Thứ năm, 23/05/2024, 18:05

Nghệ An: Các thủy điện thông báo xả lũ

Từ sáng nay (27/9), các Nhà máy thủy điện Châu Thắng, Bản Ang, Nhạn Hạc Cốc, Nậm Mô, Khe Bố, Chi Khê, Sao Va, Bản Vẽ ở các huyện Quế Phong, Tương Dương, Con Cuông, Kỳ Sơn đã tiến hành xả lũ để bảo đảm an toàn hồ chứa do mưa lớn.

Từ 6h ngày 27/9, Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mô, Nậm Nơn xả nước hồ chứa thủy điện Bản Ang với tổng lưu lượng dự kiến khoảng 200 đến 500 m3/s (bao gồm xả tổ máy phát điện và qua các cửa đập tràn). Thời gian dự kiến kết thúc xả nước qua đập tràn khi lưu lượng nước về hồ giảm về dưới mức 189.6 m3/s.

Công ty thủy điện Bản Vẽ về việc vận hành hồ chứa thủy điện Bản Vẽ điều tiết nước qua đập tràn dự kiến từ 11h30 ngày 27/9. Tổng lưu lượng xả xuống hạ du (bao gồm lưu lượng xả qua tổ máy phát điện và qua tràn) từ 320 m3/s đến 800 m3/s và có thể thay đổi tùy thuộc vào lưu lượng nước về hồ.

Thời điểm kết thúc xả khi mực nước hồ không cao hơn mực nước cao nhất trước lũ và không có khả năng lên trở lại.

Công ty cổ phần PRIME Quế Phong dự kiến xả nước hồ chứa thủy điện Châu Thắng lúc 04 giờ 00 phút ngày 27/9. Tuy nhiên do lưu lượng nước về hồ tăng đột biến và thủy điện Nhạn Hạc xả khẩn cấp theo thông báo số 2709/2023/TB-NMNH vào lúc 02 giờ ngày 27/9/2023 nên Nhà máy thủy điện Châu Thắng xả khẩn cấp vào lúc 02 giờ 35 phút ngày 27/9.

Tổng lưu lượng xả từ 76m/s đến 1200m3/s (bao gồm lưu lượng xả qua cửa van và lưu lượng phát điện qua các tổ máy) và có thể thay đổi tùy thuộc vào lưu lượng nước về hồ. Khi hết đợt mưa lũ nhà máy kết thúc xả.

Nhà máy thủy điện Chi Khê vận hành tăng lưu lượng điều tiết nước hồ chứa thủy điện Chi Khê từ 07 giờ 30 phút, ngày 27/9. Tổng lưu lượng xả qua các cửa van đập tràn và lưu lượng phát điện qua các tổ máy từ 850 m3/s đến 2200 m3/s

Thời gian kết thúc xả nước: Cho đến khi lưu lượng nước về hồ đương lưu lượng phát điện qua các tổ máy.

Nhà máy thủy điện Khe Bố vận hành điều tiết nước hồ chứa thủy điện Khe Bố từ 06 giờ 15 phút ngày 27/9 với tổng lưu lượng nước xả qua khoang đập tràn và qua các tổ máy từ 500 m3/s đến 1800 m3/s và có thể thay đổi tùy thuộc vào lưu lượng nước về hồ.

Thời gian kết thúc xả nước qua đập tràn: Cho đến khi lưu lượng nước về hồ nhỏ hơn lưu lượng nước phát điện qua các tổ máy.

Công ty cổ phần Tổng công ty phát triển năng lượng Nghệ An xả nước hồ chứa thủy điện Nậm Mô từ 8h00 ngày 27/09. Tổng lưu lượng xả dự kiến khoảng 140 đến 350 m3/s (bao gồm xả qua các cửa van đập tràn và tổ máy phát điện).

Thời gian dự kiến kết thúc xả nước qua đập tràn khi lưu lượng nước về hồ giảm về dưới mức 140 m3/s.

Công ty Cổ phần Thuỷ điện Za Hưng dự kiến vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Nhạn Hạc bắt đầu từ 05 giờ 30 phút ngày 27/9. Nhưng do lưu lượng nước về hồ tăng đột biến nên nhà máy xả tăng cường qua 2 cửa van tràn xả sâu lúc 02 giờ 00 phút ngày 27/9 (khi nước hồ đạt đến cao trình 312,0m).

Lưu lượng xả dự kiến từ 500 m3/s đến 1000 m3/s (bao gồm: xả phát điện qua 02 tổ máy, xả qua tràn tự do và xả qua 02 tràn xả sâu) và có thể thay đổi tùy thuộc lưu lượng nước về hồ và xả cho đến khi hết.

Công ty TNHH MTV Thuỷ điện Sao Va dự kiến vận hành cửa xả hồ chứa thủy điện Sao Va bắt đầu từ 10 giờ 40 phút ngày 27/9. Tổng lưu lượng xả từ 30 m3/s đến 500 m3/s (bao gồm lưu lượng xả qua cửa van, lưu lượng qua tràn và lưu lượng phát điện qua các tổ máy).

Thời gian kết thúc xả: Kết thúc đợt mưa lũ.

 


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây