Thứ tư, 24/04/2024, 06:13

Nghệ An tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn chỉ đạo giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số 6 tháng cuối năm 2023.

 

Theo đó, thời gian qua, các cấp, các ngành đã tập trung triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số; tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Công tác chuyển đổi số của tỉnh còn có nhiều hạn chế, bất cập như: Cơ sở hạ tầng mạng thông tin của các cơ quan, đơn vị còn yếu, chưa đồng bộ, đặc biệt tại các bộ phận giải quyết thủ tục hành chính; việc triển khai xây dựng các cơ sở dữ liệu, kết nối, chia sẻ, khai thác vẫn còn chậm, chưa phát huy hiệu quả; tỷ lệ hồ sơ phát sinh trực tuyến toàn trình chưa đạt mục tiêu, chỉ tiêu theo Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ; vấn đề an toàn thông tin trên không gian mạng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro;...

1
Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06). Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Đức Trung-Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì điểm cầu tại Nghệ An Ảnh: Phạm Bằng

Để tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chuyển đổi số 6 tháng cuối năm 2023, ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương, nghiêm túc chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Hoàn thành việc cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giấy tờ liên quan đến quản lý dân cư theo yêu cầu của Chính phủ. Khẩn trương hoàn thành việc rà soát, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính; kịp thời tham mưu công bố và cập nhật, công khai các thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; đồng thời hoàn thành việc tái cấu trúc, quy trình nghiệp vụ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giấy tờ có liên quan, hoàn thành trước ngày 30/8/2023.

- Rà soát và đề xuất mức phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính theo hướng ưu đãi khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến thuộc ngành, lĩnh vực mình, gửi Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/7/2023. Trên cơ sở đề xuất của các sở, ban, ngành, địa phương, Sở Tài chính chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh theo cơ chế ưu đãi nhằm khuyến khích người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

- Đánh giá toàn bộ các dịch vụ công trực tuyến đã được cung cấp trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị để lựa chọn những dịch vụ công thiết thực, tần suất sử dụng cao gắn liền nhu cầu hàng ngày của người dân, doanh nghiệp, có đầy đủ các điều kiện để cung cấp dịch vụ công trực tuyến, hoàn thành trước ngày 30/9/2023.

- Tập trung chuyển đổi quy trình, thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công từ phương thức truyền thống sang môi trường điện tử; chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, xây dựng các biểu mẫu điện tử, phần mềm chuyên dụng, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính để làm giàu kho dữ liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp không phải cung cấp lại các thông tin đã có, hoàn thành trước ngày 30/9/2023.

- Rà soát nhu cầu theo kế hoạch đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức gắn với yêu cầu chuyển đổi số bảo đảm chất lượng, hiệu quả, hoàn thành trước ngày 30/7/2023.

- Chủ động rà soát, đánh giá tổng thế hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, an toàn, an ninh thông tin theo Công văn số 1552/BTTTT-THH ngày 26/4/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn kỹ thuật triển khai Đề án 06 (phiên bản 1.0).

Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chủ động theo dõi, rà soát, tổng hợp, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh kịp thời chấn chỉnh các cơ quan, đơn vị, địa phương chậm triển khai các nhiệm vụ được giao về chuyển đổi số.

- Trên cơ sở Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 3.0) được ban hành, chủ động tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Nghệ An bảo đảm phù hợp và đồng bộ.

- Bảo đảm chất lượng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã; làm việc với các doanh nghiệp viễn thông nhằm ổn định đường truyền Internet cung cấp dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp.

bna-toan-canh-gan-700-can-bo-cot-can-doanh-nghiep-du-9668.jpg
Giảng viên Hoàng Nam Tiến - Phó Chủ tịch Hội đồng Đại học FPT truyền đạt kiến thức về chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ cốt cán doanh nghiệp tỉnh Nghệ An. Ảnh tư liệu: Nguyễn Hải

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 420/KH-UBND ngày 15/6/2023 của UBND tỉnh về bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức, phổ cập kỹ năng số cho người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023.

Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh Nghệ An:

Tổ chức rà soát, đánh giá, kiểm tra tình hình triển khai các dịch vụ công thiết yếu tại Đề án 06 và Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022.

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu UBND tỉnh ưu tiên bố trí nguồn vốn để thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số và Đề án 06 theo quy định hiện hành.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông).


Đức Dũng/Báo Nghệ An


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây