắt RE375/55 Nghĩa Thái) 7:00 23:00 68 Xã Nghĩa Thái, xã Tân Phú, xã Nghĩa Hoàn, xã Tân Xuân, xã Giai Xuân, xã Tân Long, xã Nghĩa Hợp, xã Nghĩa Dũng
5 ĐZ 375 E15.2 Cắt RE375/126B 10:00 23:00 15 Xã Nghĩa Bình, Tân Phú, xã Kỳ Tân, xã Nghĩa Hợp, xã Nghĩa Dũng
6 ĐZ 371 E15.4 NR Hồng Bài (cắt RE371/01 Hồng Bài) 7:00 23:00 16 Xã Bài Sơn và xã Hồng Sơn
7 ĐZ 371 E15.4 NR Vĩnh Giang (cắt RE371/05 Vĩnh Giang) 7:00 23:00 8 Xã Giang Sơn Tây
VIII- Khu vực huyện Quỳnh Lưu
1 ĐZ 372E15.5 Cắt cả ĐZ 5:30 11:30 62 Các xã: Quỳnh Hậu, Quỳnh Bá, Quỳnh Hưng, Quỳnh Ngọc, Quỳnh Thuận, Quỳnh Long, Sơn Hải, An Hòa
2 ĐZ 474E15.5 Cắt cả ĐZ 5:30 11:30 24 Các xã: Quỳnh Hậu, Quỳnh Thạch, Quỳnh Đôi, Quỳnh Yên
3 ĐZ 471E15.5 Cắt cả ĐZ 5:30 11:30 40 Các xã: Quỳnh Hồng, Quỳnh Bá, Quỳnh Hưng, Quỳnh Ngọc, Quỳnh Yên.
4 ĐZ 371E15.17 Cắt cả ĐZ 11:30 18:30 113 Các xã: Mai Hùng, Quỳnh Xuân, Quỳnh Phương, Quỳnh Tân, Quỳnh Trang
5 ĐZ 371E15.5 Cắt RE371/1 Quỳnh Diễn 1 11:30 18:30 26 Các xã: Quỳnh Giang, Quỳnh Diện, Quỳnh Thọ, TT Cầu Giát
6 ĐZ 471E15.49 Cắt cả ĐZ 11:30 18:30 11 Phường Quỳnh Thiện
7 ĐZ 373E15.5 Cắt cả ĐZ 18:30 23:55 174 Các xã: Quỳnh văn, Quỳnh Hoa, Quỳnh Tân, Quỳnh Thắng, Quỳnh Xuân, Quỳnh Bảng, Quỳnh Lương, Quỳnh Minh, Quỳnh Nghĩa, Tiến Thủy
8 ĐZ 471E15.17 Cắt cả ĐZ 20:00 02:00 (25/6) 21 Phường Quỳnh Thiện, Mai Hùng
9 ĐZ 472E15.5 Cắt cả ĐZ 20:00 02:00 (25/6) 26 Thị trấn Cầu Giát, Quỳnh Hồng, Quỳnh Giang
IX- Khu vực huyện Quỳ Châu
1 381E15.12 NR Quang Phong (Cắt Re381/1 Quang Phong) 8:00 16:00 13 Xã Châu Thôn, Cắm Muộn, Quang Phong.
2 381E15.12 NR TĐ Châu Thôn 1 (cắt Re381/1 TĐ Châu Thôn 1) 13:00 20:00 56 Các xã: Tri Lễ, Nậm Nhóng, Nhôn Mai, Hữu Khuông, Mai Sơn
XIV- Khu vực huyện Đô Lương
1 471E15.4 Cắt cả ĐZ 5:00 19:00 22 Các xã: Yên Sơn, Đông Sơn, Thịnh Sơn, Hoà Sơn, Văn Sơn.
2 376E15.4 Sau RE376/114 Trù Sơn 14:00 1:00 20 Các xã: Trù Sơn, Đại Sơn
3 474E15.4 Sau LBS 474-7/44 19:00 2:00 17 Các xã: Xuân Sơn, Minh Sơn
4 474E15.4 Sau LBS 474-7/44 19:00 2:00 17 Các xã: Xuân Sơn, Minh Sơn
5 473E15.4 Cắt cả ĐZ 17:00 2:00 22 Các xã: Yên Sơn, Đông Sơn, Thịnh Sơn, Hoà Sơn, Văn Sơn
X- Khu vực thị xã Thái Hòa và huyện Nghĩa Đàn
1 ĐZ 377E15.2 Cắt cả ĐZ 7:00 23:55 38 P. Hoà Hiếu, Quang Tiến, Nghĩa Tiến- TX Thái Hoà, xã Nghĩa Thành, Nghĩa Hiếu, Nghĩa Hưng - TX Thái Hoà
2 ĐZ 971TGNT Cắt cả ĐZ 7:00 23:55 19 Xã Nghĩa Lộc - huyện Nghĩa Đàn; xã Nghĩa Thuận - TX Thái Hoà
3 ĐZ 371E15.2 Re 371/58 7:00 23:55 18 Các xã: Nghĩa Hội, Nghĩa Bình, Nghĩa Phú, Nghĩa Thọ, Nghĩa Lợi, Nghĩa Lạc - huyện Nghĩa Đàn
4 ĐZ 976E15.2 Cắt cả ĐZ 8:00 23:55 30 P. Quang Phong - TX Thái Hoà; xã Nghĩa Hồng, xã Nghĩa Minh, xã Nghĩa Thịnh, xã Nghĩa Yên, xã Nghĩa Mai - huyện Nghĩa Đàn
6 ĐZ 971TGQC Cắt cả ĐZ 7:00 23:55 21 Xã Quỳnh Châu, xã Quỳnh Tam, xã Tân Sơn - huyện Quỳnh Lưu
XI- Khu vực huyện Diễn Châu
1 375E15.52 Cắt cả ĐZ 15:00 23:00 26 Xã Diễn Hồng, Diễn Vạn, Diễn Mỹ, Diễn Phong, Diễn Kỷ
XII- Khu vực huyện Nghi Lộc
1 376E15.4 Re 376/1 Nghi Kiều 2 18h00 23h00 10 Nghi Kiều
Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cảnh báo xuất hiện website lạ thông tin sai về lịch ngừng giảm cung cấp điện
Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, gần đây trên mạng Internet liên tục xuất hiện trang website lạ giả mạo thông tin về lịch ngừng, giảm cung cấp điện tại các tỉnh, thành phố phía Bắc như Quảng Ninh, Bắc Giang,… có địa chỉ: https://lichcupdien.org/lich-cup-dien-bac-giang; https://lichcatdien.com/; Diadiem247.com.
Đặc biệt website https://lichcatdien.com/ này được mô tả là công cụ tra cứu lịch ngừng, giảm cung cấp điện ở các tỉnh, thành phố Việt Nam, nhưng không có thông tin đơn vị quản lý, giấy phép hoạt động.
EVNNPC khẳng định trang website tại các địa chỉ trên hoàn toàn không phải của EVNNPC cũng như của bất cứ đơn vị thành viên nào của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Hiện nay, EVNNPC chỉ sở hữu trang website tại địa chỉ: https://npc.com.vn/ và khách hàng có thể tra cứu lịch ngừng, giảm cung cấp điện tại website Trung tâm Chăm sóc khách hàng có địa chỉ: https://cskh.npc.com.vn/
Do vậy, EVNNPC kính đề nghị các khách hàng sử dụng điện khi có yêu cầu bất kỳ dịch vụ nào của EVNNPC chỉ tra cứu thông tin tại website http://cskh.npc.com.vn, APP CSKH, nhắn tin theo cú pháp đến tổng đài 8079 hoặc liên hệ tổng đài Trung tâm Chăm sóc khách hàng 19006769 (trực 24/7) để được hỗ trợ.
Với tinh thần nỗ lực cao nhất đảm bảo cung cấp điện cho khách hàng trong bối cảnh thực tế đang có rất nhiều khó khăn, các đơn vị điện lực tại miền Bắc đã và đang duy trì tăng cường 100% nhân lực, thiết bị và ứng trực 24/24h, tuy nhiên, trong một số thời điểm có thể không tránh khỏi gián đoạn cung cấp điện.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây