Thứ tư, 28/02/2024, 00:26

Ra mắt sách của Tổng Bí thư về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng

Chiều 18/7, sách Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ra mắt tại Hà Nội.

 

Lễ ra mắt sách do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, NXB Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức.

Sách gồm 39 bài viết, phát biểu, trả lời phỏng vấn của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, thể hiện tư tưởng xuyên suốt của người đứng đầu Đảng về quan điểm, mục tiêu chỉ đạo, phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Phần đầu sách là Xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong thời kỳ mới, gồm 21 bài viết, phát biểu, trả lời phỏng vấn của Tổng bí thư về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng, phương hướng xây dựng quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh mới. Theo Tổng bí thư, quân đội nhân dân Việt Nam luôn mang bản chất của giai cấp công nhân, tính dân tộc, nhân dân sâu sắc. Quân đội luôn giữ vững lý tưởng cách mạng, mục tiêu chiến đấu, bản lĩnh chính trị, trung thành với Đảng, Nhà nước, nhân dân.

Đảng xác định xây dựng Quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên nhằm đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc trên cơ sở nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Quân đội được xây dựng tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại; là đội quân chiến đấu, công tác, lao động sản xuất; đóng vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Quân đội dự báo đúng tình hình, xử lý tốt các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Công tác đối ngoại quốc phòng cần thực hiện tốt, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.

 
Sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng Việt Nam trong tình hình mới. Ảnh: VT

Sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng Việt Nam trong tình hình mới. Ảnh: VT

Phần hai là Xây dựng các lực lượng quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống, gồm 18 bài viết, bài nói, bài phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng bí thư yêu cầu nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò của công tác đảng, chính trị trong quân đội.

Với Quân chủng Phòng không - Không quân, Tổng bí thư yêu cầu tích cực huấn luyện, nâng cao sức mạnh, trình độ và khả năng tác chiến; quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật, góp phần bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, hải đảo, các vùng kinh tế, chính trị của Tổ quốc.

Đối với Hải quân nhân dân Việt Nam, Tổng bí thư đề nghị cán bộ, chiến sĩ phải "thấu suốt quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó có vị trí chiến lược của biển, đảo". Các đơn vị hải quân nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, khả năng quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Bộ đội Biên phòng phải là đội quân chính trị tốt, công tác giỏi của quân đội trên mặt trận bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh, trật tự ở khu vực biên giới; làm tốt công tác vận động quần chúng, kết hợp nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh biên giới và thực hiện nhiệm vụ đối ngoại biên phòng.

Lực lượng Tình báo quốc phòng chú trọng xây dựng thế trận tình báo vững chắc, linh hoạt; phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của các phương thức, lực lượng; bảo đảm tốt an ninh, an toàn; nghiên cứu phát triển lý luận nghệ thuật tình báo mang đặc sắc, phong cách Việt Nam.

Phần ba là bài viết Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương - một người có tư duy biện chứng và tầm nhìn chiến lược trong việc xây dựng đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa của thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Thứ trưởng Quốc phòng.

Theo tướng Vịnh, Tổng bí thư không phải là nhà quân sự chuyên nghiệp nhưng trong quá trình xây dựng chiến lược quốc phòng Việt Nam, ông đã chỉ đạo rất tường tận, cặn kẽ, sâu sát. Điều này cho thấy "sự uyên bác, vốn hiểu biết sâu rộng" và "tư duy tầm chiến lược" của người đứng đầu Đảng. Điểm cốt lõi trong tư duy của Tổng bí thư là "bảo vệ nền độc lập, tự chủ của đất nước phải gắn với bảo vệ hòa bình", bởi hòa bình được coi là giá trị thiêng liêng.

Sách còn có 50 ảnh Tổng bí thư đến thăm, làm việc với các quân, binh chủng, đơn vị quân đội. Theo trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cuốn sách thể hiện bước phát triển về dư duy của Đảng với công cuộc bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Sách phát triển truyền thống cha ông dựng nước đi đôi với giữ nước, giữ nước từ khi nước chưa nguy và có kế sách ngăn ngừa, loại bỏ nguy cơ chiến tranh, xung đột, bảo vệ và giữ vững hòa bình, ổn định đất nước.

"Vấn đề quân sự, quốc phòng có tầm quan trọng đặc biệt, song các bài viết, phát biểu của Tổng bí thư được thể hiện bằng ngôn ngữ giàu hình ảnh, phong cách gần gũi, luận điểm thuyết phục", PGS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật, phát biểu.


Viết Tuân/Vnexpress.net


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây