Thứ bảy, 13/07/2024, 15:08

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo kết quả công việc (*)

Chiều 26/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt 63 đại biểu đại diện cho 63 tỉnh, thành phố trong cả nước về dự Hội nghị biểu dương Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017- 2022. Báo Tiền Phong trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư tại cuộc gặp trên.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo kết quả công việc (*) ảnh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt các đại diện tiêu biểu về dự Hội nghị biểu dương Chủ tịch MTTQ cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc. Ảnh: QV

Kính thưa các cụ, các bác và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam!

Thưa các vị đại biểu, cùng toàn thể các đồng chí,

Trong không khí cả nước đang ra sức thi đua nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; trong thời gian qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các cơ quan trong hệ thống chính trị đã tổ chức nhiều hoạt động rất thiết thực để kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Và hôm nay, trong niềm vui chung của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân, tại Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến và anh hùng, tôi rất vui mừng, xúc động được gặp mặt các cụ, các vị, các bác và các đồng chí đại diện cho các đại biểu về dự Hội nghị biểu dương Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Trưởng Ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc.

Trước hết, tôi xin được thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân nhiệt liệt chào mừng các cụ, các bác, các đồng chí và qua các bác, các đồng chí, cho tôi gửi tới toàn thể đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận Tổ quốc cả nước, lời chào thân ái, lời thăm hỏi chân tình, và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí,

Chúng ta đều đã biết, Mặt trận và hoạt động của Mặt trận là một sáng tạo của cách mạng Việt Nam, là một nhân tố cực kỳ quan trọng của Đảng ta, cách mạng nước ta (Mặt trận Phản đế, Dân chủ, Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hoà bình Việt Nam... Mặt trận Tổ quốc). Các giới đồng bào đều có tổ chức riêng như: Hội Thanh niên, Hội Phụ lão, Hội Phụ nữ, Hội Giáo sứ... Đảng ta ra đời từ tổ chức Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội, điều đó có nghĩa là đã có một thời kỳ thanh niên là người châm ngọn lửa đầu tiên của cách mạng nước ta.

Nhìn lại giai đoạn 2017 - 2022, chúng ta nhận thấy tình hình thế giới, khu vực đã và đang có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, cả thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Trong bối cảnh đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đánh giá khách quan, toàn diện tình hình của Đảng, của đất nước và khẳng định, công cuộc đổi mới đất nước đạt được nhiều thành tựu to lớn, quan trọng; kinh tế, chính trị, xã hội và đời sống của nhân dân được nâng lên, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Để có được thành quả đó, chính là kết quả sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của đội ngũ những người làm công tác, giữ vai trò quan trọng là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Trưởng Ban công tác Mặt trận. Tôi nhiệt liệt hoan nghênh, cảm ơn, đánh giá cao và biểu dương những cố gắng, nỗ lực, tâm huyết, trách nhiệm, tận tuỵ, hoạt động bền bỉ, sáng tạo, đoàn kết, gắn bó với cộng đồng, với người dân ở cơ sở của các cụ, các bác, các đồng chí, những người có uy tín cao, là hạt nhân quan trọng, tích cực ở cơ sở, đã có những đóng góp quan trọng vào việc xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lịch sử đã chứng minh, nhân tố quyết định sức mạnh của dân tộc ta là tính cố kết cộng đồng, là "tình đồng chí, nghĩa đồng bào", là tinh thần đại đoàn kết, hoà bình, hữu nghị, với ý chí "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" luôn luôn có khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, nhân dân được sống trong độc lập, tự do, hạnh phúc. Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, tinh thần ấy luôn luôn được kế thừa và phát huy, trở thành đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực vô cùng to lớn của đất nước, đã và đang được khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc của gần trăm triệu người dân Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước.

Thưa các vị đại biểu, các đồng chí!

Như chúng ta đều biết, 92 năm trước, Thường vụ Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị về thành lập Hội Phản đế Đồng minh, là mốc khởi nguồn công tác tuyên truyền, vận động, kêu gọi đoàn kết, thống nhất trong nhân dân để tiến hành nhiều phong trào khởi nghĩa như Phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh (1930 - 1931), cao trào đánh Pháp - đuổi Nhật..., góp phần đưa Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà năm 1945 (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Các tổ chức tiền thân của Mặt trận đã mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động sức mạnh toàn dân, toàn quân, tập trung sức người, sức của, đẩy mạnh cuộc kháng chiến với tinh thần "tất cả cho tiền tuyến" đã làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân năm 1954.

Tiếp đó, các tổ chức Mặt trận đã cùng phối hợp chặt chẽ, đồng thuận, thống nhất ý chí và hành động, tập hợp và phát huy cao nhất sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế, tiến hành cuộc kháng chiến chống đế quốc đến thắng lợi hoàn toàn năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau khi đất nước thống nhất, các tổ chức Mặt trận của hai miền được hợp nhất dưới một mái nhà chung, một tên gọi chung là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để tiếp tục thực hiện sứ mệnh cao cả là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai tầng xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Trong hơn 35 năm đổi mới đất nước, Mặt trận đã làm tốt vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân.

Hệ thống tổ chức Mặt trận ở cơ sở luôn luôn đồng hành cùng cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền cơ sở khơi dậy, phát huy, nâng tầm các giá trị đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên, khích lệ, phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, quan tâm, chăm lo các gia đình chính sách, những người có công, hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa và người yếu thế. Trí tuệ, công sức, tình cảm của các cụ, các vị, các đồng chí - những cán bộ Mặt trận cơ sở đã và đang góp phần to lớn vào hiện thực hoá mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Những kết quả đạt được của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời gian qua đã góp phần cùng với toàn Đảng, toàn dân cả nước thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng; khẳng định vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhân dịp này, tôi xin được thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, và với tình cảm cá nhân, nhiệt liệt chúc mừng, hoan nghênh, cảm ơn và biểu dương những thành tích của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã đạt được trong những năm qua.

Thưa các vị đại biểu, các đồng chí!

Thời gian qua, Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; thúc đẩy phát triển các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn; tích cực xoá đói, giảm nghèo…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều vấn đề mà nhân dân quan tâm, dư luận bức xúc như: Thiên tai, lũ lụt; dịch Covid-19 và một số dịch bệnh mới xuất hiện; mất an toàn về cháy, nổ, giao thông, khiếu kiện, tệ nạn quan liêu, tham nhũng, tiêu cực; một số vụ án kinh tế, tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng… Những vấn đề này đặt ra yêu cầu cao hơn nữa đối với vai trò, trách nhiệm của các cán bộ làm công tác Mặt trận ở cơ sở. Nhân cuộc gặp hôm nay, tôi muốn trao đổi, nhấn mạnh thêm một số vấn đề để các cụ, các vị, các đồng chí tiếp tục quan tâm, chỉ đạo:

Một là, đặt tư tưởng "dân là gốc" làm nền tảng cốt lõi cho hoạt động của cán bộ làm công tác Mặt trận ở tất cả các cấp. Chân lý này đã được cụ Nguyễn Trãi đưa ra cách đây gần 600 năm (năm 1428) nay vẫn còn nguyên giá trị: "Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, quân điếu phạt trước lo trừ bạo". Muốn đất nước phát triển bền vững cần phải "khoan thư sức dân", phải yên dân và trừ bạo, làm sao để mọi người dân được sống mạnh khoẻ, an cư, an toàn và an tâm, hạnh phúc, hăng say học tập, lao động, đóng góp, cống hiến cho gia đình, quê hương, đất nước.

Do đó, tôi mong muốn và đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp tiếp tục gắn bó sâu sát hơn nữa với cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình hình nhân dân để tham mưu, kiến nghị kịp thời, đầy đủ tới cấp uỷ đảng, chính quyền. Cần thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, chu toàn đường lối, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất là các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Chăm lo, hỗ trợ đối với người khó khăn, các đối tượng yếu thế... đồng thời, tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của chúng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là nòng cốt tích cực trong đấu tranh, phát hiện, ngăn chặn, tố giác đối với các trường hợp tham ô, tham nhũng, tiêu cực tại địa bàn, cơ sở.

Hai là, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, giúp người dân nhận thức đầy đủ, cụ thể hơn về nghĩa vụ và quyền lợi của mình; về vị trí, vai trò, thẩm quyền, trách nhiệm của Mặt trận ở cơ sở. Vừa qua, qua tiếp xúc với cử tri và nhân dân, tôi nhận thấy, khi nhắc đến cụm từ "Mặt trận Tổ quốc cấp xã", "Ban Công tác Mặt trận" thì người dân cảm thấy rất đỗi quen thuộc, ai cũng biết, nhưng khi hỏi các tổ chức này có vai trò gì, làm những công việc gì thì nhiều người dân chưa hiểu hết. Do đó, điều quan trọng là làm sao để mọi người dân hiểu được vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận ở cơ sở. Muốn người dân tin yêu hơn, hỗ trợ, giúp đỡ Mặt trận nhiều hơn, mỗi cán bộ Mặt trận cần tích cực gần dân, sát dân, gương mẫu, đi trước, đi đầu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, hướng dẫn nhân dân trong các công việc của cộng đồng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ, không sợ khó, sợ khổ, bởi những gì chúng ta làm, cống hiến sẽ được người dân ghi nhận.

Ba là, trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, các cán bộ làm công tác Mặt trận ở cơ sở cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên, các cá nhân có uy tín, có tầm ảnh hưởng; cần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động, kết hợp chặt chẽ và linh hoạt, giữa hiện đại với truyền thống; tập trung, ưu tiên vào việc khơi dậy mạnh tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Bốn là, công tác giám sát, phản biện xã hội là các nội dung lớn đã và đang được Đảng, Nhà nước cụ thể hoá. Tuy nhiên, có lúc, có nơi, có địa phương, Mặt trận ở cơ sở vẫn chưa sử dụng hết quyền của mình trong hoạt động này, chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, trách nhiệm, quy trình thực hiện; thậm chí có nơi bỏ qua vấn đề, nội dung cần thiết có sự giám sát, phản biện xã hội; một số nơi còn tâm lý nể nang, ngại va chạm trong giám sát hoạt động của khối cơ quan đảng, chính quyền. Vì vậy, tôi đề nghị các cụ, các vị, các đồng chí cần quan tâm hơn nữa, nâng cao nhận thức, phát huy vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không nể nang, né tránh và thực hiện thường xuyên, quyết liệt hơn nữa để thực sự đáp ứng kỳ vọng của nhân dân, sự mong đợi của xã hội.

Năm là, đội ngũ cán bộ Mặt trận cấp cơ sở có vai trò, vị trí rất quan trọng, là những người có uy tín, ảnh hưởng cao trong cộng đồng dân cư, luôn làm việc với tinh thần: "Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm", "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân". Tôi rất vui mừng được biết, tham dự Hội nghị biểu dương lần này, trong số 299 đại biểu, có 23 cụ đã trên 70 tuổi, điển hình là cụ Tô Văn Tồn đã 82 tuổi, đồng chí Cao Xuân Long mới 26 tuổi, còn rất trẻ… nhưng các cụ, các vị, các đồng chí đều rất hăng say, tích cực cống hiến cho Mặt trận và đã lập được nhiều thành tích rất nổi bật. Đề nghị các cụ, các vị, các đồng chí tiếp tục phát huy và lan toả rộng rãi hơn nữa. Luôn luôn cầu thị, lắng nghe và tham gia giải quyết, phản ánh, kiến nghị của nhân dân. Thường xuyên trau dồi, phát huy những phẩm chất tốt đẹp, trong sáng, tinh thần nêu gương, mẫu mực, kiên định niềm tin và biết dựa vào nhân dân để phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới. Lấy chăm lo cuộc sống, lợi ích của nhân dân để định hướng mục tiêu hoạt động, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo kết quả công việc, đánh giá cán bộ.

Thưa các đồng chí,

Chúng ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới của Đất nước, với khí thế mới, niềm tin mới. Tôi tin tưởng rằng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác mặt trận rất đỗi vinh quang và cao cả của mình. Người hạnh phúc nhất là người mang lại hạnh phúc cho nhiều người. Nhân dịp Hội nghị biểu dương Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Trưởng Ban công tác Mặt trận tiêu biểu giai đoạn 2017 - 2022 - đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng của tổ chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tôi xin được thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, một lần nữa gửi tới các cụ, các đồng chí và qua các đồng chí, tới toàn thể cán bộ, những người làm công tác mặt trận trong toàn quốc, những tình cảm thân thiết, chân thành, lời chào thân ái, lời chúc sức khoẻ, có nhiều niềm vui, hạnh phúc và đạt nhiều thắng lợi mới.

Chúc Hội nghị biểu dương Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Trưởng Ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc thành công và nhất định sẽ thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn các cụ, các đồng chí!


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây