Thứ ba, 18/06/2024, 10:33

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo

Chiều 20/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

 

Các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Lại Xuân Môn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Quốc Minh- Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phan Xuân Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Thanh Lâm - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Vũ Thanh Mai - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng chủ trì Hội nghị.

z4992690939486_60b47f2a41caa092c686f81c2d1fc818.jpg
Toàn cảnh Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện Thường trực tỉnh uỷ, thành uỷ; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; lãnh đạo một số cơ quan thông tấn báo chí.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và đại diện phòng chuyên môn Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

z4992688436580_3814d26f846195dd49cb5c70a9bb1ee7.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn công tác tỉnh Nghệ An tham dự Hội nghị.

Trong năm 2023, ngành Tuyên giáo tiếp tục tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ trong năm 2023, trong đó có một số nhiệm vụ nổi bật như: Tích cực chủ động triển khai 21 đề tài, đề án tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua và ban hành, triển khai thực hiện 6 văn bản (nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn…); tổ chức thành công Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 7, 8, khóa XIII; hình thức tổ chức có nhiều đổi mới; số lượng điểm cầu từng hội nghị lên tới hơn 16,2 nghìn điểm, thành phần tham gia hội nghị được mở rộng lên tới hơn 1,4 triệu đại biểu trong toàn quốc tham dự, chất lượng học tập được nâng lên rõ rệt.
Kịp thời cung cấp thông tin chính thống, định hướng dư luận xã hội, hướng dẫn việc triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn, mới, khó, nhạy cảm, phức tạp; Công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các chỉ thị, nghị quyết về công tác chính trị, tư tưởng được tăng cường; nội dung công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới, tập trung vào xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lý luận chính trị, lịch sử Đảng, khoa giáo, tuyên truyền thông tin đối ngoại, định hướng dư luận xã hội, báo chí - xuất bản, văn hoá, văn nghệ và tham mưu tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng và xã hội, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp mang tính đột phá nhằm phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khó khăn đã chỉ ra, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong năm 2024.

z4992804934966_1985519f1b1d23c9c8ef363b1a4c5ae2.jpg
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị. Ảnh: S.T

Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh một số nội dung mà ngành Tuyên giáo toàn quốc cần tập trung triển khai trong thời gian tới: Kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đường lối đổi mới của Đảng, các nguyên tắc xây dựng Đảng. Phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, sâu sát, năng động, sáng tạo, lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới phương pháp, phong cách làm việc khoa học, phân công, phân cấp rõ người chịu trách nhiệm đến công việc cuối cùng.

Cùng với đó là đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các văn kiện của Đảng. Chủ động kịp thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các hoạt động của công tác tuyên giáo; tiếp tục tổ chức, nâng cao hiệu quả các đoàn kiểm tra, giám sát công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức.

Ngoài ra, cần tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, kiện toàn bộ máy ngành Tuyên giáo theo Quy định số 137-QĐ/TW, ngày 01/12/2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ, Thành uỷ trực thuộc Trung ương; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản, nắm bắt, định hướng dư luận, cung cấp thông tin chính thống, tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong xã hội, tạo sức mạnh đoàn kết, phong trào thi đua rộng rãi trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thắng lợi các kế hoạch, chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, chuẩn bị thật tốt mọi điều kiện cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030.


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây