Thứ năm, 25/07/2024, 06:48

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh kiểm điểm công tác lãnh đạo xây dựng Đảng năm 2023

Chiều 15/12, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì.

 

Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy.

bna-Toan canh.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Quốc Đạt

100% cơ sở đảng lãnh đạo xây dựng chương trình công tác năm 2023

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất đánh giá cao những kết quả Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt được trong năm 2023.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo thực hiện chủ đề công tác năm: "Phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng, đảng viên, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm là công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số; thực hiện công tác xây dựng Đảng gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu". Tập trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nghị quyết đại hội, kế hoạch, chương trình công tác năm.

bna- Nguyen Thi Kim Chi .jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Quốc Đạt

100% cơ sở đảng lãnh đạo xây dựng chương trình công tác chuyên môn năm 2023 đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ. 100% tổ chức cơ sở đảng nghiêm túc rà soát, đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Các cơ quan, đơn vị trong Khối đã bám sát chương trình của UBND tỉnh, Tỉnh ủy, nhiệm vụ của ngành giao tham mưu các cơ chế chính sách, quản lý nhà nước về các lĩnh vực, các nhiệm vụ, trong đó: Tập trung tham mưu Bộ Chính trị đánh giá, tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2035 tầm nhìn đến năm 2045, tham mưu Chính phủ ban hành Quyết định số 1059/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tham mưu cho Tỉnh ủy tổ chức thành công Hội nghị đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo cấp phòng, chuyên viên Đảng bộ Khối năm 2023...

bna-Hoang Van Nhien Pho Bi thu Thuong truc Dang uy Khoi bao cao tom tat kiem diem tap the.jpg
Đồng chí Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Quốc Đạt

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức sơ, tổng kết đầy đủ, nghiêm túc các nghị quyết, đề án lớn của Trung ương và Tỉnh uỷ. Chỉ đạo cấp ủy các cấp thực hiện công tác cán bộ, cải cách hành chính bảo đảm tính công khai, minh bạch, dân chủ; gắn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; gắn phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức thành công cuộc thi viết “Gương sáng quanh ta”, tuyên dương, khen thưởng 10 tập thể, 26 cá nhân điển hình trong thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị...

bna-Chu Ba Long Pho Bi thu Dang uy Khoi.jpg
Đồng chí Chu Bá Long - Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Quốc Đạt

Triển khai thực hiện tốt Quy định số 08-QĐ/TU nay là Quy định số 27-QĐ/TU về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt.

Quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt hoạt động an sinh xã hội, vận động ủng hộ người nghèo. Toàn Đảng bộ ủng hộ người nghèo với số tiền hơn 3,6 tỷ đồng; các tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối đã đăng ký xây dựng 1.486 ngôi nhà với tổng số tiền 93,84 tỷ đồng. Đến nay, các đơn vị đã trực tiếp xây dựng và hoàn thành 206 ngôi nhà, trị giá 2,425 tỷ đồng, nộp qua quỹ cấp tỉnh 2,750 tỷ đồng.

Nâng cao chất lượng thực thi công vụ

Ban Thường vụ Đảng ủy ban hành Đề án thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh giai đoạn 2023 - 2025, có tính đến năm 2030. Chỉ đạo cấp ủy cơ sở thành lập ban chỉ đạo cải cách hành chính do đồng chí bí thư cấp ủy làm trưởng ban. Chỉ đạo thực hiện chủ trương nâng cao chất lượng thực thi công vụ theo phương châm chuyển từ “giải thích, giải trình” sang “giải pháp, giải quyết”, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và kết quả thi đua cuối năm...

bna-Le Thi Kim Oanh UVBTV, Truong BTG DUK phat bieu.jpg
Đồng chí Lê Thị Kim Oanh - Uỷ viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Quốc Đạt

Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo cấp ủy cơ sở, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, các tập thể, cá nhân liên quan báo cáo tình hình, làm công tác ổn định tư tưởng, tiến hành kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, phạm vi, mức độ đối với một số tổ chức cơ sở đảng có tổ chức đảng và đảng viên vi phạm pháp luật, vi phạm những điều đảng viên không được làm và bị xử lý kỷ luật, bị khởi tố.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng thẳng thắn nhận rõ một số hạn chế, khuyết điểm trong năm 2023 như: Công tác nắm bắt tư tưởng có lúc, có nơi chưa kịp thời; chất lượng tổ chức hội nghị quán triệt, học tập chỉ thị, nghị quyết tại một số tổ chức cơ sở Đảng bằng hình thức trực tuyến chưa cao. Công tác quản lý đảng viên vẫn còn nhiều tồn tại, vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở một số nơi chưa vững mạnh, chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa cao, để xảy ra tình trạng cán bộ vi phạm bị kỷ luật, vi phạm đạo đức công vụ, bị xử lý hình sự tạo dư luận không tốt cho hệ thống cơ quan nhà nước. Lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với các TCCS đảng chưa thường xuyên, chưa chủ động phát hiện cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Công tác xử lý kỷ luật đảng viên có lúc còn lúng túng. Việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đảng viên mới chưa đạt so với chỉ tiêu Tỉnh ủy giao. Việc lãnh đạo cấp ủy cơ sở lãnh đạo chuyên môn thực hiện công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số chưa thực sự quyết liệt, chỉ số chuyển đổi số còn thuộc nhóm thấp của cả nước. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) cải thiện chưa rõ nét, thiếu bền vững. Công tác chuyển đổi số trong Đảng còn chậm...

Hội nghị cũng đã tập trung làm rõ kết quả khắc phục những tồn tại hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra năm 2022. Nhận thức đầy đủ trách nhiệm của tập thể Ban Thường vụ và các đồng chí ủy viên. Từ đó đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

Với kết quả đạt được là cơ bản, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xếp loại thi đua năm 2023 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thống nhất đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xếp loại Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh những kết quả Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đạt được trong năm 2023, đồng tình với những tồn tại hạn chế đã chỉ ra.

bna-Thai Thi An Chung.jpg
Đồng chí Thái Thị An Chung - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Quốc Đạt

Đồng chí Thái Thị An Chung đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, đổi mới, sáng tạo xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Trong đó nhấn mạnh, đặc biệt quan tâm lãnh đạo cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quán triệt thực hiện Quy định 138-QĐ/TW ngày 01/12/2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan; Song song với việc xem xét, xử lý tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm Điều lệ, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng cần quan tâm thực hiện tốt quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đặc biệt, tổ chức tốt các phong trào thi đua, tạo nhiều dấu ấn trong năm 2024 – năm kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh.


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây