Thứ tư, 24/04/2024, 05:54

Quỳnh Lưu phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Hoàng Danh Lai - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quỳnh Lưu trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

 

PV: Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu lần thứ XXVIII - nhiệm kỳ 2020-2025, sau nửa nhiệm kỳ, huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Đồng chí có thể cho biết các giải pháp thực hiện và kết quả đạt được?

bna_ Ảnh trang 1, các đồng chí lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu thăm mô hình sản xuất nông ứng dụng công nghệ cao tại xã Quỳnh Giang. Ảnh Hoàng Vĩnh.JPG
Các đồng chí lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu thăm mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Quỳnh Giang. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Đồng chí Hoàng Danh Lai: Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình trọng tâm; phân công cụ thể các đơn vị, cá nhân liên quan tham mưu xây dựng các nghị quyết, đề án, kế hoạch (ban hành 5 đề án về phát triển kinh tế; 3 đề án về văn hóa, xã hội; 3 nghị quyết về quốc phòng, an ninh; 1 đề án về xây dựng NTM và 1 đề án về xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị). Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân để mọi người hiểu, nắm bắt, đồng thuận, ủng hộ và quyết tâm thực hiện tốt.

Lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những tiềm năng, lợi thế của huyện để phát huy (như sản xuất rau màu, chăn nuôi gia súc, gia cầm, khai thác, nuôi trồng, chế biến thủy sản, phát triển du lịch biển,…). Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện nghị quyết và chỉ đạo các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện được phân công phụ trách các ngành, lĩnh vực và cơ sở...

bna_ Mô hình quy.JPG
Mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tạo giá trị hàng hóa ở Quỳnh Lưu. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Với tinh thần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao, cùng các giải pháp năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể các cấp, sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế huyện nhà tiếp tục phát triển khá; kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư đồng bộ; bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới. Các vấn đề văn hóa, xã hội được quan tâm thực hiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày một nâng lên...

Đến nay, có 7/28 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đạt và vượt, có 17/ 28 chỉ tiêu đến cuối nhiệm kỳ có khả năng đạt và vượt; trong đó, một số chỉ tiêu chính như: Tổng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2021-2023 đạt 14.820 tỷ đồng, tăng 2.869 tỷ đồng so với năm 2020; Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2023 đạt 8,8%, tăng 0,5% so với năm 2020; Cơ cấu kinh tế chuyển đổi theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng CN-XD và DVTM, giảm tỷ trọng Nông nghiệp (NN: 23,38%; CN-XD: 32,09%; Dịch vụ: 44,53%); Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 58,32 triệu đồng, tăng 13,8 triệu đồng so với năm 2020; Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,49%. Huyện Quỳnh Lưu đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện đạt chuẩn Nông thôn mới; Đảng bộ, Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể huyện được cấp trên xếp loại hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

bna_ anh Hồ Xuân Vinh mở xưởng chế biến muối NanoSalt xã Quỳnh Văn.jpg
Gia đình anh Hồ Xuân Vinh ở Quỳnh Văn đầu tư mở xưởng chế biến muối NanoSalt. Ảnh: Thu Hương

P.V: Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu lần thứ XXVIII đề ra 4 chương trình trọng tâm. Vậy tiến độ thực hiện như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Hoàng Danh Lai: Sau 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội, đến nay 4 chương trình trọng tâm của huyện đều đạt kết quả khá, cụ thể:

Đối với Chương trình 1 “Tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2021 - 2025”, hiện đã hoàn thành Quy hoạch xây dựng vùng huyện giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030; trong đó quy hoạch 4 khu công nghiệp, 4 cụm công nghiệp, 3 cụm công nghiệp làng nghề. Đã thu hút 14 dự án đầu tư sản xuất kinh doanh với tổng số vốn đầu tư đăng ký hơn 8.960 tỷ đồng. Các lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phát triển nhanh, giá trị sản xuất năm sau cao hơn năm trước. Trong 6 tháng đầu năm 2023, cơ cấu Công nghiệp - Xây dựng đạt 32,09%, tăng 5,6% so với trước Đại hội; giá trị Công nghiệp - Xây dựng đạt 4.300,61 tỷ đồng, tăng 1.800 tỷ đồng so với trước Đại hội.

Thực hiện Chương trình 2 “Đẩy mạnh ứng dụng KHCN mới vào sản xuất, chế biến và thúc đẩy liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp”, việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông, lâm, ngư được mở rộng trên các lĩnh vực trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản và chế biến. Trong nửa nhiệm kỳ, đã thực hiện hiệu quả đối với 8 mô hình ứng dụng khoa học công nghệ trên các lĩnh vực sản xuất, nhân rộng 5 mô hình, có 3 mô hình tiếp tục quan tâm nghiên cứu. Thực hiện tốt việc xây dựng sản phẩm OCOP...

bna_ khu đô thi ở thị trấn Cầu Giát. Ảnh Hoàng Vĩnh.JPG
Khu đô thị ở thị trấn Cầu Giát. Ảnh: Hoàng Vĩnh.

Chương trình 3 “Tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng điều kiện triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới và nâng cao chất lượng giáo dục” đạt kết quả tốt.

Đối với Chương trình 4 “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát triển toàn diện thị trấn Cầu Giát để từng bước đạt tiêu chí đô thị loại IV thực hiện đúng tiến độ”, đến nay chất lượng các tiêu chí về kinh tế - văn hóa - xã hội, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật, vệ sinh môi trường… được nâng cao và đã tích hợp quy hoạch mở rộng thị trấn Cầu Giát đạt tiêu chí đô thị loại IV trong Quy hoạch xây dựng vùng huyện Quỳnh Lưu, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

P.V: Dự báo trong những năm tới tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức, sẽ tác động lớn đến việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025. Vậy đồng chí cho biết những giải pháp quan trọng để huyện hoàn thành tốt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội?

bna_ ẢNh trang tiếp Biển Quỳnh Long - điểm du dịch hấp dẫn du khách. Ảnh TL.gif
Biển Quỳnh Long - điểm du lịch hấp dẫn du khách. Ảnh: TL.

Đồng chí Hoàng Danh Lai: Thời gian tới, huyện tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII và nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; tăng cường chuyển đổi số, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy nội lực, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, tăng cường thu hút đầu tư, nỗ lực phấn đấu để kinh tế phát triển nhanh, bền vững; giải quyết tốt các vấn đề xã hội, không ngừng nâng cao đời sống của Nhân dân; đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh. Phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, tăng cường đoàn kết, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, xây dựng Quỳnh Lưu nằm trong tốp 3 huyện đứng đầu của tỉnh.

Qua rà soát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội, có 4 chỉ tiêu đạt thấp (sản lượng lương thực; Sản lượng thủy sản, hải sản; Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; Kết nạp đảng viên mới bình quân hàng năm), vì vậy, ngoài những giải pháp toàn diện trên các lĩnh vực, trong thời gian tới, huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các giải pháp để thực hiện tốt hơn các chỉ tiêu đạt thấp.

bna_ 1.JPG
Công ty Hồ Hoàn Cầu ở Quỳnh Lưu sản xuất các thiết bị máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Đó là, tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng KHKT, CNC vào sản xuất, rà soát, chuyển đổi cây trồng phù hợp, lựa chọn các loại cây có năng suất, giá trị kinh tế cao, khai thác, phát huy hiệu quả quỹ đất; tăng cường ứng dụng công nghệ trong đánh bắt, nuôi trồng, chế biến thủy sản; quan tâm tháo gỡ khó khăn, chuyển đổi nghề nghiệp cho ngư dân.

Tăng cường thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn. Phát triển nhanh dịch vụ thương mại, ưu tiên phát triển những lĩnh vực dịch vụ có lợi thế như: du lịch biển,... Thực hiện tốt công tác thu ngân sách, khai thác tốt nguồn thu.

Đảm bảo quốc phòng - an ninh, nhất là an ninh vùng đặc thù. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở, chú trọng công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới nhất là ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, vùng dân cư đặc thù.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!


Hoàng Vĩnh/Báo Nghệ An

 


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây