Thứ bảy, 24/02/2024, 07:00

Công đoàn Viên chức Nghệ An tổ chức thành công Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028

 Với chủ đề “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội Công đoàn Viên chức Nghệ An lần thứ V thể hiện quyết tâm của toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ mới.

 

Sáng 1/7, Công đoàn Viên chức Nghệ An tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam; Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các Cơ quan tỉnh; Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cùng đại diện Công đoàn Viên chức một số tỉnh thuộc cụm Bắc Trung Bộ.
BNA_Đức Anh-6885.jpg
Dự Đại hội có 170 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 4.800 đoàn viên của 49 Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh. Ảnh: Đức Anh

Tạo bước chuyển trong hoạt động Công đoàn

Trong những năm qua, thực hiện các Nghị quyết của cấp trên về hoạt động công đoàn, đặc biệt là Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02 ngày 12 tháng 6 năm 2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Công đoàn Viên chức Nghệ An đã nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bằng trách nhiệm, sáng tạo, Công đoàn Viên chức và các cấp công đoàn trực thuộc đã bám sát thực tiễn đặc thù của Khối, sự lãnh đạo của Đảng ủy khối và Liên đoàn Lao động tỉnh, nghiên cứu và chủ động tổ chức một số hoạt động, giải pháp mới nhằm mang lại hiệu quả thiết thực, tạo được nét đặc trưng riêng của mình, thể hiện sự sáng tạo trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

BNA_Đức Anh-7090.jpg
Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội. Ảnh: Đức Anh

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và từng cơ quan, đơn vị. Từ đó, khơi dậy và phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của đông đảo đoàn viên. Nổi bật có các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, làm tốt vai trò đại diện công chức, viên chức, người lao động; phát huy tốt vai trò tham mưu của Công đoàn là thành viên trong các hội đồng thi đua, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.

BNA_Đức Anh-7078.jpg
Đồng chí Nguyễn Công Danh – Ủy viên BTV Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Nghệ An trình bày báo cáo kiểm điểm của BCH Công đoàn Viên chức khóa IV tại Đại hội. Ảnh: Đức Anh

Các cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, tận tụy, liêm chính, sáng tạo” và “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức” được tham mưu triển khai hiệu quả. Từ đó, góp phần tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức về trách nhiệm thực thi công vụ.

 
BNA_Đức Anh-7136.jpg
Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nguyễn Thị Kim Chi trao tặng bức trướng cho đại hội. Ảnh: Đức Anh

Bình quân hàng năm, công đoàn cơ sở đã tổ chức thăm hỏi hơn 1.300 lượt đoàn viên, với tổng số tiền hơn 800 triệu đồng. Tổ chức vận động đóng góp hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh đột xuất, bị thiên tai, lũ lụt… Phối hợp cùng chuyên môn tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám chuyên khoa cho cán bộ, công chức. Bình quân hàng năm có 1.400 lượt cán bộ, công chức, viên chức được khám sức khỏe định kỳ, khám chuyên khoa.

Đoàn viên Công đoàn Viên chức luôn là lực lượng đi đầu ứng dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật mới trong thực hiện các nhiệm vụ; Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được các cấp Công đoàn triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, Công đoàn cơ sở đã giới thiệu đề nghị kết nạp trên 358 đoàn viên ưu tú vào Đảng.

BNA_Đức Anh-7221.jpg
BNA_Đức Anh-7244.jpg
Các đại biểu bỏ phiếu bầu tại Đại hội. Ảnh: Đức Anh

Tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ mới

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi ghi nhận và biểu dương những kết quả của phong trào công chức, viên chức, người lao động và hoạt động Công đoàn Viên chức Nghệ An đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

BNA_Đức Anh-7113.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các Cơ quan tỉnh phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Đức Anh

Bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều thuận lợi song hành thách thức, đồng chí mong muốn phong trào và hoạt động Công đoàn phải tiếp tục có những thay đổi, phải thực sự là tổ chức đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Các hoạt động phải lựa chọn và hướng đến mục tiêu “mới hơn, sâu hơn, thực chất hơn và chuyển biến mạnh mẽ hơn”.

Ngoài mục tiêu, 10 nhóm chỉ tiêu, 3 đột phá, 9 nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Báo cáo Chính trị Đại hội, đồng chí nhấn mạnh thêm một số phương hướng trong nhiệm kỳ mới. Cụ thể, thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên đối với hoạt động công đoàn; tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Thứ hai, đổi mới hình thức, nội dung hoạt động, đóng góp tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh từ khối đến cơ sở, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Thứ ba, tích cực xây dựng môi trường văn hóa công sở lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn; đảm nhận xây dựng cơ quan đơn vị đạt chuẩn Văn hóa.

Thứ tư, tổ chức sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

BNA_Đức Anh-7146.jpg
Đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Đức Anh

Tại Đại hội, đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã có những ghi nhận sâu sát đối với hoạt động của Công đoàn Viên chức trong nhiệm kỳ qua. Thời gian tới, đồng chí mong muốn Công đoàn Viên chức tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động. Từ đó, làm sâu sắc hơn nhận thức về giai cấp, về Đảng, về tổ chức Công đoàn, đặc biệt là những yêu cầu đặt ra với tổ chức công đoàn trước yêu cầu, tình hình nhiệm vụ mới.

Đồng thời, xác định nhiệm vụ đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong mọi hoạt động của Công đoàn và chính là tiêu chí cơ bản để nhận diện vị trí, vai trò, sự cần thiết của tổ chức công đoàn trong đời sống sinh hoạt cũng như công tác của đoàn viên.

Tiếp theo, cần tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các chương trình theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của mỗi cơ quan, đơn vị.

Sau Đại hội, các công đoàn cơ sở phải khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản và đồng bộ, hiệu quả.

BNA_Đức Anh-7279.jpg
Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Nghệ An khóa mới. Ảnh: Đức Anh
Đại hội đã bầu danh sách bầu cử Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức khóa V, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 15 đồng chí; bầu 9 đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Đồng chí Nguyễn Công Danh tái cử chức danh Chủ tịch Công đoàn Viên chức Nghệ An nhiệm kỳ 2023 - 2028; Đồng chí Đào Thị Thanh Mai tái cử chức danh Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Nghệ An nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây