Thứ ba, 05/12/2023, 10:50

UBND tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về Luật Đất đai sửa đổi

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 19 về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Theo đó, để phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của Nhân dân, tạo sự thống nhất và đồng thuận của Nhân dân đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đất đai, UBND tỉnh nêu rõ: Việc tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy, chính quyền địa phương và của các tổ chức.

UBND tỉnh yêu cầu: Bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo chặt chẽ của lãnh đạo địa phương, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Dự án Luật Đất đai (sửa đổi); Triển khai tổ chức thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân với các hình thức phù hợp, tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân góp ý vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân phải được tiến hành dân chủ, công khai, khoa học, đảm bảo tiến độ, chất lượng, thiết thực và tiết kiệm. Ý kiến đóng góp của Nhân dân phải được tập hợp, tổng hợp đầy đủ, chính xác và được nghiên cứu, tiếp thu, giải trình nghiêm túc để hoàn thiện dự thảo dự án Luật Đất đai (sửa đổi).


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây