Thứ ba, 18/06/2024, 10:21

Nghệ An: Tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh

Đó là một trong những nội dung mà UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về những nhiệm vụ, giải pháp lớn ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế.

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã:

- Tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng đề ra tại các nghị quyết của Chính phủ, văn bản chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ; các nghị quyết, kết luận, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh.

Untitled-1.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ đường ven biển.Ảnh: Phạm Bằng

- Chủ động, tích cực làm việc với các Bộ, ngành Trung ương để kịp thời báo cáo, giải trình, cung cấp thông tin đối với các vấn đề cử tri quan tâm và phối hợp xử lý các kiến nghị liên quan đến tình hình sản xuất, kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu đã được tổng hợp tại Công văn số 542/TTg-QHĐP ngày 14/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thường xuyên theo dõi, nắm chắc và dự báo, phân tích tình hình, không để bị động, kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện. Tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các sở, ban, ngành liên quan trong giải quyết, xử lý các công việc. Đối với các vấn đề còn có ý kiến khác nhau, Giám đốc Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị trực tiếp làm việc để thống nhất, trường hợp không thống nhất được thì báo cáo Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực tổ chức họp xử lý ngay; kịp thời xử lý, khắc phục tình trạng cán bộ đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, ảnh hưởng đến công việc chung.

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện thủ tục về đầu tư, xây dựng trên môi trường điện tử.

2. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh:

- Hướng dẫn các tổ chức tín dụng (TCTD) và chi nhánh TCTD các giải pháp thiết thực, cụ thể để phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất; định hướng giảm lãi suất huy động và cho vay đối với khách hàng của các TCTD nhằm tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng.

- Tiếp tục cải cách, thực hiện cắt giảm các thủ tục hành chính theo quy định, tiết giảm chi phí, nâng cao hơn nữa khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp và người dân; cắt giảm các loại phí, lệ phí không cần thiết để hỗ trợ cho khách hàng vay vốn.

- Chỉ đạo, kêu gọi các Ngân hàng thương mại phát huy tinh thần đồng hành, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp và người dân.

3. Cục Thuế tỉnh: Thực hiện nhanh chóng việc hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp theo quy định; triển khai hiệu quả, kịp thời chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% sau khi được Quốc hội thông qua.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện quyết liệt Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

- Rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng, đặc biệt là các dự án trọng điểm, dự án có giá trị lan toả cao.

5. Các sở, ngành quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc):

Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, địa phương triển khai thực hiện và giải ngân vốn các dự án chương trình mục tiêu quốc gia; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; rà soát danh mục các dự án, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên về tính khả thi, hiệu quả, khả năng giải ngân; tham mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh danh mục các dự án đầu tư thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, tiết kiệm, tránh dàn trải, manh mún.

6. Sở Công Thương: Tiếp tục triển khai hiệu quả các biện pháp, giải pháp củng cố giữ vững các thị trường truyền thống, mở rộng thị trường mới; phát triển thị trường trong nước, triển khai hiệu quả Đề án phát triển xuất khẩu tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 -2025; tăng cường quản lý nhập khẩu, phát triển thương mại hài hoà, bền vững. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án sản xuất công nghiệp, thương mại quy mô lớn, sớm đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả.

7. Sở Xây dựng:

- Tham mưu tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Trực tiếp làm việc với các doanh nghiệp để đề xuất UBND tỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án bất động sản, nhất là các dự án lớn.

- Cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng đáp ứng yêu cầu quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng và Nghị định số 10/2021 /NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Kiểm soát tình trạng biến động giá nguyên, nhiên vật liệu xây dựng và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, nâng giá trục lợi.

8. Sở Giao thông vận tải: Tham mưu giải quyết khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh, nhất là dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc triển khai các dự án mới khởi công.

9. Sở Tài nguyên và Môi trường: Tham mưu tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến đất đai để hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư.

10. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì theo dõi nguồn cung lương thực, thực phẩm; tập trung thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản, có giải pháp phù hợp để hỗ trợ nông dân trong trường hợp cần thiết; thực hiện tốt công tác quản lý rừng, các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trong mùa mưa bão.

11. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: chủ trì tăng cường kiểm tra, đôn đốc triển khai các chính sách an sinh xã hội, tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động, hiệu quả, bền vững và hội nhập; kịp thời có phương án hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động.

12. Sở Du lịch: Tham mưu triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững; chủ trì tăng cường các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch, phát triển các sản phẩm mới; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong hoạt động du lịch.

13. Sở Nội vụ: Tham mưu cơ chế, chính sách bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung; có chế tài xử lý các trường hợp cán bộ đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm.

14. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung chỉ đạo, hướng dẫn chuyển đổi số, phát triển kinh tế số thực chất, hiệu quả; tăng cường công tác thông tin, truyền thông, góp phần tạo đồng thuận xã hội trong việc hưởng ứng, tích cực tham gia thực hiện các giải pháp giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế trong tình hình mới.

15. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; theo dõi sát và nắm chắc diễn biến tình hình, chủ động có giải pháp phù hợp, không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện.


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây