Thứ năm, 25/07/2024, 05:30

Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Sáng nay (16/9), tại tỉnh Nghệ An, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 39, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng cùng các đại biểu thăm khu trưng bày thành quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng và công tác xây dựng Đảng của tỉnh Nghệ An.
Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng cùng các đại biểu thăm khu trưng bày thành quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng và công tác xây dựng Đảng của tỉnh Nghệ An.

Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu chính ở Nhà Văn hóa Lao động tỉnh có các đồng chí: Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng; Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Minh Khái - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Minh Hưng - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An.

Các đồng chí chủ trì hội nghị.
Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Trung tướng Lê Tấn Tới – Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Nguyễn Chí Dũng - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hoàng Đăng Quang - Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa; Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh và đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Cùng dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo Quân khu IV; lãnh đạo các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự hội nghị.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự hội nghị.
 

Về phía lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo chủ chốt các ban, sở, ngành cấp tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
 

Hội nghị tổ chức trực tiếp tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, với 700 đại biểu là lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo Quân khu IV; lãnh đạo các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ; lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các địa phương tỉnh Nghệ An.

Ngoài ra, hội nghị còn được kết nối trực tuyến đến 655 điểm cầu; trong đó, có 30 điểm cầu cấp huyện, đảng ủy trực thuộc và 625 điểm cầu cấp xã, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân tham gia khoảng 42 ngàn người/655 điểm cầu.

Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.
 

Nghị quyết 39 ra đời trên cơ sở tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị. Nghị quyết có hai mục tiêu: đến năm 2030 tỉnh nghệ An là trung tâm vùng Bắc Trung Bộ và đến năm 2045 là một trong những động lực phát triển của vùng Bắc Trung Bộ. Nghị quyết lần này cũng xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm rất cụ thể của từng cơ quan, đơn vị từ Trung ương đến địa phương mang tính đồng bộ, quyết liệt. Đối với Nghệ An, đây là thời điểm, cơ hội vàng để bứt tốc phát triển và xây dựng tỉnh xứng đáng với tầm vóc quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị sâu rộng sẽ là khâu quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu đổi mới tư duy, khơi dậy khát vọng phát triển toàn diện, nhanh, mạnh hơn trong mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong triển khai thực hiện nghị quyết.

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương quán triệt Nghị quyết số 39-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045.
Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương quán triệt Nghị quyết số 39-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đã trình bày những nội dung chủ yếu của Nghị quyết 39. Trong đó nêu rõ quan điểm Nghị quyết về xây dựng và phát triển Nghệ An là nhiệm vụ chính trị của cả nước; xây dựng và phát triển Nghệ An toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm đi cùng là các cơ chế đặc thù và đặt sự phát triển của Nghệ An trong tổng thể phát triển vùng và của cả nước.

Nghị quyết cũng nêu rõ vai trò quan trọng đặc biệt của nguồn lực văn hoá, con người Nghệ An trong quá trình phát triển. Cùng với đó là 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện. 

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trình bày dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW.
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trình bày dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW.

Tiếp đó, thay mặt tỉnh Nghệ An trình bày dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý khẳng định: đây là văn kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với quê hương của Bác Hồ kính yêu, tạo điều kiện để tỉnh Nghệ An phát triển tương xứng với vị trí, vai trò trong khu vực Bắc Trung Bộ, phù hợp mong muốn, kỳ vọng của Trung ương và nhân dân cả nước. Nhận thức sâu sắc vinh dự, trách nhiệm được Trung ương và nhân dân cả nước trao, Nghệ An trong quá trình xây dựng chương trình hành động luôn nhất quán 3 nội hàm lớn và hai mục tiêu cốt lõi, xuyên suốt. Đó là sẽ thể hiện quyết tâm chính trị, phát huy cao độ vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội nhằm sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, đưa Nghệ An “bước thật mạnh, tiến thật xa” theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tập trung cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết đầy đủ, toàn diện, phù hợp với thực tiễn; xây dựng các chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch, dự án và nghị quyết chuyên đề với lộ trình thực hiện cụ thể, phân công rõ trách nhiệm cơ quan chủ trì tham mưu, phối hợp, cá nhân phụ trách; gắn kết chặt chẽ với việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 26, ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Chủ động phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các Ban, Bộ, ngành Trung ương, các địa phương, đề xuất bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù tạo điều kiện thúc đẩy phát triển tỉnh Nghệ An theo định hướng Nghị quyết; kịp thời cập nhật chủ trương, chính sách của Trung ương, bổ sung các nhiệm vụ mới bảo đảm yêu cầu đề ra. Thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện; kịp thời đôn đốc, tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc. Quyết tâm đến năm 2030, Nghệ An phát triển thành tỉnh khá của cả nước, kinh tế phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hoá Việt Nam và xứ Nghệ, là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ trên một số lĩnh vực có thế mạnh. Đến năm 2045, là tỉnh phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, văn minh và hiện đại, mang đậm bản sắc văn hoá Việt Nam và xứ Nghệ; là một trong những động lực phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị.

"Nhất quán quan điểm xuyên suốt trong xây dựng chương trình hành động, đó là: Theo đuổi, kiên định mục tiêu phát triển bền vững; phát triển toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, quyết tâm tạo đột phá ở một số ngành, lĩnh vực, khu vực trọng điểm. Quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, giữ vững cân bằng sinh thái, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu hướng tới nền kinh tế xanh, tuần hoàn. Bảo đảm phát triển hài hòa, cân đối giữa các vùng, miền; giữa đô thị và nông thôn; đẩy mạnh liên kết vùng và liên kết nội tỉnh; coi liên kết phát triển vùng là xu thế tất yếu, là động lực kết nối và dẫn dắt sự phát triển. Chương trình hành động cụ thể hóa 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, 19 chỉ tiêu cụ thể, đồng thời xác định triển khai 25 chương trình, đề án thuộc phạm vi tỉnh chủ trì tham mưu, phê duyệt thực hiện; xác định 10 dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm; 20 danh mục dự án, lĩnh vực trọng điểm kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An để thực hiện mục tiêu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị. Các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, các chương trình, đề án, dự án trọng điểm đều hướng đến nhằm phát triển 2 khu vực động lực tăng trưởng: Thành phố Vinh mở rộng và Khu kinh tế Đông Nam mở rộng", Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An nhấn mạnh. 

 

Chương trình hành động của tỉnh để thực hiện Nghị quyết 39 Bộ Chính trị cũng xác định phải thực hiện 3 đột phá chiến lược gồm: cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo môi trường thuận lợi nhất để thu hút đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư chiến lược; xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng giao thông trọng điểm, phát triển công nghệ thông tin, hạ tầng số đồng bộ, hiện đại; phát triển toàn diện nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với phát huy giá trị văn hóa, con người Nghệ An. Hình thành và phát triển 4 hành lang kinh tế gắn với các lĩnh vực trọng tâm tạo động lực dẫn dắt; phát triển 5 lĩnh vực trụ cột gồm: công nghiệp; thương mại, dịch vụ; du lịch; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; kinh tế biển gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh. Cùng với đó xây dựng 6 trung tâm đô thị tạo động lực dẫn dắt.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự hội nghị.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự hội nghị.

Chương trình hành động cũng khẳng định và làm rõ, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân có ý nghĩa quyết định trong quá trình thực hiện Nghị quyết. Đồng thời đã phân công thực hiện gắn với địa chỉ, trách nhiệm rõ ràng, với lộ trình và thời gian thực hiện cụ thể đối với từng tổ chức.

Đồng chí Lê Minh Khái - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ trình bày dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Đồng chí Lê Minh Khái - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ trình bày dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Đồng chí Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết: Đảng đoàn Quốc hội sẽ lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 02 văn bản để thể chế hóa Nghị quyết số 39-NQ/TW.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Ban Cán sự Đảng Chính phủ; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày một số nội dung của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng, Bí thư Thành uỷ Vinh (Nghệ An) cũng đã phát biểu tham luận, nhấn mạnh tầm quan trọng của Nghị quyết số 39, coi đây là "cơ hội vàng" để Nghệ An bứt tốc phát triển. 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày tham luận tại hội nghị.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trình bày tham luận tại hội nghị.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng trình bày tham luận tại hội nghị.
Bí thư Thành uỷ Vinh (Nghệ An) trình bày tham luận tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng nhấn mạnh, Hội nghị có ý nghĩa quan trọng do Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp chỉ đạo, tổ chức nhằm quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 39-NQ/TW, tạo sự thống nhất về nhận thức và trách nhiệm đối với các cơ quan Trung ương, các địa phương trong khu vực, đặc biệt là Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Nghệ An. Nghị quyết số 39 là quyết tâm chính trị của Trung ương, là cơ sở chính trị để Nghệ An có bước đột phá, khơi dậy ý chí phát triển mạnh mẽ trong Đảng bộ, Nhân dân và sức mạnh tập thể để Nghệ An phát triển nhanh và bền vững, đạt được mục tiêu đề ra. 

Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu, việc triển khai Nghị quyết số 39 phải được đặt trong tổng thể phát triển vùng, cả nước; phải gắn chặt với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phát triển vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ, tạo được động lực, sự kết nối nhất là 2 tỉnh liền kề Thanh Hóa và Hà Tĩnh, các địa phương của Lào có chung đường biên giới và các địa phương khác trong cả nước. Trên cơ sở Quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt, tỉnh Nghệ An cần phải tổ chức không gian phát triển các ngành, lĩnh vực theo địa bàn. Chú trọng đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng chiến lược, phát triển các hành lang kinh tế, phát triển vùng phía Đông để hỗ trợ vùng phía Tây.

Việc ban hành cơ chế chính sách phải cụ thể hóa Nghị quyết số 39, qua đó sẽ tạo được công cụ pháp lý quan trọng đưa Nghị quyết vào cuộc sống, nhất là cơ chế, chính sách đặc thù để cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển nhanh kinh tế, gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu lao động, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao…;Tiếp tục tạo bước đột phá trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao các chỉ số về cải cách hành chính để tăng cường niềm tin của người dân và doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư chiến lược. Quá trình phát triển phải hết sức chú trọng đảm bảo đồng bộ kinh tế với văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái, đặc biệt là hệ sinh thái rừng, biển đảo; Tiếp tục cải thiện, nâng cao cuộc sống của Nhân dân, nhất là người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người gặp khó khăn trong cuộc sống…; Phát huy được giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa đậm đà bản sắc xứ Nghệ để trở thành động lực, nguồn lực nội sinh cho phát triển.

Đảng bộ tỉnh Nghệ An là một Đảng bộ lớn, vì vậy đòi sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung có trọng tâm, trọng điểm của Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng; yêu cầu cao đối với đội ngũ cán bộ về tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, gương mẫu nhất là người đứng đầu; sự tham gia tích cực của cán bộ đảng viên, sự đồng thuận của Nhân dân và phải xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, có quyết tâm cao. Đây là nhiệm vụ quan trọng, yếu tố quyết định để Nghị quyết số 39-NQ/TW thành công.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã nhắc lại nhấn mạnh của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW: “Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới về Nghệ An mới chỉ là bước mở đầu rất quan trọng, vấn đề quyết định là tổ chức thực hiện cho hiệu quả; phải biến Nghị quyết thành của cải vật chất, thành hiện thực sinh động, những điều chúng ta mong muốn Nghệ An phải giàu có hơn, mạnh hơn. Theo đó, tinh thần là địa phương cũng phải cố gắng quyết liệt hơn, là chủ lực, là nội lực, là người phải thực hành, không được ỷ lại; nhưng trách nhiệm của các cơ quan Trung ương cũng rất quan trọng, không khoán trắng cho địa phương. Tất cả cần vào cuộc đồng bộ với tinh thần “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” . Thông qua đó, để tạo được chuyển biến cụ thể, rõ rệt; nhận thức đầy đủ, tạo sự thống nhất cao từ Trung ương đến địa phương, từ cán bộ, đảng viên đến người dân".

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị ngay sau hội nghị này, Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự Đảng Chính phủ, các cơ quan cần khẩn trương ban hành Chương trình hành động, tạo thuận lợi cho Nghệ An thực hiện Nghị quyết. Tỉnh Nghệ An khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết. Đây là cơ hội để Nghệ An có thể đạt được những chỉ tiêu đề ra. Ban Kinh tế Trung ương thực hiện tốt vai trò đầu mối, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, định kỳ sơ kết, tổng kết báo cáo Bộ Chính trị; phối hợp giải quyết khó khăn trong quá trình thực hiện Nghị quyết...

a
Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo và kết thúc Hội nghị.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo và kết thúc Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khẳng định tiếp thu nghiêm túc, toàn diện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, tiếp thu tối đa các ý kiến tham luận của Đại biểu tham dự Hội nghị để bổ sung, cụ thể hóa vào chương trình hành động, các đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết với quyết tâm, nỗ lực cao nhất, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết của Bộ Chính trị. 

"Hội nghị hôm nay là khởi đầu, chặng đường thực hiện Nghị quyết là rất dài, nhiệm vụ rất to lớn, bên cạnh nhiều yếu tố thuận lợi còn có không ít thách thức. Toàn tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống tốt đẹp của quê hương, năng động sáng tạo, phối hợp hiệu quả với các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương để tổ chức thực hiện thắng lợi các định hướng phát triển và nhiệm vụ được Bộ Chính trị trao cho. Trước mắt, tỉnh sẽ tập trung tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt, tuyên truyền, quán triệt, hoc tập Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ và các tầng lớp nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn tỉnh, gắn với việc nỗ lực hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội đảng các cấp. Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh trực tiếp chỉ đạo việc triển khai thực hiện ngay các nội dung, chương trình, đề án, dự án, kế hoạch đã xác định", Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An nhấn mạnh.


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây