Thứ ba, 05/12/2023, 09:42

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua hai quyết sách quan trọng về quản lý các dự án đầu tư và khoáng sản

Đó là Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc quản lý các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
  • Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua hai quyết sách quan trọng về quản lý các dự án đầu tư và khoáng sản ảnh 1
    Toàn cảnh cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 29/11. Ảnh Thành Duy
     

Chiều 29/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục họp phiên thường kỳ tháng 11. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự cuộc làm việc có các đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí đại diện lãnh đạo một số ban Đảng Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và một số sở, ngành.

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG ĐẤT

Tại cuộc làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào dự thảo Đề án của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc quản lý các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua hai quyết sách quan trọng về quản lý các dự án đầu tư và khoáng sản ảnh 2

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Xuân Đức trình bày Tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về việc xây dựng Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc quản lý các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Giai đoạn 2016 - 2021, toàn tỉnh Nghệ An thu hút được 739 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký là hơn 107.148 tỷ đồng; trong đó 269 dự án đã hoàn thành đi vào hoạt động với tổng mức đầu tư hơn 19.602 tỷ đồng, 188 dự án được giao đất, cho thuê đất, chưa hoàn thành việc xây dựng với tổng mức đầu tư hơn 33.523 tỷ đồng và 282 dự án đang thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất để triển khai thực hiện dự án với tổng mức đầu tư hơn 54.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, theo đánh giá, công tác quản lý dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh còn có một số hạn chế, đặc biệt là còn nhiều dự án chưa triển khai, chậm tiến độ, sử dụng đất sai mục đích.

Chỉ tính riêng giai đoạn 2016 - 2021, các đoàn kiểm tra liên ngành của UBND tỉnh thành lập đã tiến hành 489 lượt kiểm tra đối với 391 dự án. Qua đó chấm dứt hoạt động, thu hồi đất, chấm dứt hiệu lực các văn bản pháp lý có liên quan đối với 92 dự án chậm tiến độ, xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 dự án sử dụng đất sai mục đích.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua hai quyết sách quan trọng về quản lý các dự án đầu tư và khoáng sản ảnh 3

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đề nghị các nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc quản lý các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh cần gắn với nguyên nhân đã chỉ ra. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, ý kiến các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều thống nhất về sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quản lý các dự án đầu tư có sự dụng đất trên địa bàn tỉnh; đồng thời góp ý nhiều vấn đề cụ thể liên quan đến mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp và công tác tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh: Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là cơ sở để triển khai xử lý tồn tại, hạn chế của dự án đầu tư sử dụng đất trên địa bàn, nhưng quan trọng hơn đây là cơ sở chặt chẽ cho UBND tỉnh xem xét lựa chọn dự án trong quy trình tiếp nhận, cấp phép đầu tư một dự án.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua hai quyết sách quan trọng về quản lý các dự án đầu tư và khoáng sản ảnh 4

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh sự cần thiết ban hành và vai trò quan trọng của Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc quản lý các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh do Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành. Ảnh: Thành Duy

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đề nghị cần nghiên cứu xem xét bổ sung, hoàn thiện thêm Đề án của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh; theo đó cần đánh giá rõ hơn và phân tích kỹ hơn các nhóm nguyên nhân sử dụng đất không hiệu quả, đặc biệt là các dự án chậm tiến độ và dự án sử dụng sai mục đích; để có quan điểm mạnh mẽ trong Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về vấn đề này.

Nội dung Đề án cũng cần được phân tích kỹ hơn các nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; đồng thời phân tích, đánh giá, làm rõ hạn chế công tác quản lý, quan điểm, cách thức xử lý, tiến hành kiểm tra trong lĩnh vực này thời gian qua; từ đó làm cơ sở để xây dựng Kế hoạch thực hiện của UBND tỉnh tốt hơn.

Bí thư Tỉnh ủy cũng nêu quan điểm, trên cơ sở Đề án có thể từng bước xây dựng Bộ tiêu chí thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh, làm cơ sở để lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với từng địa bàn, khu vực; những lĩnh vực tỉnh quan tâm, ưu tiên. Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, việc xây dựng Bộ tiêu chí này cần tiếp cận với tư duy rất mở, không cứng nhắc.

Sau khi Đề án của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh hoàn thành, các cơ quan tham mưu cần tiếp tục phối hợp để hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền ban hành Nghị quyết. Sau đó, UBND tỉnh cần ban hành Kế hoạch thực hiện; trong đó Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, Kế hoạch phải xây dựng hết sức cụ thể, phân công rõ ràng, xác định rõ trách nhiệm các ngành, cơ quan, đơn vị,… Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ nghe kết quả thực hiện Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quản lý các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh hàng năm.

GẮN TRÁCH NHIỆM CAO HƠN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KHOÁNG SẢN

Cũng trong phiên làm việc chiều 29/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến vào Đề án của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An là tỉnh có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng. Tuy nhiên, trong giai đoạn phát triển mới, công tác quản lý, quy hoạch khoáng sản còn có những tồn tại, hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra; vẫn còn tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động khoáng sản, gây ô nhiễm môi trường, thất thoát tài nguyên, thất thu ngân sách, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, mất an toàn lao động.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua hai quyết sách quan trọng về quản lý các dự án đầu tư và khoáng sản ảnh 5

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hoàng Quốc Việt trình bày Tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về việc xây dựng Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Do đó, để phát huy trách nhiệm cả hệ thống chính trị, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, chế biến, kinh doanh, vận chuyển khoáng sản. Tại cuộc làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất cao ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Phát biểu góp ý, trên cơ sở kết quả giám sát của HĐND tỉnh về vấn đề này, đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đánh giá, Đề án của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản tiếp thu kiến nghị của Đoàn Giám sát HĐND tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua hai quyết sách quan trọng về quản lý các dự án đầu tư và khoáng sản ảnh 6

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu góp ý vào Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cho rằng cần bổ sung vào giải pháp thực hiện là cần rà soát, xây dựng được cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin về khoáng sản trên địa bàn tỉnh trong quá trình rà soát quy hoạch khoáng sản Nghệ An; từ đó có lộ trình trong việc quản lý hoạt động này phù hợp hơn, đặc biệt là cần chỉ rõ được trữ lượng các loại khoáng sản dạng không tái tạo chưa cần thiết khai thác cần để lại phục vụ lâu dài; trước mắt chỉ nên đưa vào khai thác khoáng sản làm vật liệu thông thường;…

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đánh giá công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh là nội dung nhạy cảm, nhiều vấn đề phát sinh trong thực tiễn điều hành, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống một bộ phận người dân, cũng như có tình trạng thất thoát thuế; được dư luận hết sức quan tâm, nhân dân hết sức chú ý.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua hai quyết sách quan trọng về quản lý các dự án đầu tư và khoáng sản ảnh 7

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

Để hoàn thiện Đề án và dự thảo Chỉ thị, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị bổ sung vào hai văn kiện này chế tài liên quan đến thuế, phí trong việc thanh tra, kiểm tra, giám sát xử lý các vấn đề liên quan đối với khu vực này.

Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, cần bổ sung, nhận định, đánh giá và thể hiện quan điểm mạnh hơn trong việc gắn trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ quản lý trong lĩnh vực khoáng sản; theo đó cần phải nhấn mạnh việc chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định nếu để xảy ra vi phạm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng sẽ nghe kết quả thực hiện Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh hàng năm.


Theo Thành Duy/Baonghean.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây