Thứ hai, 02/10/2023, 18:17

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua Đề án phát triển Báo Nghệ An trong giai đoạn mới

Sáng 28/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến về Đề án nâng cao chất lượng toàn diện gắn với chuyển đổi số Báo Nghệ An giai đoạn 2022 - 2027, có tính đến năm 2030.
 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua Đề án phát triển Báo Nghệ An trong giai đoạn mới ảnh 1

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN BÁO NGHỆ AN GẮN VỚI CHUYỂN ĐỔI SỐ

Thực hiện Đề án số 01 của Tỉnh ủy phê duyệt ngày 17/10/2011 về “Nâng cao chất lượng Báo Nghệ An giai đoạn 2011 - 2015, có tính đến năm 2020”, Báo Nghệ An đã luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua Đề án phát triển Báo Nghệ An trong giai đoạn mới ảnh 2

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tờ trình đề nghị ban hành Đề án Nâng cao chất lượng toàn diện gắn với chuyển đổi số Báo Nghệ An giai đoạn 2022 - 2027, có tính đến năm 2030. Ảnh: Thành Duy

Trong đó, có 6 hạng mục vượt tiến độ; 17 hạng mục đúng tiến độ; 2 hạng mục thực hiện chưa đúng tiến độ; 4 hạng mục đề xuất không thực hiện và 5 hạng mục chưa thực hiện đề nghị sẽ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới...

Báo Nghệ An đã có sự thay đổi toàn diện cả nội dung lẫn hình thức các ấn phẩm; từng bước trở thành cơ quan báo chí đa phương tiện, đảm bảo vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội. Năm 2015, Báo Nghệ An được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua Đề án phát triển Báo Nghệ An trong giai đoạn mới ảnh 3

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Mặc dù Báo Nghệ An có sự đổi mới vượt bậc song vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Trên cơ sở đó, Báo Nghệ An trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đề án nâng chất lượng toàn diện gắn với chuyển đổi số Báo Nghệ An giai đoạn 2022 - 2027, có tính đến năm 2030.

Mục tiêu cụ thể là Phát triển toàn diện các ấn phẩm Báo Nghệ An gồm: Nghệ An nhật báo; Nghệ An cuối tuần; Chuyên trang Dân tộc - Miền núi và Báo Nghệ An điện tử; chuyên nghiệp hóa công tác phát hành, quảng cáo - tuyên truyền; hiện đại hóa cơ sở vật chất, công nghệ làm báo.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua Đề án phát triển Báo Nghệ An trong giai đoạn mới ảnh 4

Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Để thực hiện mục tiêu trên, Báo Nghệ An trình 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm liên quan đến đổi mới tư duy lãnh đạo, quản lý theo hướng chuyển đổi số; đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng các ấn phẩm với phương châm lấy nội dung làm cốt lõi, công nghệ là trung tâm, thực hiện nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhân dân là tiên quyết nhằm phát triển toàn diện Báo Nghệ An.

Báo Nghệ An cũng tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số báo chí; phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; chuyên nghiệp hóa công tác phát hành và quảng cáo, tuyên truyền.

Tại phiên làm việc, ý kiến các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả đạt được của Báo Nghệ An trong 10 năm thực hiện Đề án số 01; đồng thời cũng thống nhất cao với việc ban hành đề án để phát triển Báo Nghệ An trong giai đoạn mới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua Đề án phát triển Báo Nghệ An trong giai đoạn mới ảnh 5

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhấn mạnh 3 căn cứ để ban hành đề án. Theo đó, Báo Nghệ An đã có nhiều bước phát triển lớn mạnh cả về số kỳ, ấn phẩm, cách thức hoạt động của toà soạn và tiềm lực con người; cơ chế tài chính Nhà nước cũng đã thay đổi. Qua các cuộc làm việc, cơ quan chức năng đặt ra vấn đề cần thay đổi về cơ chế tài chính đối với Báo Nghệ An.

Cùng với đó, theo Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, việc ban hành đề án phát triển Báo Nghệ An trong giai đoạn mới còn căn cứ vào nguyên tắc lớn nhất là để đơn vị thực hiện tốt vai trò, chức năng là cơ quan tiếng nói của Đảng, Chính quyền và Nhân dân Nghệ An trong bối cảnh mới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua Đề án phát triển Báo Nghệ An trong giai đoạn mới ảnh 6

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đồng tình quan điểm trên, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sau khi phân tích những thuận lợi, khó khăn đặt ra cho Báo Nghệ An trong giai đoạn hiện nay đã cho rằng, Báo cần xây dựng được chiến lược, kế hoạch để thực hiện chuyển đổi số; đồng thời tiếp tục quan tâm để nâng cao trải nghiệm, thu hút thêm các đối tượng độc giả trên mạng. Cùng với đó, Báo Nghệ An cần có chiến lược đào tạo nguồn nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số. Trên cơ sở phân tích trên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An thống nhất cần có cơ chế, cách thức để đầu tư về hạ tầng, phương tiện và đào tạo về con người cho Báo Nghệ An.

QUAN TÂM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC, TRANG THIẾT BỊ

Tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận những bước phát triển của Báo Nghệ An thông qua nội dung các ấn phẩm, chất lượng nguồn nhân lực, nhất là bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Nghệ An.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua Đề án phát triển Báo Nghệ An trong giai đoạn mới ảnh 7

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Trên cơ sở phân tích những kết quả đạt được, thách thức đặt ra hiện nay đối với Báo Nghệ An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá nội dung đề án cơ bản phù hợp, đó là nâng cao chất lượng toàn diện gắn với chuyển đổi số. Trong đó vấn đề nâng cao chất lượng toàn diện với nội hàm bao gồm: mục tiêu về chuyên môn; xây dựng nguồn nhân lực đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu chuyên môn; cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật. Đây là những vấn đề có mối quan hệ hữu cơ với nhau. Qua đó, đồng chí Nguyễn Văn Thông đã nêu lên một số giải pháp, cách thực hiện nhằm nâng cao chất lượng toàn diện của Báo gắn với chuyển đổi số.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua Đề án phát triển Báo Nghệ An trong giai đoạn mới ảnh 8

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý kết luận nội dung về Đề án nâng cao chất lượng toàn diện gắn với chuyển đổi số Báo Nghệ An giai đoạn 2022 - 2027, có tính đến năm 2030. Ảnh: Thành Duy

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý ghi nhận những đổi mới toàn diện cả về hình thức và nội dung của Báo Nghệ An và đang từng bước trở thành một tờ báo đa phương tiện.

Đi vào cụ thể, đối với thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Báo Nghệ An cần thực hiện tự chủ theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP, ngày 21/06/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; đồng thời về tinh giản biên chế thực hiện theo đúng tinh thần các nghị quyết, quy định của Trung ương, các văn bản, quy định của tỉnh và Đề án vị trí việc làm.

Đối với kinh phí thực hiện Đề án, người đứng đầu Tỉnh ủy yêu cầu tính toán phân kỳ phù hợp và hàng năm Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Báo Nghệ An phối hợp tính toán những nội dung cần thiết, sát với thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của Báo để đề xuất kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đủ để Báo Nghệ An thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Theo Thành Duy/ Baonghean.vn
https://baonghean.vn/ban-thuong-vu-tinh-uy-thong-qua-de-an-phat-trien-bao-nghe-an-trong-giai-doan-moi-post256832.html


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây