Thứ bảy, 20/07/2024, 23:48

Hơn 29.200 cán bộ, đảng viên tại Nghệ An dự Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144 và Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị

Sáng 9/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

 

bna_0670ce78a0ae02f05bbf.jpg
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Ảnh: Phạm Cường

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ điểm cầu Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội) tới 15.644 điểm cầu trên toàn quốc với trên 1,28 triệu cán bộ, đảng viên tham dự.

Tại điểm cầu Diên Hồng, Nhà Quốc hội có sự tham dự của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Lương Cường.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành…

Đảng bộ tỉnh Nghệ An có hơn 29.200 đại biểu tham dự tại 1 điểm cầu cấp tỉnh, 37 điểm cầu cấp huyện và tương đương, cùng 554 điểm cầu cấp xã.

Dự tại điểm cầu cấp tỉnh có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; trưởng, phó các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy…

img6734-1720490272216813921440.jpg
Các đồng chí: Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường tham dự hội nghị. Ảnh: VGP

5 điều chuẩn mực đạo đức cách mạng

Hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên trong việc triển khai Quy định số 144 và Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị.

Từ đó làm cơ sở để các cấp ủy, tổ chức Đảng, các ban, bộ, ngành, địa phương quán triệt sâu sắc, tuyên truyền sâu rộng nội dung các Quy định, Chỉ thị và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai cụ thể hóa các văn bản phù hợp với chức năng, nhiệm vụ để thực hiện có hiệu quả.

bna_img_1061.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự tại điểm cầu chính của tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt nội dung chủ yếu của Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới.

Quy định 144-QĐ/TW có 6 điều, trong đó nội dung của Điều 1 đến Điều 5 là sự cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Điều 6 quy định về tổ chức thực hiện.

bna_fa5ab5aea57807265e69.jpg
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt nội dung chủ yếu của Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới. Ảnh: Phạm Cường

5 điều về chuẩn mực đạo đức cách mạng gồm: Yêu nước, tôn trọng Nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; Bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập; Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; Đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm; Gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời.

Gắn với 5 điều là 19 tiêu chí để đánh giá việc thực hiện chuẩn mực và 5 mối quan hệ, các nghĩa vụ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong các mối quan hệ đó.

Đại hội đại biểu đảng bộ trực thuộc Trung ương hoàn thành trước ngày 31/10/2025

Tiếp đó, Hội nghị nghe đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

bna_01669883c452660c3f43.jpg
Đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: Phạm Cường

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã quán triệt những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp để các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở cấp mình; bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

bna_img_1268.jpg
Các đại biểu theo dõi hội nghị tại điểm cầu chính tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Theo đó, về thời gian tiến hành đại hội đảng bộ các cấp: đại hội đảng viên hoặc đại hội đại biểu cấp cơ sở không quá 2 ngày bắt đầu từ tháng 4/2025, hoàn thành trước ngày 30/6/2025.

Đại hội đại biểu đảng bộ cấp huyện và tương đương không quá 3 ngày, hoàn thành trước ngày 31/8/2025.

Đại hội đại biểu đảng bộ trực thuộc Trung ương không quá 4 ngày, hoàn thành trước ngày 31/10/2025.

bna_img_1125.jpg
Các đại biểu theo dõi hội nghị tại điểm cầu chính tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đại hội đảng bộ các cấp thực hiện 4 nội dung gồm: Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025 - 2030; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; Bầu ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2025 – 2030; Bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.

Phải lựa chọn đúng người, trúng người

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã nhấn mạnh một số nội dung đối với cấp ủy, tổ chức Đảng nhằm thực hiện Quy định số 144 và Chỉ thị số 35 nghiêm túc, hiệu quả, đồng bộ, xuyên suốt, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động trong toàn Đảng và hệ thống chính trị, tăng sự đồng thuận trong xã hội và Nhân dân.

bna_52929b73f7a355fd0cb2(2).jpg
Đồng chí Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại hội nghị. Ảnh Phạm Cường

Đối với Quy định số 144, Thường trực Ban Bí thư chỉ rõ 5 vấn đề cơ bản; trong đó điều quan trọng, cốt lõi nhất là mọi cán bộ, đảng viên phải tự quán triệt, thực sự thấm nhuần sâu sắc và tự giác thực hiện các chuẩn mực đạo đức một cách thường xuyên như “cơm ăn, nước uống hàng ngày”.

bna_img_1205.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý dự hội nghị tại điểm cầu chính tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Từ đó, làm cho đạo đức cách mạng trở thành nét đặc trưng nổi bật của người cán bộ, đảng viên, trở thành vũ khí sắc bén vượt qua mọi thách thức, cám dỗ, đẩy lùi mọi nguy cơ suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; làm cho đạo đức cách mạng trở thành hồn cốt của văn hóa Đảng; định hướng, thúc đẩy, xây dựng, củng cố nền tảng đạo đức, văn hóa, xã hội, lan tỏa mạnh mẽ trong Nhân dân, làm cho văn hóa, con người Việt Nam thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực để phát triển và bảo vệ đất nước.

bna_img_1038.jpg
Các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị tại điểm cầu chính tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đồng thời, để thực hiện tốt yêu cầu, chủ trương, quan điểm, chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Chỉ thị số 35, bảo đảm sự thành công của đại hội Đảng các cấp, đồng chí Lương Cường nhấn mạnh, các cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp cần nắm chắc 7 yêu cầu, 6 nội dung trong Chỉ thị và quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là cần phải thấm nhuần sâu sắc vị trí, ý nghĩa của công việc cực kỳ quan trọng này, không chỉ đơn thuần đối với tổ chức một đại hội Đảng, mà đó là công việc có ý nghĩa chiến lược gắn liền với vận mệnh của Đảng, sự tồn vong của chế độ, sự phát triển của đất nước.

bna_img_1139.jpg
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu chính tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Trên cơ sở đó, đồng chí Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh 5 vấn đề trọng tâm, trong đó cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp cần căn cứ vào Chỉ thị của Bộ Chính trị, các hướng dẫn của Trung ương, đặc điểm của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức để lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa trong xây dựng kế hoạch chuẩn bị và tổ chức đại hội cấp mình; bảo đảm một cách đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến cơ sở.

bna_img_1129.jpg
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu chính tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Theo đó, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp cần lãnh đạo chuẩn bị tốt các dự thảo văn kiện trình đại hội; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện cấp mình và cấp trên.

Công tác nhân sự phải thực hiện hết sức chặt chẽ, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy Đảng, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu theo quy định.

bna_img_1158.jpg
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu chính tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Quá trình thực hiện phải làm đúng nguyên tắc, đúng quy trình, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong công tác lựa chọn, giới thiệu và bầu cấp ủy các cấp.

bna_img_1297.jpg
Các đại biểu theo dõi hội nghị tại điểm cầu chính tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

“Công tác chuẩn bị nhân sự các cấp phải chú ý cả về tiêu chuẩn, độ tuổi, cơ cấu và số lượng, trong đó cần đặc biệt coi trọng chất lượng, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn”, Thường trực Ban Bí thư đặc biệt lưu ý.

Đồng chí cũng nhấn mạnh, yêu cầu cao nhất đối với việc lựa chọn nhân sự là phải lựa chọn đúng người, trúng người trên cơ sở tiêu chuẩn, điều kiện; không để lọt vào cấp ủy, đặc biệt là lọt vào giữ các vị trí chủ chốt, chủ trì các cấp những cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện.


Thành Duy/baonghean.vn


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây