Thứ ba, 18/06/2024, 11:13

Nghệ An: Xử lý kịp thời các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tự ý đặt ra thủ tục hành chính không đúng quy định

Đây là một trong những nội dung do Tổ công tác thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hợp tác đầu tư nước ngoài (Tổ công tác theo Quyết định số 580/QĐ-UBND) đề ra trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

 

Tổ công tác theo Quyết định số 580/QĐ-UBND vừa có báo cáo kết quả hoạt động đánh giá những kết quả nổi bật đạt được trong thời gian qua, những hạn chế tồn tại và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, như sau:

+ Về cải cách thủ tục hành chính:

- Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tiếp tục khẩn trương rà soát, đánh giá và kiến nghị đơn giản hóa thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện. Tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa các cấp.

untitled-1-3009.jpg
Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của Sở Nội vụ kiểm tra việc triển khai tiếp nhận và xử lý hồ sơ cho công dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Đô Lương. Ảnh minh họa: Thanh Lê

- Tiếp tục tập trung rà soát, kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 68/NQ- CP ngày 12/5/2020, Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 và Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022.

- Thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm 100% thủ tục hành chính được công bố, công khai đầy đủ, kịp thời và 100% hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết tại các cơ quan, đơn vị được theo dõi trạng thái xử lý trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh để người dân, doanh nghiệp có thể giám sát, đánh giá quá trình thực hiện.

- Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tự ý đặt ra thủ tục hành chính không đúng quy định hoặc để chậm, muộn nhiều lần. Thực hiện nghiêm việc báo cáo giải trình của người đứng đầu, xin lỗi người dân, doanh nghiệp và kịp thời khắc phục đối với các trường hợp để xảy ra chậm muộn, tiêu cực trong giải quyết hồ sơ TTHC của cơ quan, đơn vị.

+ Về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hợp tác đầu tư nước ngoài:

- Các sở, ngành, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ:

Chủ động tổng hợp các kiến nghị của tổ chức, cá nhân theo chức năng, nhiệm vụ được giao để xử lý kịp thời theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền để kịp thời xem xét, giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho tổ chức, cá nhân.

- Văn phòng UBND tỉnh:

- Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp đẩy mạnh cải cách TTHC; đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng không phụ thuộc địa giới hành chính; thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, thay đổi cách thức quản trị hành chính từ truyền thống sang hiện đại, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính để nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số trong xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số.

- Chỉ đạo Cổng thông tin điện tử phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh đáp ứng yêu cầu. Kiểm soát chặt chẽ việc cung cấp dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh.

- Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện thống kê đất đai năm 2023 các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tiếp tục đôn đốc UBND cấp huyện lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2024, kiểm kê đất đai năm 2024.

- Thẩm định hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư; chấp thuận nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê QSD đất nông nghiệp để thực hiện dự án phi nông nghiệp; hồ sơ giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; hồ sơ thu hồi đất, phương án bồi thường GPMB; hồ sơ kiểm tra điều kiện chuyển nhượng QSD đất, bán nhà ở của chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở theo quy định tại Điều 72, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ đảm bảo thời gian công vụ và đúng quy định.

- Tiếp tục hướng dẫn, thẩm định hồ sơ xin giao đất, thuê đất và cấp giấy chứng nhận QSD đất cho các công ty nông lâm nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh theo Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ; thu hồi đất đối với phần diện tích còn lại các công ty nông lâm trường trả lại cho địa phương quản lý khi có đề nghị. Chuẩn bị báo cáo phục vụ Giám đốc Sở tham gia kỳ họp của HĐND tỉnh cuối năm 2023; trong đó có nội dung chất vấn về đất nông lâm nghiệp và đất tổng đội thanh niên xung phong trên địa bàn toàn tỉnh.

- Tiếp tục tham gia các đoàn thanh tra, đoàn kiểm tra liên ngành, đoàn giám sát của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai tại cấp huyện.

- Tập trung giải quyết kịp thời vướng mắc về chính sách đất đai cho cấp huyện, người dân và doanh nghiệp; các vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB các dự án, nhất là các dự án trọng điểm và các vướng mắc khác có liên quan để hoàn thành thủ tục giao đất, thuê đất theo quy định.

-Sở Giao thông vận tải:

- Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh các nội dung liên quan Đề án xã hội hóa tại Cảng Hàng không quốc tế Vinh;

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung vào các lĩnh vực liên quan đến tổ chức, cá nhân, thủ tục đơn giản, rõ ràng, nhanh chóng kịp thời, duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO, các phần mềm quản lý,... Triển khai việc đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến.

- Tiếp tục đôn đốc Công ty CP Bến xe Nghệ An đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng bến xe phía Nam thành phố Vinh sớm đưa vào khai thác; hoàn thiện các thủ tục để chấm dứt và điều chuyển các tuyến vận tải hành khách cố định đang hoạt động tại bến xe Chợ Vinh sang hoạt động tại các bến xe khác theo quy định.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với việc chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông đường bộ của các tổ chức, cá nhân kinh doanh cảng, bến, kinh doanh vận tải hành khách bằng đường thủy nội địa, vận chuyển khách ngang sông (tại Văn bản số 155/CĐTNĐ-VT-ATGT về việc tăng cường phối hợp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy tại các cảng, bến khách, bến khách ngang sông trong mùa lễ hội Xuân Quý Mão năm 2023). Triển khai các Đoàn liên ngành của UBND tỉnh kiểm tra công tác bảo đảm trật tự, ATGT để nắm bắt tình hình thực tế việc triển khai thực hiện tại các địa phương, đơn vị nhằm tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời.

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch đối với các dự án: Đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An) đoạn từ Km7 - Km76; Đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò (giai đoạn 2); Đường giao thông nối từ Quốc lộ 7C (Đô Lương) đến đường Hồ Chí Minh (Tân Kỳ); Trụ sở làm việc đội Thanh tra GTVT tại huyện Đô Lương,... Triển khai thi công mới dự án xây dựng đường giao thông vào trung tâm xã Nhôn Mai và Mai Sơn, huyện Tương Dương; dự án Xây dựng hệ thống điện trang trí cầu Cửa Hội; hạng mục điện chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông thuộc dự án Đường giao thông nối từ Quốc lộ 7C (Đô Lương) đến đường Hồ Chí Minh (Tân Kỳ).

- Tiếp tục phối hợp với các Hội đồng GPMB huyện để đẩy nhanh công tác GPMB, đặc biệt là các công trình trọng điểm như đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An) đoạn từ Km7 - Km76; Đường giao thông nối từ Quốc lộ 7C (Đô Lương) đến đường Hồ Chí Minh (Tân Kỳ).

- Phối hợp làm việc với các Sở ngành, UBND tỉnh về nguồn vốn để hoàn thiện Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án: Xây dựng tuyến đường từ thị xã Cửa Lò về huyện Nam Đàn; xây dựng đường gom, hàng rào ngăn cách dọc theo đường sắt để xóa bỏ các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Tập trung bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán A-B các gói thầu đã hoàn thành...

- Tiếp tục phối hợp với các Bộ ngành TW, cơ quan liên quan để triển khai thực hiện các kiến nghị của tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An như: điều chỉnh quy hoạch và phương án đầu tư các công trình phụ trợ Cảng hàng không Quốc tế Vinh theo phương thức đối tác công tư (PPP); đầu tư tuyến đường từ thị xã Cửa Lò về huyện Nam Đàn; kinh phí bồi thường GPMB Quốc lộ 1A; vốn đầu tư tuyến đường cao tốc Viêng Chăn - Hà Nội.

- Các công trình do Trung ương, huyện ngành làm chủ đầu tư: Tiếp tục chủ động phối hợp với các chủ đầu tư để triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh: Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Nghệ An; Cảng Hàng không Quốc tế Vinh (sân đỗ, nhà ga T2,..), Cảng Cửa Lò (bến 6, 7, 8,.), Cảng nước sâu Nghi Thiết, Nâng cấp, cải tạo công trình thiết yếu tuyến đường sắt Vinh - Hà Nội; các dự án ODA, đường GTNT, các bến xe...

- Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam:

- Tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, nhà trường, doanh nghiệp triển khai thực hiện công tác hỗ trợ kết nối cung cầu, tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp trong KKT, các KCN.

- Chủ trì phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các sở ngành liên quan làm việc với Hãng hàng không Vietnam Airlines và các doanh nghiệp về việc mở đường bay quốc tế Vinh - Trung Quốc.

- Phối hợp Công đoàn KKT Đông Nam đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo các doanh nghiệp chấp hành các quy định của pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động; tổ chức hội nghị đối thoại người lao động năm 2023. Rà soát, nắm tình hình chi trả tiền lương, thưởng tết, quan hệ lao động của các doanh nghiệp trong KKT, KCN.

-Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch:

- Tiếp tục hỗ trợ các nhà đầu tư đang tìm hiểu đầu tư tại Nghệ An qua Trung tâm; Cung cấp thông tin số liệu, tư vấn về các vấn đề pháp lý, thủ tục hành chính về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường..., quy trình thực hiện dự án đầu tư cho doanh nghiệp, nhà đầu tư quan tâm đề xuất nghiên cứu.

- Triển khai thủ tục lựa chọn nhà thầu khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện năm 2023.

- Cục Thuế: Tiếp tục thực hiện các nội dung hỗ trợ người nộp thuế theo quy định của Chính phủ./.


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây