Thứ năm, 13/06/2024, 04:28

Mười kết quả nổi bật của Trường Đại học Vinh trong năm 2023

Năm 2023, Trường Đại học Vinh tiếp tục đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực công tác.

Kết thúc năm 2023, chào đón năm mới 2024, Nhà trường công bố Mười kết quả nổi bật trong năm 2023 như sau:

1) Trường Đại học Vinh được định hướng phát triển vươn tầm khu vực và thế giới 
Ngày 18/7/2023, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW về "Xây dựng, phát triển Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Ngày 4/10/2023, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết số 162/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW. Theo đó, Đảng và Chính phủ đã định hướng "tập trung đầu tư, phát triển Trường Đại học Vinh trở thành trung tâm đào tạo uy tín trong khu vực và thế giới".


Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị

2) Chính phủ phê duyệt phân bổ nguồn vốn đầu tư công cho Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Cơ sở 2

Ngày 24/7/2023, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 888/QĐ-TTg phê duyệt phân bổ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Cơ sở 2 Trường Đại học Vinh là 797,972 tỷ đồng. Đây là điều kiện thuận lợi lớn cho Nhà trường tiếp tục xây dựng và phát triển theo định hướng của Đảng và Chính phủ.
Cơ sở 2 Trường Đại học Vinh
3) Ban hành Bộ chuẩn "Đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo" theo hướng hội nhập quốc tế và đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục chu kỳ 2

Ngày 02/10/2023, Trường Đại học Vinh đã công bố Bộ chuẩn "Đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo" phiên bản 1.0. Nội dung của Bộ chuẩn cấu trúc theo 8 tiêu chuẩn, với 54 tiêu chí được xây dựng dựa trên Bộ chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của Hiệp hội các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA phiên bản 4.0), bộ chuẩn của Hiệp hội CDIO (phiên bản 3.0) và các yêu cầu về đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo hiện hành của Việt Nam.

Đồng thời, Bộ chuẩn này đã tích hợp một số mô hình phát triển chương trình dạy học (mô hình tương thích kiến tạo, dạy học đảo ngược, dạy học hỗn hợp) và mô hình đánh giá định lượng kết quả học tập theo chuẩn đầu ra do Trường Đại học Vinh xây dựng. Đặc biệt, Bộ chuẩn còn đặt ra 5 tiêu chí với những yêu cầu như là những hình mẫu tiêu biểu để hướng tới đạt chuẩn quốc tế: 1) Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo; 2) Chương trình dạy học được thiết kế tương thích với chuẩn đầu ra; 3) Dạy học hướng người học tới tư duy sáng tạo, đổi mới và khởi nghiệp; 4) Các phương pháp đánh giá giúp đo lường được chuẩn đầu ra; 5) Hệ thống công nghệ thông tin. 

 

Đại diện Lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An và Lãnh đạo Nhà trường thực hiện nghi thức công bố Bộ chuẩn Đảm bảo chất lượng các Chương trình đào tạo Trường Đại học Vinh
 
Cũng trong năm 2023, Nhà trường được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục chu kỳ 2 với kết quả đạt 94% (thuộc tốp 5 cơ sở giáo dục đại học có tỷ lệ đạt cao nhất); trong đó có nhiều tiêu chuẩn xuất sắc như tiêu chuẩn về Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa, tiêu chuẩn về giảng dạy và học tập, tiêu chuẩn về quản lý nghiên cứu khoa học. Bên cạch đó, có 7 chương trình đào tạo đại học hệ chính quy các ngành Luật, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Kỹ thuật điện tử viễn thông, Kinh tế xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Nuôi trồng thủy sản và Quản lý giáo dục được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục (tỷ lệ % tiêu chí đạt 92 - 96% và đây là các chương trình đào tạo được xếp vào tốp các chương trình đào tạo có tỷ lệ đạt cao trong cả nước).
 

Lễ trao Giấy chứng nhận đạt Tiêu chuẩn Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục (chu kỳ 2) cho Trường Đại học Vinh


Lễ trao Giấy chứng nhận đạt Tiêu chuẩn Kiểm định chất lượng 7 chương trình đào tạo đại học hệ chính quy
 
4) Mở mới 6 ngành đào tạo Đại học và 1 ngành đào tạo Thạc sĩ
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 và Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 162/NQ-CP ngày 04/10/2023 của Chính phủ, tiếp tục mở rộng các ngành nghề đào tạo mới phù hợp với định hướng phát triển của vùng và địa phương, năm 2023, Trường Đại học Vinh mở mới 6 ngành đào tạo trình độ đại học gồm: Thú y, Khoa học cây trồng, Kinh tế số, Quốc tế học, Kiến trúc, Tâm lý giáo dục và 1 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ là ngành Kế toán.
 

Lễ trao Quyết định mở mới các ngành đào tạo
 
5) Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 được đưa vào vận hành và cấp giấy chứng nhận

Từ tháng 10/2023, Trường Đại học Vinh đã đưa vào vận hành Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và được cấp giấy chứng nhận. Hệ thống được xây dựng bởi 38 quy trình trong đó có các quy trình tiêu biểu như: Quy trình quản lý đào tạo, Quy trình tổ chức bồi dưỡng ngắn hạn, Quy trình quản lý khoa học công nghệ, Quy trình khảo thí...

Với việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, các hoạt động của Nhà trường được định hình rõ nét bằng các thủ tục quy trình và hành động cụ thể, được công khai, minh bạch; giúp hạn chế sự chồng chéo, giảm thiểu sự lãng phí về nhân lực, thời gian, chi phí; nâng cao hiệu quả công tác quản lý của Nhà trường, giúp quản lý, kiểm soát tiến độ, chất lượng và hiệu quả công việc của viên chức, người lao động. Đồng thời, các quy trình này sẽ là cơ sở cho "chuyển đổi số các quy trình công việc" của Nhà trường.

Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận TQC CGLOBAL trao giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho Trường Đại học Vinh

6) Công bố khoa học trên tạp chí quốc tế nhiều nhất từ trước đến nay

Năm 2023, cán bộ của Trường có 236 công bố khoa học trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục Web of Science/Scopus (cao nhất từ trước đến nay và vượt chỉ tiêu của Nghị quyết đại hội Đảng bộ trường đề ra 200 bài vào năm 2025). Đặc biệt, có công trình của nhóm nghiên cứu mạnh về Quang học được đăng trên tạp chí quốc tế có chỉ số ảnh hưởng lớn (IF = 7,8). Đơn vị có tỷ lệ công bố quốc tế cao nhất là Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường với tỷ lệ công bố 1,77 bài/giảng viên.
Bên cạnh đó, Nhà trường có 3 đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích và lần đầu tiên có 1 sản phẩm đã được cấp Bằng độc quyền sáng chế. Tạp chí Khoa học được cấp giấy phép xuất bản điện tử và có thêm 1 chuyên san Series C về Khoa học và Công nghệ Giáo dục.
Bằng độc quyền sáng chế đầu tiên của Trường Đại học Vinh

7) Khởi động Dự án đào tạo ngành Chăn nuôi và Thú y tiên tiến theo chuẩn quốc tế do Chính phủ Hàn quốc tài trợ

Ngày 31/8/2023, Nhà trường đã chính thức khởi động Dự án đào tạo ngành Chăn nuôi và Thú y tiên tiến do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ. Đây là Dự án ODA có trị giá khoảng 2,7 tỷ won (2,2 triệu đô la), được tài trợ thông qua Đại học quốc gia Jeonbuk, bao gồm các nội dung như nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và trang bị cơ sở vật chất hiện đại phục vụ cho đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Lễ Khởi động Dự án đào tạo ngành Chăn nuôi và Thú y tiên tiến theo chuẩn quốc tế

8) Khánh thành Trung tâm Đào tạo Kỹ thuật Toyota (T-Tep)
Ngày 01/11/2023, Trung tâm Đào tạo Kỹ thuật Toyota (T-Tep) do Công ty Ô tô Toyota Việt Nam tài trợ cho Trường Đại học Vinh đã đi vào hoạt động. Đây là Trung tâm đầu tiên ở Khu vực Bắc Trung Bộ và được trang bị hiện đại nhằm đào tạo kỹ thuật viên theo chuẩn Toyota toàn cầu, cung ứng nhân lực cho các đại lý Toyota trên toàn quốc. Công ty Toyota Việt Nam đã tài trợ tương đương 80.000 đô la về thiết bị cho các chuyên ngành về sửa chữa chung (GJ), thân xe và sơn (BP). Đồng thời, Toyota đã đào tạo, tập huấn cho đội ngũ giảng viên của Trường Đại học Vinh và cung cấp hệ thống giáo trình mới, tài liệu mới nhất của Toyota.

Lễ Khánh thành Trung tâm Đào tạo Kỹ thuật Toyota (T-Tep)

9) Sinh viên Trường Đại học Vinh đạt nhiều thành tích nổi bật
Năm 2023, toàn Trường có 268 học sinh, sinh viên được kết nạp Đảng, cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay (toàn Đảng bộ kết nạp 295 đảng viên, gấp 1,5 lần chỉ tiêu được Tỉnh ủy Nghệ An giao).
Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên có 7 công trình tham dự Giải thưởng Khoa học Công nghệ dành cho sinh viên các cơ sở giáo dục đại học năm 2023, trong đó có 6 công trình đạt giải gồm 3 giải Nhì, 2 giải Ba và 1 giải Khuyến khích; 65 công trình tham gia xét Giải thưởng cấp Trường trong đó có 38 công trình vào vòng chung khảo và đạt giải gồm 4 giải Nhất, 9 giải Nhì, 11 giải Ba và 14 giải Khuyến khích. Các kết quả nghiên cứu của sinh viên được công bố trên đã được công bố trên nhiều tạp chí khoa học gồm 7 tạp chí khoa học nước ngoài, 25 bài báo trên các tạp chí khoa học trong nước, 28 báo cáo tại các Hội nghị, hội thảo khác.
Sinh viên Trường Đại học Vinh đạt 3 giải Nhì Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học toàn quốc năm 2023

Hoạt động Khởi nghiệp đã triển khai 2 nhiệm vụ thuộc Đề án 844 và 1665 của Chính phủ; tổ chức 3 cuộc Pitching Days về khởi nghiệp cho sinh viên; hỗ trợ 22 dự án khởi nghiệp đạt giải cấp tỉnh trở lên; trong đó đã gọi vốn được 670 triệu đồng đầu tư vào 3 dự án khởi nghiệp.
Ngoài ra, học sinh, sinh viên Nhà trường còn đạt Giải Ba Khu vực miền Trung Cuộc thi Olympic Tiếng Anh chuyên toàn quốc; Giải Nhì lĩnh vực công nghệ thực phẩm Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học - EURÉKA lần thứ 25...
 
10) Tổ chức Đại hội Công đoàn Trường, Đại hội Hội Sinh viên Trường và các hoạt động kỷ niệm năm thành lập các đơn vị thuộc và trực thuộc
Trong năm 2023, Công đoàn Trường tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XXXIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Hội Sinh viên Trường tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2025. Công đoàn Trường đã được Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Cờ thi đua vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong hoạt động Công đoàn năm học 2022 - 2023; Đoàn Thanh niên được tặng Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối trường đại học, cao đẳng, học viện, trung cấp năm học 2022 - 2023 và Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, triển khai Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè năm 2023; Hội Sinh viên Trường được Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tặng Bằng khen của vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2022 - 2023.
 
Đại hội Công đoàn Trường Đại học Vinh lần thứ XXXIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2025
 
Cũng trong năm 2023, Nhà trường trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm xây dựng và phát triển Trường Kinh tế, 40 năm thành lập Khoa Giáo dục Quốc phòng và 20 năm thành lập Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, 20 năm thành lập khoa Địa lí, ngành Quản lí Đất đai, ngành Quản lí Tài nguyên và Môi trường; tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 55 năm thành lập Khoa Lịch sử, 25 năm thành lập Khoa Giáo dục Mầm non, 20 năm đào tạo ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông, 5 năm thành lập Ban Quản lý Cơ sở II.
Lễ kỷ niệm 20 năm xây dựng và phát triển Trường Kinh tế
 
Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Khoa Giáo dục Quốc phòng và 20 năm thành lập Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
TT. ĐHV

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây