Thứ tư, 24/04/2024, 05:36

Kế hoạch ngừng cấp điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An ngày 8/6

Điện lực Nghệ An dự kiến kế hoạch ngừng cấp điện trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An trong ngày 8/6.
Cụ thể như sau:

 

TT

ĐƯỜNG DÂY

CÁC PHÂN ĐOẠN TIẾT GIẢM

THỜI GIAN BẮT ĐẦU

THỜI GIAN KẾT THÚC

SỐ TBA MẤT ĐIỆN

KHU VỰC MẤT ĐIỆN

I- Khu vực thành phố Vinh:

1

473E15.7

NR Văn công QK4 (Cắt dao 473-7/TPĐ T-VCQK4 tại tủ PĐ Duy Tân)

4:00

5:30

35

Hưng Phúc, Hưng Dũng, Hưng Lộc

2

483E15.1

Cắt cả ĐZ

7:00

8:00

24

Hưng Đông, Đông Vĩnh, Lê Lợi, Cửa Nam, Đội Cung

3

378E15.1

Cắt cả ĐZ

7:00

8:00

11

Đông Vĩnh, Cửa Nam, Quang Trung

4

479E15.1

NR Lệ Ninh (Cắt dao 479-7/LN-C7LN tại tủ RMU TBA Lệ Ninh)

8:00

10:00

12

Lê Lợi, Quán Bàu

5

479E15.1

NR Rạp dân ca và NR Lê Lợi 9 ( Cắt dao 479-7/TPĐMHĐ-E1 tại tủ PĐ Mai Hắc Đế)

8:00

10:00

19

Hà Huy Tập, Lê lợi, Hưng Bình

6

477E15.43

Cắt Re 476/30NP5

10:00

11:30

71

Nghi Phú, Nghi Ân

7

477E15.43

Cắt cả ĐZ

10:00

11:30

87

Hà Huy Tập, Nghi Phú, Nghi Ân

8

472E15.7

Cắt cả ĐZ

10:00

11:00

33

Bến Thuỷ, Trường Thi

9

474E15.7

Cắt cả ĐZ

11:30

13:30

2

Trung Đô

10

371E15.7

Cắt cả ĐZ

11:30

13:30

10

Hưng Dũng, Hưng Lộc

11

480E15.7

NR Hưng Bình 4 (Cắt dao 480-7/TPĐTP-HB4 tại tủ PĐ Thái Phiên)

11:30

13:30

8

Hồng Sơn, Vinh Tân

12

480E15.7

NR Khu nhà ở SV Hưng Bình (Cắt dao 480-7/TPĐ6LHP-LHP4, cắt dao 480-7/TPĐ6LHP-VHC) tại tủ PĐ6 Lê Hồng Phong)

11:30

13:30

7

Hưng Bình

13

473E15.16

Cắt cả ĐZ

11:30

13:30

8

Hưng Hoà

14

479E15.7

NR Trần Phú 1(Cắt dao 479-7/TPĐ2CT-TP1 tại tủ PĐ2 Cầu thông)

13:30

15:00

7

Trung Đô, Hồng Sơn, Trường Thi

15

475E15.7

Từ tủ Truyền hình Lê Mao đến Lê Mao 8 (Cắt dao 475-7/THLM-VT)

13:30

15:00

8

Lê Mao, Hưng Bình

16

481E15.1

Từ các NR Cửa Tả, Phan Đình Phùng 2 sau tủ RMU Trần Hưng Đạo 1 (Cắt dao 481-7/THĐ1-CT, 481-7/THĐ1-PĐP2 tại tủ RMU Trần Hưng Đạo 1)

16:00

17:00

17

Đội Cung

17

483E15.16

Cắt cả ĐZ

17:00

18:00

30

Hưng Phúc, Hưng Bình

18

471E15.7 (Đang cấp điện đến cột 17 TC ĐZ 473 E15.16)

Cắt cả ĐZ

18:00

19:00

47

Trung Đô, Bến Thuỷ, Hưng Lộc, Hưng Dũng, Trường Thi

19

476E15.7

Cắt cả ĐZ

19:00

20:00

51

Trung Đô, Vinh Tân, Hồng Sơn, Cửa Nam

20

481E15.1

NR Cửa Nam 3 (Cắt dao 481-7/TPĐNMN-CVCN tại tủ PĐ Nhà máy nước)

20:00

21:00

8

Cửa Nam

21

479E15.7

Phân đoạn trục chính từ tủ RMU TBA Cửa Đông đến Hà Huy Tập 5 (Cắt dao 479-7/CĐ-TL tại tủ RMU TBA Cửa Đông)

20:00

21:00

17

Hưng Phúc, Hưng Bình, Trường Thi

22

479E15.7

NR Trung Đô 2(Cắt dao 479-7/TPĐNTPH-TĐ2 tại tủ PĐ Ngã tư Phượng Hoàng)

20:00

21:00

5

Trung Đô, Bến Thuỷ

23

485E15.1

NR Vật tư nông nghiệp (Cắt dao 485-7/TPĐ2NTT-VTNN tại tủ PĐ2 Nguyễn Trường Tộ)

21:00

22:00

9

Đông Vĩnh

24

475E15.7

Từ tủ PĐ Ngư Hải đến Nguyễn Trãi 2 (Cắt dao 475-7/TPĐNH-TPĐ1HB tại tủ PĐ Ngư Hải)

21:00

22:00

10

Lê Mao, Quang Trung, Hưng Bình

25

473E15.7

NR Bảo vệ BMTE + Lê Hồng Phong 1 (Cắt dao 473-7/T7-BMTE, cắt dao 473-7/T7-LHp1)

21:00

22:00

13

Hưng Dũng, Hưng Phúc, Trường Thi

II- Khu vực huyện Yên Thành

1

371E15.21

Cắt cả ĐZ

6:00

12:00

110

Xuân Thành, Thị Trấn, Tăng Thành, Hoa Thành, Long Thành, Vĩnh Thành, Nhân Thành, Hợp Thành, Phú Thành, Hồng Thành, Lăng Thành, Mã Thành, Hậu Thành, Hùng Thành, Tân Thành

2

371E15.4

Re 371/47 Quang Thịnh

6:00

12:00

31

Tây Thành, Quang Thành, Kim Thành, Thịnh Thành

3

373E15.21

Cắt cả ĐZ

12:00

19:00

43

Bắc Thành, Trung Thành, Nam Thành, Liên Thành, Khánh Thành, Công Thành, Mỹ Thành

4

371E15.52

Sau Recloser 371/04 Đô Thành

12:00

19:00

66

Đô Thành, Thọ Thành, Đức Thành, Tân Thành, Mã Thành, Hồng Thành

5

472E15.21

Cắt cả ĐZ

19:00

24:00

47

Đại Thành, Bắc Thành, Trung Thành, Nam Thành, Lý Thành, Minh Thành, Liên Thành

6

474E15.21

Cắt cả ĐZ

19:00

24:00

42

Bảo Thành, Sơn Thành, Viên Thành, Long Thành, Nam Thành, Vĩnh Thành, Khánh Thành

7

477E15.21

Cắt cả ĐZ

19:00

24:00

25

Xuân Thành, Phúc Thành, Văn Thành, Tăng Thành, Thị Trấn, Hoa Thành

8

476E15.21

Recloser 476/31 Tăng Thành

19:00

24:00

32

Đồng Thành, Tăng Thành, Văn Thành

9

476E15.21

Cắt trạm lẻ khi có yêu cầu

19:00

24:00

10

Thị Trấn, Tăng Thành

III- Khu vực huyện Tương Dương

1

371E15.14

Cắt cả ĐZ

6:00

14:00

50

Tại các TBA thuộc thị trấn Thạch Giám, các xã Tam Thái, Tam Hợp, Tam Đình, Tam Quang

2

373E15.14

Sau Recloser 373/55 Cửa Rào - Yên Na

14:00

22:00

71

Tại các TBA thuộc thị trấn Thạch Giám, các xã Xá Lượng, Lượng Minh, Yên Na, Yên Hòa, Yên Tịnh, Nga My, Xiềng My, Yên Thắng

3

375E15.4

Cắt cả ĐZ

14:00

22:00

5

Tại các TBA thuộc thị trấn Thạch Giám, Xá Lượng, Thủy điện Bản Vẽ

IV- Khu vực huyện Anh Sơn

1

ĐZ 372 E15.4 (từ sau MC RE 372/90A Tào Sơn

MC Re 372/1 Cao Lĩnh

5:00

20:00

19

Lĩnh Sơn, Cao Sơn

2

ĐZ 372 AS lộ ĐZ 377 E15.48

DPT 372/156AS -D372-7/58AS

5:00

20:00

26

Hoa sơn,Tường Sơn,Cẩm Sơn

3

ĐZ 372 AS lộ ĐZ 377 E15.4

MC RE 372/2 Hùng Tường

5:00

20:00

16

Hùng Sơn, Tường Sơn

4

ĐZ 372 E15.4 (từ sau MC RE 372/90A Tào Sơn

MC Re 372/1 Bản Vều

5:00

20:00

10

Phúc Sơn

5

ĐZ 372 AS lộ ĐZ 373 E15.4

D372-7/17AS-D372-7/58AS

20:00

05:00 ngày 12/6

28

Hội sơn, Hoa Sơn, Hùng Sơn, Tường Sơn

6

ĐZ 372 E15.4 (từ sau MC RE 372/90A Tào Sơn

MC Re 372/152 E15.4

20:00

05:00 ngày 12/6

37

Khai Sơn, Vĩnh Sơn, Long Sơn, Phúc Sơn

7

ĐZ 372 AS lộ ĐZ 373 E15.4

MC RE 372/1 Thạch Đức

20:00

24:00:00

16

Thạch Sơn, Đức Sơn và TBA thị trấn Anh Sơn 9

8

ĐZ 372 AS lộ ĐZ 377 E15.48

MC RE 372/1 Thành Bình Thọ

14:00

05:00 ngày 12/6

18

Thành Sơn, Bình Sơn, Thọ Sơn

V- Khu vực huyện Quỳ Hợp

1

371E15.3

Cắt điện cả đường dây

5:00

21:00

92

Thị trấn Quỳ Hợp, Châu Quang, Châu Cường, Châu Hồng

2

376E15.3

Cắt điện cả đường dây

20:30

02:00 (9/6/2023)

37

xã Châu Đình, Văn Lợi, Hạ Sơn

VI- Khu vực huyện Thanh Chương

1

376E15.11

Cắt cả ĐZ

5:30

13:30

66

Các Xã : Thanh Hương (T9 Thanh Hương) ; Thanh Sơn, Ngọc Lâm, Hạnh Lâm, Thanh Mỹ, Thanh Nho, Thanh Đức.

2

473E15.11

Cắt cả ĐZ

5:30

13:30

36

Các Xã : Thanh Lĩnh, Thanh Tiên, Thanh Liên, Phong Thịnh , Thanh Hòa, Thanh Nho

3

374E15.11

Cắt cả ĐZ

13:30

20:30

94

Các Xã : Thanh Lĩnh, Thị Trấn, Đồng Văn, Thanh Ngọc, Thanh Chi, Thanh Long, Võ Liệt, Thanh Khê, Thanh Thủy.

4

475E15.11

Cắt cả ĐZ

13:30

20:30

15

Các Xã : Thanh Hương, Thanh Thịnh

5

471E15.11

Cắt cả ĐZ

   

14

Các Xã : Thanh Thịnh, Xã Thanh An

6

372E15.11

Cắt cả ĐZ

20:30

0:30

52

Các Xã : Đại Đồng, Thanh Đồng, Thanh Phong, Thị Trấn, Thanh Ngọc

7

375E15.15

Cắt cả ĐZ

20:30

0:30

105

Các Xã : Xã Thanh Ngọc, Ngọc Sơn, Xuân Tường, Thanh Dương, Thanh Lương, Thanh Yên, Thanh Khai, Thanh Lâm, Thanh Xuân, Thanh Giang, Thanh Mai, Thanh Tùng, Thanh Hà, Nam Thái, Nam Thượng.

VII- Khu vực Thị xã Cửa Lò

1

472E15.8

Cắt cả ĐZ

9:00

13:00

16

Khu công nghiệp Nam Cấm

2

474E15.8

Cắt cả ĐZ

9:00

13:00

17

Khu công nghiệp Nam Cấm

3

471E15.16

Cắt cả ĐZ

9:00

12:00

17

Hưng Hòa, Phúc Thọ, Nghi Xuân

4

481E15.16

Cắt cả ĐZ

11:00

16:00

45

Hưng Hòa, Phúc Thọ, Nghi Hải, Nghi Hòa

5

473E15.8

Cắt cả ĐZ

16:00

22:00

45

Nghi Thu, Nghi Hương, Nghi Thạch, Nghi Xuân

6

475E15.8

Cắt RE 473/32 ĐZ 473E15.51 (Đang được cấp nguồn từ ĐZ 473E15.51)

17:00

22:00

13

Khu công nghiệp Nam Cấm

7

478E15.8

Cắt RE 473/32 ĐZ 473E15.51 (Đang được cấp nguồn từ ĐZ 473E15.51)

17:00

22:00

51

Khu công nghiệp Nam Cấm

8

475E15.16

NR Nghi Thái 1 (Cắt LBS 475-7/1 Nghi Thái 1)

8:00

12:00

12

Nghi Thái

9

475E15.16

NR Nghi Phong 1 (Cắt LBS 475-7/1 Nghi Phong 1)

8:00

12:00

15

Nghi Phong

10

476E15.8

Cắt CDPT 476-7/2 Nghi Khánh 1

10:00

14:00

15

Nghi Khánh

11

482E15.8

Cắt DPT 482-7/TPĐ7BM-1TT tải Tủ Phân đoạn 7 Bình Minh

4:00

8:00

16

Thu Thủy, Nghi Thủy, Cảng Cửa Lò

VIII- Khu vực huyện Con Cuông

1

ĐZ371E15.48

Cắt cả ĐZ

11h00

21h00

 

Tại các TBA thuộc Khu vực xã Chi Khê; Châu Khê; Cam Lâm; Lạng Khê

2

ĐZ373E15.48

Cắt lẻ từng TBA (TBA Lâm Trường; Tecco; DC Thị Trấn 4; DC Thị Trấn 2; Tân Lập; Lam Trà; Thi Trấn 3; Thị Trấn 4)

6h00

14h00

 

Các KH thuộc TBA (TBA Lâm Trường; Tecco; DC Thị Trấn 4; DC Thị Trấn 2; Tân Lập; Lam Trà; Thi Trấn 3; Thị Trấn 4)

3

ĐZ373E15.48

Cắt lẻ từng TBA (TBA DC Thị Trấn 3; Thị Trấn 2; Thị Trấn 7; Thị Trấn 5; Khe Rạn; Liên Tân; DC Liên tân)

14h00

20h00

 

KH thuộc TBA (TBA DC Thị Trấn 3; Thị Trấn 2; Thị Trấn 7; Thị Trấn 5; Khe Rạn; Liên Tân; DC Liên tân)

4

ĐZ377E15.48

Cắt RE377/1 Môn Sơn

6h00

11h00

 

Tại các TBA thuộc khu vực xã Yên Khê; Lục Dạ; Môn Sơn

5

ĐZ375E15.48

Cắt cả ĐZ

20h00

01h00 ngày 09/6

 

Tại các TBA thuộc Khu vực thôn Thanh Đào; Thanh Nam xã Bông Khê và khu vực xã Thạch Ngàn; Mậu Đức; Đôn Phục; Bình Chuẩn

6

ĐZ377E15.48

Cắt RE377/55 Môn Sơn

20h00

01h00 ngày 09/6

 

Tại các TBA thuộc Khu vực xã Lục Dạ; Môn Sơn

IX- Khu vực huyện Kỳ Sơn

1

371A15.23

Cắt Re 05 Na Loi

7:00

18:00

45

Xã Phà Đánh, Huồi Tụ, Na Loi, Keng Đu, Bắc Lý, Mỹ Lý, Mường Lống

X- Khu vực huyện Tân Kỳ

1

ĐZ 372 TGTK

Phân Đoạn( Cắt RE372/34)

7:00

23:00

116

Xã Kỳ Sơn, Xã Tân Hương, Xã Nghĩa Hành, Xã Hương Sơn, Tân An, Tân Hương và Xã Nghĩa Phúc, Xã Phú Sơn, Xã Tiên Kỳ, Xã Đồng Văn, Xã Tân Hợp

2

ĐZ 372 TGTK

Nhánh Rẽ TBA Tám Tài

7:00

23:00

2

Nhà máy Gạch Tám Tài

3

ĐZ 972 TGTK

Phân Đoạn( Cắt LBS 972-7/6 Tân Long)

7:00

2:00

11

Xã Tân Long và Xã Nghĩa Hoàn

4

ĐZ 371 E15.4

NR Hồng Bài (Cắt RE371/01 Hồng Bài)

7:00

2:00

16

Xã Bài Sơn và Xã Hồng Sơn

XI- Khu vực huyện Quỳnh Lưu

1

ĐZ 372E15.5

Cắt cả ĐZ

5:30

15:00

62

Các xã: Quỳnh Hậu, Quỳnh Bá, Quỳnh Hưng, Quỳnh Ngọc, Quỳnh Thuận, Quỳnh Long, Sơn Hải, An Hòa

2

ĐZ 371E15.17

Cắt cả ĐZ

5:30

15:00

113

Các xã: Mai Hùng, Quỳnh Xuân, Quỳnh Phương, Quỳnh Tân, Quỳnh Trang

3

ĐZ 477E15.17

Cắt cả ĐZ

5:30

15:00

11

Phường Quỳnh Thiện

4

ĐZ 471E15.49

Cắt cả ĐZ

5:30

15:00

11

Phường Quỳnh Thiện

5

ĐZ 473E15.49

Cắt cả ĐZ

5:30

15:00

18

Xã Quỳnh Lộc

6

ĐZ 975E15.17

Cắt cả ĐZ

5:30

15:00

38

Các xã Quỳnh Vinh, Tân Thắng

7

           

8

ĐZ 471E15.5

Cắt cả ĐZ

5:30

15:00

40

Các xã: Quỳnh Hồng, Quỳnh Bá, Quỳnh Hưng, Quỳnh Ngọc, Quỳnh Yên.

9

ĐZ 471E15.17

Cắt cả ĐZ

5:30

15:00

21

Phường Quỳnh Thiện, Mai Hùng

10

ĐZ 373E15.5

Cắt cả ĐZ

15:00

23:59

174

Các xã: Quỳnh văn, Quỳnh Hoa, Quỳnh Tân, Quỳnh Thắng, Quỳnh Xuân, Quỳnh Bảng, Quỳnh Lương, Quỳnh Minh, Quỳnh Nghĩa, Tiến Thủy

11

ĐZ 474E15.5

Cắt cả ĐZ

15:00

23:59

24

Các xã Quỳnh Hậu, Quỳnh Thạch, Quỳnh Đôi, Quỳnh Yên

12

ĐZ 375E15.17

Cắt cả ĐZ

15:00

23:59

12

Xã Quỳnh Lộc

13

ĐZ 472E15.5

Cắt D472-7/24

19:00

23:59

26

Thị Trấn Cầu Giát, Quỳnh Hồng, Quỳnh Giang

14

ĐZ 371E15.5

Cắt LBS 371-7/1

18:00

23:59

26

Các xã Quỳnh Giang, Quỳnh Diện, Quỳnh Thọ, TT Cầu Giát

15

ĐZ 475E15.17

Cắt cả ĐZ

15:00

2:30 (9/6)

45

Xã Quỳnh Lộc, Quỳnh Lập

16

ĐZ 476E15.5

Cắt cả ĐZ

15:00

2:30 (9/6)

18

Các xã Quỳnh Hoa, Quỳnh Xuân, Quỳnh Thạch

17

ĐZ 473E15.5

Cắt cả ĐZ

19:00

2:30 (9/6)

32

Các xã Quỳnh Mỹ, Quỳnh Lâm, Ngọc Sơn

XII- Khu vực huyện Nam Đàn

1

373E15.43

Cắt cả ĐZ

0:00

6:00

41

Một phần xã Xuân Hòa, Kim Liên và xã Nam Giang, một phần xã Hưng Đạo

2

475E15.15

Cắt cả ĐZ

0:00

6:00

48

Xã Nam Thanh, Nam Anh, Nam Xuân và một phần xã Xuân Hòa

3

373E15.15

Cắt cả ĐZ

6:00

19:00

73

Xã Thượng Tân Lộc, Khánh Sơn, Nam Kim, Trung Phúc Cường

4

471E15.15

Cắt cả ĐZ

6:00

19:00

62

Một phần Thị Trấn, xã Nam Thái, Nam Nghĩa, Nam Hưng huyện Nam Đàn, một phần xã Thanh Khai, Thanh Lương, Thanh Dương huyện Thanh Chương

5

371E15.15

Cắt cả ĐZ

19:00

0:00

99

Thị Trấn Nam Đàn, xã Xuân Hòa, Hùng Tiến, Nam Lĩnh, Kim Liên và một phần xã Xuân Hòa

6

371E15.15

Cắt RE 371/7 Hồng Long

   

22

Một phần xã Xuân Hòa, xã Hùng Tiến, Hồng Long

7

373E15.43

Cắt LBS 373-7/2 LT371

   

22

Xã Nam Giang, một phần xã Hưng Đạo

8

475E15.15

DPT 475-7/57 Nam Thanh

   

29

Xã Nam Anh, Nam Xuân, một phần xã Xuân Hòa

9

471E15.15

RE 471/30 Nam Thái

   

40

Một phần xã Nam Thái, xã Nam Nghĩa, Nam Hưng huyện Nam Đàn, một phần xã Thanh Khai, Thanh Lương, Thanh Dương huyện Thanh Chương

XIII- Khu vực huyện Quỳ Châu

1

381E15.12

NR Quang Phong (Cắt Re381/1 Quang Phong)

8:00

11:30

13

Xã : Châu Thôn, Cắm Muộn, Quang Phong.

2

371E15.12

Cắt cả ĐZ ( Cắt MC 371)

5:00

15:00

90

Xã : Châu Tiến, Châu Bính, Châu Thuân, Châu Thắng, Châu Phong, Châu Hoàn, Diên Lãm, Hạnh Dịch, Đồng Văn, Thông Thụ.

3

381E15.12

Cắt cả ĐZ ( Cắt MC 381)

20:00

22:00

135

TT Kim Sơn, Xã :Mường Nọc, Tiền Phong, Tri lễ, Nậm Nhóng, Nhôn Mai, Hữu Khuông, Mai Sơn, Châu Thôn, Cắm Muộn, Quang Phong, Nậm Giải, Châu Kim.

XIV- Khu vực huyện Đô Lương

1

474E15.4

Cắt cả ĐZ

6:00

14:00

34

Các xã Đà Sơn, Lạc Sơn, Xuân Sơn, Minh Sơn

2

374E15.4

Cắt cả ĐZ

6:00

14:00

16

Các xã Đà sơn; Lạc sơn

3

471E15.4

Cắt cả ĐZ

6:00

20:30

25

Các xã Yên sơn; Đông sơn, Thịnh Sơn, Hoà Sơn, Văn Sơn.

4

473E15.4

Cắt cả ĐZ

6:00

20:30

14

Các xã Tân sơn; Thái sơn.

5

376E15.4

Cắt cả ĐZ

17:00

02h00

89

Các xã Hiến sơn; Thượng sơn; Quang sơn, Trù Sơn, Đại Sơn, Mỹ Sơn, Nhân Sơn

1

474E15.4

Sau LBS 474-7/44

19:00

02h00

17

Các xã Xuân Sơn, Minh Sơn

2

472E15.4

Sau DPT 472-7/15

14:00

01h00

20

Các xã Lưu sơn; Đặng sơn, Bắc Sơn.

XV- Khu vực thị xã Thái Hòa và huyện Nghĩa Đàn

1

ĐZ 971TGNT

Cắt cả ĐZ

7:00

23:55

19

xã Nghĩa Lộc, xã Nghĩa Thuận

2

ĐZ 974E15.2

Cắt cả ĐZ

7:00

23:55

14

p. Hòa Hiếu, xã Nghĩa Trung, xã Nghĩa Bình

3

ĐZ 371E15.2

Re 371/58

7:00

23:55

18

xã Nghĩa Hội, Nghĩa Bình, Nghĩa Phú, Nghĩa Thọ, xã Nghĩa Lợi, Nghĩa Lạc - huyện Nghĩa Đàn

4

ĐZ 971TGQT

Cắt cả ĐZ

8:00

23:55

14

xã Quỳnh Tam, xã Tân Sơn

5

ĐZ 373E15.2

Cắt cả ĐZ

7:00

23:55

61

p. Long Sơn, xã Nghĩa Mỹ, xã Đông Hiếu, xã Nghĩa Thuận, xã Nghĩa Long, xã Nghĩa Lộc

6

ĐZ 377E15.2

Cắt cả ĐZ

7:00

23:55

38

P. Hoà Hiếu, Quang Tiến, Nghĩa Tiến- TX Thái Hoà, xã Nghĩa Thành, Nghĩa Hiếu, Nghĩa Hưng - TX Thái Hoà

7

ĐZ 375E15.36

Cắt cả ĐZ

7:00

23:55

48

xã Nghĩa Hồng, xã Nghĩa Minh, xã Nghĩa Yên, xã Nghĩa Lâm, xã Nghĩa Sơn, Bãi Trành

XVI- Khu vực huyện Diễn Châu

1

371E15.5 Diễn Châu

Cắt Re 371/84A

5:30

20:00

56

Xã Diễn Lâm, Diễn Đoài, Diễn Yên, Diễn Trường

2

475E15.13

Cắt LBS 475-7/25

5:30

20:00

27

Xã Diễn Thành, Thị Trấn, Diễn Kim

3

477E15.13

Cắt cả ĐZ

5:30

20:00

36

Xã Diễn Phúc, Xã Diễn Tân, Xã Diễn Lộc, Diễn An, Diễn Thọ, Diễn Lợi

4

479E15.13

Cắt cả ĐZ

5:30

20:00

30

Xã Diễn Phúc, Diễn Cát, Minh Châu

5

371E15.52

Cắt Re 371/2 Diễn Phong

5:30

20:00

19

Xã Diễn Phong, Diễn Vạn, Diễn Hồng, Diễn Kỷ

6

471TG Diễn Đồng

Cắt cả ĐZ

5:30

20:00

16

Xã Diễn Đồng, Diễn Xuân, Diễn Liên, Diễn Quảng, Diễn Thái, Diễn Hạnh

7

471E15.52

Cắt cả ĐZ

18:00

2:00 ngày 09/06/2023

25

Xã Diễn Mỹ, Diễn Phong, Diễn Hải, Diễn Kim

8

473E15.13

Cắt cả ĐZ

18:00

2:00 ngày 09/06/2023

25

Xã Diễn Phúc, Diễn Cát, Diễn Nguyên, Diễn Quảng, Diễn Hạnh

9

372E15.13

Cắt cả ĐZ

18:00

2:00 ngày 09/06/2023

20

Xã Diễn Kỷ, Diễn Bích, Diễn Ngọc

10

375E15.13

Cắt cả ĐZ

18:00

2:00 ngày 09/06/2023

25

Xã Diễn Lộc, Diễn Phú, Diễn An

11

371E15.52

Cắt Re 371/5 Diễn Yên

18:00

2:00 ngày 09/06/2023

17

Xã Diễn Yên, Diễn Hoàng

12

371E15.52

Cắt Re 371/110

18:00

2:00 ngày 09/06/2023

30

Xã Diễn Hồng, KCN Tháp Hồng Kỷ

13

373E15.13

Cắt cả ĐZ

18:00

2:00 ngày 09/06/2023

53

Xã Diễn Thành, Diễn Thịnh, Diễn Trung, Diễn An, Diễn Lộc

14

471 E15.13

Cắt cả ĐZ

22:00

2:00 ngày 09/06/2023

35

Xã Diễn Ngọc, Diễn Hoa, Diễn Kỷ

XVII- Khu vực huyện Nghi Lộc

1

471TGQH

Cắt cả Đz

08h00

17h00

28

Nghi Trung, Quán Hành, Nghi Vạn, Nghi Liên

2

373E15.1

Re 373/3 Bơm 16A

08h00

17h00

19

Một phần xã Hưng Tây

3

380E15.1

Cắt điện Từ XT ÷ D380-7/114

12h00

17h00

73

Hưng Đông, Nghi Liên, Nghi Thuận, Nghi Kim, Quán Hành, Nghi Trung, Nghi Diên, Nghi Vạn

4

478E15.8 cấp nguồn

Re 478/15 Nghi thịnh( 480E15.8).

08h00

17h00

23

Nghi Thịnh, Nghi Trung, Nghi Hợp

5

371E15.43

Cắt cả Đz

08h00

17h00

4

Một phần xã Hưng Tây

6

376E15.4

Re 376/150 Nghi Kiều.

17h00

23h00

37

Nghi Lâm, Nghi Văn, Nghi Kiều

7

373E15.1

Re 373/4A Nam Bắc Yên ( B15 cắt từ xa)

17h00

23h00

62

Nghi Vạn, Nghi Yên, Bắc Yên, Nghi Công Nam

8

373E15.8

Re 373/119( B15 cắt từ xa)

17h00

23h00

55

Nghi Tiến, Nghi Yên, Nghi Thiết

XVIII- Khu vực huyện Hưng Nguyên

1

471E15.43

Cắt cả ĐZ

5:00

12:00

2

Hưng Đạo

2

377E15.7

Từ Bến Thủy đến Re 377/1 Hưng Châu

7:00

14:30

41

Trung Đô, Hưng Lợi, Hưng Thịnh, Hưng Phúc, Châu Nhân

3

ĐZ 375E15.1

Cắt cả ĐZ

14:00

23:00

10

Phưng Đông Vĩnh, Xã Hưng Chính, K15 Cữa Nam

4

ĐZ 375E15.43

Re 375/1 Hưng Thái

14:00

23:00

11

TT Hưng Nguyên, Xã Hưng Tân, Long Xá, Xã Hưng Đạo, Xã Nam Cát

Tổng công ty Điện lực miền Bắc cảnh báo xuất hiện website lạ thông tin sai về lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, gần đây trên mạng internet liên tục xuất hiện trang website lạ giả mạo thông tin về lịch ngừng, giảm cung cấp điện tại các tỉnh, thành phố phía Bắc như Quảng Ninh, Bắc Giang,… có địa chỉ: https://lichcupdien.org/lich-cup-dien-bac-gianghttps://lichcatdien.com/; Diadiem247.com

Đặc biệt website https://lichcatdien.com/ này được mô tả là công cụ tra cứu lịch ngừng, giảm cung cấp điện ở các tỉnh, thành phố Việt Nam, nhưng không có thông tin đơn vị quản lý, giấy phép hoạt động.

EVNNPC khẳng định trang website tại các địa chỉ trên hoàn toàn không phải của EVNNPC cũng như của bất cứ đơn vị thành viên nào của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Hiện nay, EVNNPC chỉ sở hữu trang website tại địa chỉ: https://npc.com.vn/ và khách hàng có thể tra cứu lịch ngừng, giảm cung cấp điện tại website Trung tâm Chăm sóc khách hàng có địa chỉ: https://cskh.npc.com.vn/

Do vậy, EVNNPC kính đề nghị các khách hàng sử dụng điện khi có yêu cầu bất kỳ dịch vụ nào của EVNNPC chỉ tra cứu thông tin tại website http://cskh.npc.com.vn, APP CSKH, nhắn tin theo cú pháp đến tổng đài 8079 hoặc liên hệ tổng đài Trung tâm Chăm sóc khách hàng 19006769 (trực 24/7) để được hỗ trợ.

Với tinh thần nỗ lực cao nhất đảm bảo cung cấp điện cho khách hàng trong bối cảnh thực tế đang có rất nhiều khó khăn, các đơn vị điện lực tại miền Bắc đã và đang duy trì tăng cường 100% nhân lực, thiết bị và ứng trực 24/24h, tuy nhiên trong một số thời điểm có thể không tránh khỏi gián đoạn cung cấp điện.


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây