Thứ ba, 23/07/2024, 23:07

Nghệ An: Tập trung để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã đúng kế hoạch, đảm bảo sự đồng thuận của nhân dân

Đây là một trong những nhấn mạnh của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh khi kết luận nội dung chất vấn về công tác sắp xếp đơn vị hành chính tại Nghệ An.

Sáng 11/7, Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa XVIII tiến hành nội dung chất vấn và trả lời chất vấn về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, công chức dôi dư sau sắp xếp trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2023 - 2025.

bna_4357.jpg
Đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Ảnh: Thành Cường

Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa, điều hành kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Mở rộng không gian phát triển gắn với tinh gọn bộ máy

Qua chất vấn, có 20 lượt đại biểu HĐND tỉnh đặt câu hỏi và tranh luận. Các câu hỏi nêu rõ nội dung, đúng trọng tâm, phản ánh nội dung chất vấn là vấn đề được cử tri, các đại biểu và dư luận xã hội rất quan tâm.

Đại biểu Anh Sơn
Đại biểu Nguyễn Thị Thúy An, Tổ đại biểu huyện Anh Sơn phát biểu chất vấn. Ảnh: Thành Cường

Không khí chất vấn diễn ra sôi nổi, trách nhiệm, thẳng thắn và có tính xây dựng cao. Các đại biểu HĐND tỉnh đã bám sát nội dung chất vấn, đặt câu hỏi cơ bản đúng trọng tâm, rõ ràng, làm rõ thực trạng và trách nhiệm, sẵn sàng tranh luận.

Giám đốc Sở Nội vụ đã nắm chắc các vấn đề, lĩnh vực phụ trách; trả lời cơ bản đầy đủ, chi tiết, nêu một số giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ liên quan trong thời gian tới.

Đồng thời, Giám đốc các sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính và Phó Giám đốc Sở Xây dựng đã phối hợp trả lời làm rõ các nội dung mà đại biểu, cử tri quan tâm, nêu ra được một số giải pháp để thực hiện vấn đề này.

bna_4168.jpg
Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An Nguyễn Viết Hưng trả lời chất vấn. Ảnh: Thành Cường

Trên cơ sở báo cáo và diễn biến phiên chất vấn về nội dung này, thay mặt chủ tọa, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý đã kết luận, qua đó nhấn mạnh, sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2023 - 2025 là chủ trương lớn, quan trọng của Đảng, Nhà nước và của tỉnh.

Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 48 ngày 30/1/2023 về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vi hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030; Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 35 ngày 12/7/2023 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2030; Chính phủ ban hành Nghị quyết số 117 ngày 30/7/2023 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.

bna_4340-edit.jpg
Đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An phát biểu kết luận nội dung chất vấn về sắp xếp đơn vị hành chính. Ảnh: Thành Cường

Đối với Nghệ An, ngay khi Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 48, tỉnh đã có chủ trương tạm dừng việc tuyển dụng công chức cấp xã, cấp huyện để chủ động sắp xếp đội ngũ cán bộ sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá, có thể chủ trương này làm một số địa phương cảm thấy khó khăn, nhưng về ý nghĩa chiến lược sẽ đảm bảo để giải quyết cho công chức, viên chức, người lao động dôi dư sau sáp nhập.

Nghệ An cũng là tỉnh sớm xây dựng các bước, thực hiện các quy trình đúng theo tinh thần của Bộ Chính trị, quy định của luật và các hướng dẫn liên quan từ xây dựng phương án, đề án, thông qua các bước ở tỉnh và đã báo Bộ Nội vụ.

bna_4330.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng 11/7. Ảnh: Thành Cường

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An nêu quan điểm, việc sắp xếp đơn vị hành chính phải tư duy theo hướng mở rộng không gian phát triển, tạo liên kết vùng, phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội tốt hơn và thông qua đây tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế.

Do đó, giai đoạn 2019-2021, toàn tỉnh sắp xếp 39 đơn vị hành chính cấp xã, sau sắp xếp tỉnh giảm 20 đơn vị hành chính cấp xã. Theo đề án giai đoạn 2023 - 2025, tỉnh Nghệ An thực hiện sắp xếp 92 đơn vị hành chính cấp xã, sau sắp xếp giảm 48 đơn vị hành chính cấp xã, còn 412 đơn vị.

bna_4233.jpg
Các vị đại biểu HĐND tỉnh tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng 11/7. Ảnh: Thành Cường

Tuy vậy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng nhìn nhận, đây là vấn đề khó, phức tạp, do tác động đến tư tưởng, quyền lợi của người dân, đội ngũ cán bộ, đảng viên; có những việc kéo dài đến 5 năm sau mới thực hiện hoàn thành đề án; và việc sắp xếp không phải nhập lại một cách cơ học các địa phương, mà còn liên quan đến tổ chức bộ máy, con người, cơ sở vật chất; quản lý, điều hành sau sáp nhập…

Sau sắp xếp còn liên quan đến thay đổi giấy tờ, vị trí để người dân, cộng đồng doanh nghiệp đến thực hiện các thủ tục hành chính; bố trí nơi làm việc, sắp xếp cán bộ dôi dư…

Phân công rõ trách nhiệm thực thi

Trên cơ sở phân tích đó, đánh giá tổng thể thời gian qua, đồng chí Thái Thanh Quý cho rằng, mặc dù trong quá trình thực hiện còn có những khó khăn nhất định song với sự vào cuộc sớm, tích cực của hệ thống chính trị tỉnh và cơ bản nhân dân đồng thuận nên Nghệ An là một trong những tỉnh trình sớm Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2023 – 2025 và Đề án điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Vinh, thành lập các phường và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố Vinh lên Bộ Nội vụ. Đến nay, Hội nghị thẩm định hồ sơ 2 đề án trên do Bộ Nội vụ chủ trì đã thống nhất thông qua để trình Chính phủ.

bna_4260-2.jpg
Các vị đại biểu HĐND tỉnh tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng 11/7. Ảnh: Thành Cường

Tuy nhiên, lãnh đạo HĐND tỉnh nhấn mạnh, kết quả trên mới chỉ là bước đầu, vấn đề quan trọng là việc tổ chức thực hiện sau khi các đề án được thông qua. Với tính chất đó, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An đề nghị UBND tỉnh và các ngành, địa phương quan tâm thực hiện một số nội dung.

Trước hết, tiếp tục tích cực thực hiện công tác tuyên truyền bằng nội dung, hình thức, phương pháp, phương tiện, lực lượng phù hợp, phát huy tinh thần nêu gương trong tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu, thống nhất, ủng hộ chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính.

Đồng chí Thái Thanh Quý cũng yêu cầu, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan của tỉnh bám sát công việc để hồ sơ của tỉnh sớm trình Chính phủ xem xét, thông qua; phấn đấu trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết trong tháng 10/2024. Từ nay đến đó, tinh thần là phải chủ động, sẵn sàng sát cánh với Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ, các cơ quan Quốc hội để phục vụ giải trình thông tin đầy đủ khi có yêu cầu.

Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu sớm hoàn thiện dự thảo Nghị quyết chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An để trình HĐND tỉnh, với tinh thần minh bạch, công khai, rõ ràng đúng quy định Trung ương, đồng thời phù hợp điều kiện nguồn lực của tỉnh.

Mặt khác, sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết, UBND tỉnh cần ban hành kế hoạch, phân công rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, địa phương, người đứng đầu trong quá trình triển khai thưc hiện 2 đề án.

bna_4088.jpg
Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh Thành Cường

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương, đặc biệt là các địa phương hình thành mới sau sắp xếp tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, xây dựng chính quyền điện tử, triển khai tốt Đề án 06 để có thể giải quyết công việc nhiều hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn trong bối cảnh quy mô dân số tăng.

Sau phiên chất vấn và trả lời chất vấn, đồng chí Thái Thanh Quý nhấn mạnh: HĐND tỉnh giao UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện tốt kết luận và các nội dung các lãnh đạo sở liên quan đã nêu, cam kết; giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung này, để việc sắp xếp đơn vị chính cấp xã và mở rộng địa giới hành chính thành phố Vinh được thực hiện đúng kế hoạch, có chất lượng, nhân dân đồng thuận và sau sáp nhập nhanh chóng xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu phát triển.


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây