Thứ tư, 24/04/2024, 05:44

Xứng đáng là những chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng của Đảng trước yêu cầu mới

Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 – 1/8/2022), Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về những kết quả đạt được, cũng như những nhiệm vụ trọng tâm đặt ra thời gian tới.
Xứng đáng là những chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng của Đảng trước yêu cầu mới Anhtieude

P.V: Thưa đồng chí, từ đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến nay, cùng với cả nước, tỉnh ta phải đối mặt với bao bộn bề khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, ngành Tuyên giáo đã có những đổi mới như thế nào để thực hiện sứ mệnh: “Đi trước mở đường, đi cùng phát triển, đi sau tổng kết”?

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường: Lịch sử 92 năm qua đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, là hành trang để ngành Tuyên giáo Nghệ An thực hiện tốt sứ mệnh của mình trên con đường phát triển. Những năm qua, trước diễn biến phức tạp, ảnh hưởng sâu rộng của đại dịch Covid -19 đến mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội, đặt ra những thách thức vô cùng to lớn đối với toàn bộ hệ thống chính trị. Trong bối cảnh đó, toàn ngành đã chủ động, nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thực hiện các nhiệm vụ đề ra, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ với tinh thần: “Quyết liệt, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, có trọng tâm trọng điểm, đột phá; kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác” trên các mặt tư tưởng, chính trị, thông tin, tuyên truyền, báo chí – xuất bản, thông tin đối ngoại, khoa giáo; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch;… Đặc biệt, ngành đã tích cực ứng dụng các nền tảng số để nâng cao hiệu quả công tác theo hướng đa dạng, sinh động, phù hợp với đặc thù phòng, chống dịch Covid-19, cũng như khắc phục khó khăn về điều kiện tự nhiên, địa hình.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh nghe giới thiệu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh nghe giới thiệu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Những kết quả này đã góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ Dân và Đảng; ý Đảng và lòng Dân hòa chung một nhịp nên nhiều quyết sách, chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, của tỉnh được cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ, tin tưởng, ủng hộ và phấn khởi thực hiện. Từ đó, góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, đồng thuận của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, chung sức, đồng lòng thực hiện “mục tiêu kép”: Vừa phát triển kinh tế, vừa phòng, chống dịch Covid -19 hiệu quả; đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh.

Đến nay, Nghệ An đã khống chế được dịch Covid -19, nền kinh tế của tỉnh tiếp tục đà phục hồi mạnh mẽ và có nhiều điểm sáng. Tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm nay đạt 8,44%, đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ, 18/63 tỉnh, thành trong cả nước. Có được kết quả đó là cộng hưởng từ sức mạnh to lớn của toàn dân, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và nỗ lực to lớn của cả hệ thống chính trị. Ngành Tuyên giáo vinh dự, tự hào khi được đóng góp một phần công sức vào những bước phát triển quan trọng của tỉnh nhà.

Toàn cảnh khu vực trung tâm thành phố Vinh. Ảnh: Thành Duy
Toàn cảnh khu vực trung tâm thành phố Vinh. Ảnh: Thành Duy

P.V: Vậy ngành Tuyên giáo sẽ tiếp tục tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào trong thời gian tới, khi mà những yêu cầu nhiệm vụ đối với công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế – xã hội… ngày càng cao hơn, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã chỉ rõ: “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng”, do đó, đòi hỏi công tác tuyên giáo tỉnh nhà phải luôn đào sâu suy nghĩ để thúc đẩy tư duy đổi mới trong cả cách nghĩ và cách làm, nội dung và phương thức. Trong đó, cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và xã hội về các đường lối, chủ trương, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh. Từ đó, khơi dậy mạnh mẽ ý chí, khát vọng vươn lên, quyết tâm thực hiện bằng được “khát vọng sông Lam”; xây dựng tỉnh nhà trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc vào năm 2025 và của cả nước vào năm 2030; thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời đối với quê hương.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giấy chứng nhận cho các thí sinh tham dự giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2022. Ảnh: Thanh Lê
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giấy chứng nhận cho các thí sinh tham dự giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2022. Ảnh: Thanh Lê

Thứ hai: Tập trung tham mưu cho các cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, trọng tâm là tuyên truyền tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Thứ ba: Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tiếp tục tham mưu cho cấp ủy để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về “Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm”.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 cụm 2; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng quà cho người nghèo ở khối Quy Chính, thị trấn Nam Đàn; Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đoàn công tác kiểm tra đường biên và cột mốc 389 và trao quà, thăm hỏi nhân dân các bản dọc tuyến biên giới Việt - Lào của 2 huyện Tương Dương và Kỳ Sơn. Ảnh: Sỹ Thành - CTV - Lữ Phú
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 cụm 2; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng quà cho người nghèo ở khối Quy Chính, thị trấn Nam Đàn; Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đoàn công tác kiểm tra đường biên và cột mốc 389 và trao quà, thăm hỏi nhân dân các bản dọc tuyến biên giới Việt - Lào của 2 huyện Tương Dương và Kỳ Sơn. Ảnh: Sỹ Thành - CTV - Lữ Phú

Thứ tư: Triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội, thông tin đối ngoại, khoa giáo. Đặc biệt, trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ cần coi trọng đúng mức và có biện pháp tích cực để giữ gìn và phát huy những giá trị văn hoá tốt đẹp, đặc sắc của đất và con người xứ Nghệ, theo đúng quan điểm chỉ đạo rất cơ bản của Đảng đã nêu trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng: “Phát triển kinh tế là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hoá là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên”.

P.V: Vậy để thực hiện hiệu quả nhất các nhiệm vụ trên, nhân kỷ niệm ngày truyền thống của ngành, đồng chí có nhắn gửi gì đến đội ngũ những người làm công tác Tuyên giáo tỉnh nhà?

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường: Yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn đặt ra đòi hỏi công tác tuyên giáo phải tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, bám sát dân, nắm chắc địa bàn. Cán bộ tuyên giáo phải luôn vững vàng về bản lĩnh chính trị; không ngừng học hỏi, nâng cao hơn nữa trình độ, phương pháp làm việc; đưa nội dung chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trở thành việc làm thường xuyên, phương tiện hữu hiệu phục vụ công tác chuyên môn.

 

Đặc biệt, như thông điệp đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã nhắn nhủ đến đội ngũ cán bộ Tuyên giáo cả nước tại Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 được tổ chức tại Nghệ An vừa qua là: Đội ngũ lãnh đạo, cán bộ toàn ngành cần phải luôn tràn đầy khát vọng, ý chí, luôn có “trái tim nóng” để mạnh dạn tham mưu, mạnh dạn thực hiện triển khai thành công các nhiệm vụ đặt ra.

Chúng ta hãy nỗ lực và cố gắng minh chứng bằng hiệu quả trong từng công việc cụ thể; đây cũng là cách thể hiện lòng biết ơn và tự hào với truyền thống 92 năm qua của ngành, để viết tiếp các trang sử vẻ vang trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy!

Theo Thành Duy -  Hồ Hà/ Baonghean.vn


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây