Chủ nhật, 03/12/2023, 22:57

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 12/2022

Sáng 27/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 12/2022. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 12/2022 ảnh 1

Toàn cảnh phiên làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Duy

Dự cuộc làm việc có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí đại diện các ban Đảng Trung ương, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và một số sở, ngành, địa phương liên quan.

KHÓ KHĂN TRONG VIỆC HÌNH THÀNH TRUNG TÂM VÙNG

Trong chương trình làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến về kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 827/QĐ -TTg ngày 12/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2023 theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 12/2022 ảnh 2

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Theo báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Quyết định số 827, các nhiệm vụ phát triển TP. Vinh thành trung tâm vùng Bắc Trung Bộ trên các lĩnh vực được triển khai nghiêm túc và đạt được một số kết quả nhất định.

Tỉnh đã có chủ trương để ưu tiên, tập trung nguồn lực cho phát triển thành phố. Một số ngành, lĩnh vực như: Quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị, giáo dục và đào tạo, y tế đã hình thành yếu tố trung tâm vùng.

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, đặc biệt là trong thời gian triển khai Quyết định số 827, tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp, sâu rộng; việc huy động nguồn lực còn khó khăn nên nhiều chỉ tiêu vẫn chưa đạt, đặc biệt là các chỉ tiêu về kinh tế.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 12/2022 ảnh 3

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh phát biểu một số nội dung về phát triển giáo dục trên địa bàn TP. Vinh. Ảnh: Thành Duy

Do đó, nếu so với mục tiêu “phát triển Vinh trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2023” còn khoảng cách xa; sức lan tỏa, ảnh hưởng của TP. Vinh đối với các tỉnh, thành phố trong khu vực còn hạn chế.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh đã trao đổi một số nội dung liên quan đến các phần việc của thành phố trong triển khai Quyết định 827.

Trong năm 2023, năm cuối cùng thực hiện Quyết định 827, Bí thư Thành ủy Vinh Phan Đức Đồng kiến nghị tập trung rà soát lại tất cả các lĩnh vực, trên cơ sở đó lựa chọn những nội dung có khả năng hoàn thành để tập trung thực hiện; đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nghị quyết riêng về thành phố Vinh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 12/2022 ảnh 4

Đồng chí Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế phát biểu đóng góp về một số định hướng phát triển lĩnh vực y tế trên địa bàn TP. Vinh. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu thảo luận về nội dung này, trên cơ sở phân tích bối cảnh thực hiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá thành phố Vinh đã đạt được những kết quả khá tích cực, nhất là trên lĩnh vực văn hóa và môi trường. Về phía tỉnh, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo thực hiện và đã bố trí một số nguồn lực ưu tiên cho TP. Vinh, nhất là một số dự án trọng điểm về hạ tầng đã bố trí nguồn lực cho đường Vinh - Cửa Lò, đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài, đường Lê Mao kéo dài…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 12/2022 ảnh 5

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thống nhất đề nghị rà soát những mục tiêu tại Quyết định 827 để tập trung triển khai theo thứ tự ưu tiên; đồng thời, các ngành cần phân cấp cho thành phố để TP. Vinh năng động hơn. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất với đề xuất của TP. Vinh là xem xét ban hành nghị quyết về thành phố.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần quan tâm giải quyết vấn đề ngập úng trên địa bàn thông qua rà soát, giữ các hồ nước điều hòa và có kế hoạch gom nước thoát về kênh chính. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu cũng đề nghị quan tâm đến cảnh quan đô thị, đặc biệt là vấn đề cây xanh, một mặt cần giữ được cây xanh trên các tuyến phố hiện hữu, đồng thời lựa chọn cây xanh đặc trưng cho thành phố Vinh tại các tuyến mới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 12/2022 ảnh 6

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Cũng tại cuộc làm việc, một số đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và một số ngành như Giáo dục, Y tế đã có những ý kiến góp ý về nhiệm vụ thời gian tới cho thành phố.

XÂY DỰNG THÀNH PHỐ VINH CÓ NÉT ĐẶC TRƯNG

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã phân tích, đánh giá việc xây dựng TP. Vinh thành trung tâm tài chính, thương mại, du lịch, khoa học - công nghệ, công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ cao, y tế, văn hóa, thể thao, giáo dục đào tạo của vùng Bắc Trung Bộ.

Trên cơ sở đó, đánh giá đến thời điểm hiện tại, TP. Vinh đã khẳng định rõ là trung tâm tài chính và y tế, và cơ bản thành trung tâm giáo dục và văn hóa; còn các lĩnh vực khác vẫn chưa đạt được.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 12/2022 ảnh 7

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu kết luận nội dung về thành phố Vinh. Ảnh: Thành Duy

Định hướng cho TP. Vinh thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu TP. Vinh rốt ráo làm việc với các sở, ngành để nghiên cứu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy các nội dung phân cấp, phân quyền cho thành phố. Điều này rất quan trọng bởi không chỉ là vấn đề nguồn lực, mà sẽ phát huy được tính năng động, sáng tạo trong quá trình lãnh đạo, điều hành của thành phố. Gắn với đó, TP. Vinh cần chuẩn bị tốt điều kiện về con người để đảm bảo thực hiện tốt các nội dung khi được phân cấp, phân quyền.

Đối với việc xây dựng đô thị thông minh, người đứng đầu Tỉnh ủy cũng yêu cầu TP. Vinh cần có giải pháp cụ thể huy động nguồn lực để đẩy nhanh xây dựng đô thị thông minh; đồng thời phối hợp với các sở, ngành xây dựng phần mềm kết nối cơ sở dữ liệu.

Về mở rộng địa giới hành chính TP. Vinh, Bí thư Tỉnh ủy cho biết, cần tập trung hoàn thành Đề án trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào đầu năm 2024 gắn với sắp xếp địa giới hành chính giai đoạn 2 của cả nước; qua đó, lưu ý Sở Nội vụ chủ trì không tuyển dụng vào các vị trí cán bộ, công chức nghỉ hưu ở TP. Vinh và Cửa Lò để tạo điều kiện bố trí sắp xếp cán bộ sau khi mở rộng TP. Vinh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 12/2022 ảnh 8
Toàn cảnh khu vực trung tâm TP. Vinh. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy cũng đồng tình với việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nghị quyết riêng về TP. Vinh; đồng thời đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh quan tâm nghiên cứu xây dựng thành phố có những nét đặc trưng, như: xây dựng thành phố ánh sáng hoặc có các điểm nhấn về cây xanh; cũng như một số nội dung khác…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 12/2022 ảnh 9

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu ý kiến về báo cáo khảo sát, đánh giá tác động khai thác tiềm năng thủy điện từ các hồ đập thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Cũng trong chương trình làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe, cho ý kiến báo cáo khảo sát, đánh giá tác động khai thác tiềm năng thủy điện từ các hồ đập thủy lợi trên địa bàn tỉnh; báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; bàn chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã nghe, cho ý kiến về một số vấn đề thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 15/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; bàn chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2023...


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây